Nieuwsbrief
20 september 2019
 
Programma Tweedaagse
 
Komende week de Tweedaagse!
 
 
Het bestuur van het Platform is nog even druk bezig met de laatste loodjes en dan zijn we weer klaar voor een mooie Tweedaagse!
 
Bijna iedereen heeft tijdig zijn of haar voorkeur voor de workshops doorgegeven zodat we voor een uitgebalanceerde indeling hebben kunnen zorgen.
 
We hebben een presentatiemap voor u samengesteld met het programma een hoop andere nuttige informatie.
 
We kijken uit naar komende donderdag en vrijdag om u in goede gezondheid te ontmoeten in het Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg. 
Het programma.
 
N A A R  E E N  T O E K O M S T B E S T E N D I G  P E R S O N E E L S B E L E I D
 
P R O G R A M M A   T W E E D A A G S E
 
26 en 27 september 2019
 
Kontakt der Kontinenten Soesterberg
 
Donderdag 26 september
 
09:30  Ontvangst & registratie
 
10:00  Rob Nederkoorn: woord van welkom
 
10:05 Wim Maas & Jan Waal: Problemen met de functiemix
Gespreksleider: Hans van Dinteren

10:45  Werkgroepen functiemix in alle zalen
 
11:30 Pauze
 
11:50 Wim Maas & Jan Waal: Hoe verder met de functiemix
 Gespreksleider: Hans van Dinteren
 
12:30  Lunch 
 
13:30-15:00 Eerste sessie workshops
 
15:00-15:30 Pauze
 
15:30-17:00 Tweede sessie workshops 
 
17:30-18:30  Individuele consultatie bij onze juridische en financiële adviseurs
 André Joosten & Jan Waal. 
 
17:30-18:30 Netwerken en informele collegiale consultatie
 
18:30  Diner met muzikale omlijsting door  jazz trio
 
20:00 - 20:45 Avondprogramma in de Steyl 
 
 
Vrijdag 27 september

09:30 Rob Nederkoorn: Opening dag twee
 
09:40 Frank van Hout & Jelte Hiemstra: Van werkdruk naar werkruimte 
 
11:00 Pauze
 
11:30 Ton Bastings: Het imago van de leraar 
 
12:30 Judy Boere en Rob Nederkoorn: Regionale bijeenkomsten over goed werkgeverschap 
 
13:00 Afsluiting Tweedaagse
 
13:10 Lunch
 
 
 
 
 
 
De Nieuwsbrief
Elk OR-lid kan zich inschrijven voor de Nieuwsbrief met het email adres wat hem/haar het beste uitkomt. U kunt zich aanmelden via de website www.platform-ormbo.nl. Onderaan de webpagina's vindt u het blokje waar u uw email adres kan invullen. Op dat emailadres ontvangt  u dan de Nieuwsbrief.