NIEUWSBRIEF OLDTIMERCLUB LEUSDEN
 
 
Beste Oldtimer Club Leusden leden,
 
De Lions Club Leusden, organiseert op zaterdag 12 september 2015 i.s.m. de Oldtimer Club Leusden de Treeker Toerrit. Deze rit wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Er is ook een goed doel aan gekoppeld. Dat is deze keer de voedselbank in Leusden.  
Omdat de Lions club dit evenement regionaal/landelijk zal presenteren  verwachten wij een groot aantal oldtimers en bijzondere voertuigen.  
 
Een groot evenement als dit kan enkel en alleen slagen als daar een enthousiaste organisatie achterstaat en hiervoor hebben wij U nodig!  
De O.C.L zoekt vrijwilligers, die op die dag willen helpen bij het vertrek en de aankomst van de voertuigen.  
Daar  het programma nog in ontwikkeling is hebben wij op dit moment nog een beperkt inzicht in de werkzaamheden, maar u moet denken aan deelnemers inschrijven,  toewijzen parkeerplaats, uitdelen rally borden, coördinatie  van vertrek. 
 
Gedurende de komende maanden zullen wij de vrijwilligers hierover constant informeren.  
 
Voor de vrijwilligers zal de gehele dag goed worden gezorgd wat betreft de interne mens. 
Het programma van de Treeker Toerrit houdt in dat er na de finish een barbecue is. 
Indien u in de avond gebruik wilt maken van die BBQ zijn er echter wel kosten aan verbonden. Die bedragen Euro 27,50 p.p.  
 
Interesse om aan de Treeker Toerrit op zaterdag 12 september mee te werken ? Geef u dan op via http://www.treekertoerrit.nl/category/view/inschrijven. Met de opmerking: Ik meld mij aan als vrijwilliger. En optioneel: Ik maak gebruik van de BBQ.  
 
Wilt u als vrijwilliger gebruikmaken van de BBQ, dan graag het bedrag van Euro 27,50 over maken op rekening nummer NL56ABNA0482276762 t.n.v. Posthumus Meyjes 
 
Wilt u meer informatie, dan kunt u Willem Posthumus Meyjes bellen op 06-41942907 
 
Met "oldtimer" groeten,
 
Oldtimer Club Leusden
Hans Albers
Willem Posthumus Meyjes
Hans Zuidema
 
E: info@oldtimerclubleusden
M: 06-41942907

 
Nog een Koptitel Hier...