Verderop in deze nieuwsbrief:
 
Minister Bruins vraagt uitstel voor memorie van antwoord op voorlopig verslag Wmcz2018
 
Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt om uitstel van zijn antwoorden op het voorlopige verslag door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wmcz2018.
 
In het verslag werd de minister verzocht om zijn antwoorden uiterlijk 1 maart 2019 te geven. De minister geeft per brief aan de Eerste Kamer commissie VWS aan, ernaar te streven de antwoorden voor 1 mei 2019 te geven. Dit in verband met de afstemming die hij nodig heeft om tot de juiste beantwoording te komen.
 
 
 
Leergang (onafhankelijk) Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad vanaf 9 april in Nieuwegein
door Hans van Dinteren

Balance is not something you find, It's something YOU create! 
 Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige 
sfeer en met goed contact met de Raad van Bestuur of de directie. 
NCZ heeft een leergang ontwikkeld die jou als voorzitter inzichten geven in je rol, taak en functie en handvatten geven bij het uitvoeren
hiervan als (onafhankelijk) voorzitter. Na afloop van de leergang weet je de focus binnen de raad op het uitvoeren van de medezeggenschap
te stimuleren en te controleren én heb je kennis over je rol als voorzitter en over de rol van de cliëntenraad in de samenwerking
met de Raad van Bestuur / Manager en andere geledingen. 
De leergang onder leiding van Hans van Dinteren bevat drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:
DAG 1: 
Trends in Medezeggenschap
WMCZ en Wet overleg huurder-verhuurder
Nieuwe WMCZ (stand van zaken en hoofdlijnen wijzigingen)
DAG 2:
Teamrollen van Belbin
Wat is het?
Wat zeggen deze rollen over jouw rol?
Wat kun je ermee in je cliëntenraad?
Efficiënt en effectief vergaderen
DAG 3:
Roos van Leary
Wat is het?
Wat zegt de Roos van Leary over jouw wijze van communiceren?
Wat kun je er mee in de cliëntenraad?
Planmatig werken
Wat zijn de voorwaarden om planmatig te kunnen werken als cliëntenraad?
Hoe kun je ervoor zorgen dat aan die voorwaarden wordt voldaan?
De leergang (onafhankelijk) Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad is geschikt voor (onafhankelijk) voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden, Patiënten Advies Raden of andere vormen van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg. Managers, Bestuurders in de zorg, andere belangstellenden.
Wanneer de leergang met goed succes wordt doorlopen ontvang je een certificaat. 
De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

De opleidingsdagen zijn 9 april, 14 mei en 11 juni 2019 
 
 
 
Gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Voorzitters verpleeghuiszorg (ook thuis!)
door Wim Eggens
 
 
De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Voorzitters door Wim Eggens gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.
 
Voor wie zijn deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten?
 
De bijeenkomsten door Wim Eggens zijn voor (onafhankelijk) Voorzitters van (centrale) cliëntenraden van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) gefinancierd vanuit de Wlz.  
 
Wat is het doel van deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten?  
 
- Een sterke cliëntenraad!
- Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen mbt Wmcz
- Deelnemers zijn op de hoogte van kwaliteitskader en kwaliteitsplan
- Deelnemers zien consequenties daarvan voor rol en positie CR
- Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen.
- Deelnemers vinden manieren om als cliëntenraad beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan
- Deelnemers hebben oog voor de centrale rol van de voorzitter
 
Wie is Wim Eggens?
 
Klik op de afbeelding voor meer informatie over Wim Eggens
 
Wim Eggens werkt als trainer, adviseur en ondersteuner van cliëntenraden. Hij is vooral actief in de zorg en werkt al vanaf 1986 aan versterking van medezeggenschap van cliënten. In de afgelopen 30 jaar heeft hij  in allerlei functies (onderzoeker, ondersteuner, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, ondersteuner bij procedures bij de LCVV) te maken gehad met het praktische werk van cliëntenraden.
 
Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Daar draait het om in de zorg. Dat loopt nog niet overal op rolletjes en de zorg kan op veel plekken beter. De cliëntenraad is in dat proces van kwaliteitsverbetering een belangrijke spil. Sinds twee jaar werkt Wim vanuit zijn bedrijf Zeggenschap.nu aan de versterking van de cliëntenraad onder het motto: Zonder goede cliëntenraden geen goede zorg. 
 
Waar en wanneer worden de  bijeenkomsten door Wim gehouden?
 
- Capelle a/d IJssel, 6 maart, 13.00 – 16.00 uur
 - Maastricht, 7 maart, 13.00 – 16.00 uur
 - Leeuwarden, 13 maart, 9.00 – 12.00 uur
 - Middelburg, 14 maart, 9.00 – 12.00 uur
 - Assen, 20 maart, 13.00 – 16.00 uur
 - Alkmaar, 21 maart, 13.00 – 16.00 uur
 - Hengelo (Ov), 28 maart, 9.00 – 12.00 uur
 - Amstelveen, 3 april, 9.00 – 12.00 uur
 - Duiven, 11 april, 9.00 – 12.00 uur
 - Den Haag, 17 april, 13.00 – 16.00 uur
 - Apeldoorn, 24 april, 9.00 – 12.00 uur
 - Druten, 25 april, 13.00 – 16.00 uur
 - Amsterdam, 2 mei, 13.00 – 16.00 uur
 
 
 
                             
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl