Studiereis Keulen, 6L en 6MT
Geachte ouders,
 
Op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 gaan de leerlingen van het zesde jaar Moderne Talen en het zesde jaar Latijn in het kader van de lessen Duits en Latijn op studiereis naar Keulen.
 
Op maandagvoormiddag snuiven de leerlingen wat oude geschiedenis op over het Heilige Roomse Rijk en keizer Frederik Barbarossa. Ze doen dat tijdens een bezoek aan de Dom. Een gids leidt hen rond in dit door de UNESCO erkend Werelderfgoedmonument.
 
’s Namiddags leert uw zoon of dochter Moderne Talen de stad kennen met behulp van een City Game, waarbij ze in groepjes verschillende vragen oplossen en opdrachten uitvoeren, met behulp van tablets. Hier zal ook hun spreekvaardigheid aan bod komen. De foto’s die ze tijdens hun tocht zullen maken, krijgen we nadien toegestuurd, zodat ze meteen een mooie herinnering aan Keulen overhouden.
 
De leerlingen Latijn en Latijn-Moderne Talen maken onder leiding van een gids kennis met een selectie uit het Römisch-Germanisches Museum en volgen daarna hun leraar om nog enkele markante Romeinse overblijfselen in de stad te bezoeken.
 
’s Avonds komen we samen in een brasserie (Brauhaus) en eten we uit de Keulse keuken.
 
Op dinsdagvoormiddag brengen de leerlingen Moderne Talen een bezoek aan het Baykomm Communication Center van Bayer. Ze maken er op een interactieve manier kennis met zijn geschiedenis, bedrijfscultuur en wetenschappelijk onderzoek.
 
’s Namiddags bezoeken dezelfde leerlingen het museum Ludwig, waar zij een interactieve workshop in het Duits zullen volgen. 
 
Voor de leerlingen Latijn staat er deze dag een flink stadsparcours met opdrachten op het programma, waarbij ze de omtrek van de Romeinse stadsmuur volgen.  De leerlingen Latijn-Moderne Talen verwerken een beperkte versie van dit stadsparcours, waarna ze aansluiten voor het bezoek aan het museum Ludwig.
 
Het doel van deze studiereis is onze scholieren de gelegenheid te bieden om Duitse taal, cultuur en geschiedenis ook eens buiten de klasmuren te beleven. Hun ervaringen verwerken de leerlingen Moderne Talen voor het vak Duits in een reisverslag. Voor de Latinisten vormt dit bezoek een illustratie bij de lectuur van de Annales van Tacitus. De begeleidende brochure behoort tot de leerstof.
 
Tussen de verschillende activiteiten door is er ruimte voor zelfstandig bezoek of wat shoppen.
Wat de nachtrust betreft, geldt de afspraak dat uw zoon / dochter zich uiterlijk om middernacht aan de balie van de jeugdherberg aanmeldt en er de aanwezigheidslijst aftekent.  Alcohol- en tabaksverbruik zijn in de jeugdherberg niet toegelaten; het gebruik van sterke drank en drugs zijn sowieso gedurende deze reis niet toegelaten.
 
Tenslotte willen wij u vragen schriftelijk uw toestemming te bevestigen met behulp van de onderstaande invulstrook. Graag ontvingen wij deze strook uiterlijk tegen maandag 2 maart.

Indien we van bepaalde medische informatie op de hoogte moeten zijn, gelieve deze aan het strookje toe te voegen of ons via mail te verwittigen: robert.vanpuyvelde@hdc.ksleuven.be
We hopen dat het voor alle deelnemers leerrijke en leuke dagen zullen zijn.
Praktisch
o    Verplaatsing:
met de trein
o    Vertrek:
verzamelen op maandag 9 maart om 08u10 aan de geldautomaten in de tunnel onder het station Leuven
o    Terug:
aankomst voorzien op dinsdag 10 maart 19u32, station Leuven
o    Meebrengen:
Dag 1: lunchpakket en zakgeld voor het avondmaal
Dag 2: zakgeld voor een middagsnack en avondsnack, voor het museumbezoek (meestal gratis), een drankje, versnaperingen en/of souvenir (bedrijfsbezoek Bayer is gratis)
o    Bagage:
Identiteitskaart, kleefbriefjes ziekenkas en Eurocrosskaart (of gelijkaardig).
Gemakkelijke en voldoende warme, stevige schoenen waar je lang mee kan stappen.
Warme kledij. Voorzie ook iets tegen de regen.
Badhanddoek, schrijfgerief en papier. (Beddengoed is voorzien)
o    Prijs:
Max. 120 euro. Hierin zijn de treinreis, overnachting, het ontbijt, de gids(en), het Dom- en (individueel) museumbezoek inbegrepen. Het juiste bedrag wordt via de schoolrekening aangerekend.
o    Bijzonderheden:
De uitstap is gedekt door de schoolverzekering. Voor afwezigheden tijdens studiereizen is een geldig bewijs vereist (zie schoolreglement p. 13)
 
Mit freundlichen Grüben,
 
mevrouw Desendere en de heer Van Puyvelde   
begeleidende leerkrachten                                                                                         
 
F. Baeyens
directeur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ondergetekende, ............................................... (naam + voornaam), ouder of voogd van..............................................(naam + voornaam), 
klas: .................... 
geeft haar/zijn dochter/zoon hierbij de toestemming om deel te nemen aan de studiereis naar Keulen van maandag 9 maart tot dinsdag 10 maart 2020  . 
 
handtekening:                                                                                    datum:         
 
 
 
 
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer robbert.vanpuyvelde@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be