NIEUW: Video cursus leren bidden
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
1 Thessalonicen 5:17  bidt zonder ophouden
Gebed is de motor van ons geestelijk leven en de basis van onze relatie met God.
Toch vinden veel mensen het lastig om te bidden en God te ervaren en Zijn stem te horen.
Regelmatig krijg ik de vraag van mensen of ik voor ze wil bidden of dat ik een gebed voor ze heb. Ze voelen zich onzeker en vinden dat ik zo mooi kan bidden. Ze denken dat ik een rechtstreeks lijntje met God heb en zij niet.
Dat is een groot misverstand.
Moeite met gebed vloeit meestal voort uit gebrek aan kennis en inzicht en het hebben van een verkeerd Godbeeld en beeld van zichzelf.
Want als je veel van iemand houdt en je weet dat die persoon ook veel van jou houd wil je niks liever dat veel bij elkaar zijn en je hart met elkaar delen.
Alles wat je meemaakt wil je graag met die ander delen. Dat gaat gewoon vanzelf.
Zo is het gebed ook bedoeld. Als een vanzelfsprekende communicatie vanuit een gepassioneerde relatie met God.
Om je te helpen tot een gepassioneerde liefdesrelatie met God te komen en een krachtig en natuurlijk gebedsleven heb ik onderstaande cursus ontwikkeld over Leren Bidden.

Video cursus leren bidden
Ontwikkel een gepassioneerd en natuurlijk gebedsleven vanuit je hart.
In deze cursus neem ik je in 8 video's mee in de belangrijkste principes van het gebed.
Ik help je om verkeerde denkbeelden over gebed, God en jezelf af te leggen en om op een natuurlijke manier vanuit je hart te communiceren met God vanuit liefde.
In deze 4 uur onderwijs help ik je om een gepassioneerd gebedsleven te ontwikkelen als basis voor een natuurlijk en krachtig geestelijk leven vanuit verbinding met God.
Bidden is nooit bedoeld als een last waar je discipline voor moet opbrengen om het te doen.
Gebed hoort voort te komen uit een verlangen vanuit het hart om God te ontmoeten en je hart te delen met de Minnaar van je ziel.
Het is bedoeld als een heel natuurlijke omgang met God door de dag heen vanuit liefde.
De cursus bied ik gratis aan voor de leden van de ledensite. Als je lid bent kun je de cursus volgen via onderstaande link.
https://samen.leveningod.nl/resources/cursus-leren-bidden/module/les-1%20Tot%20wie%20bid%20je%20eigenlijk%3F
Ben je geen lid maar wil je wel de cursus volgen dan kun je deze ook los aanschaffen tegen een kleine investering van 35 euro.
Je investeert niet alleen in je eigen geestelijk leven en je relatie met God maar je helpt door de aanschaf van de cursus ook mij om de boodschap van God liefde verder uit te dragen. Dit geldt overigens ook voor al mijn andere cursussen.
Voor meer informatie en aanschaf cursus zie onderstaande link.
https://shop.agapecoach.nl/cursus-leren-bidden/
 
Hoe breng jij de eeuwigheid door? - video boodschap
Hebr 6: 18 Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19  Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel,
Een video boodschap van het hart voor het hart.
Het leven hier op aarde is kort. Of je nu door lijden heen gaat en een heel moeilijk leven hebt of het gaat je voorspoedig. Eens is alles achter de rug. En dat gaat best snel vind ik. Als je wat ouder bent lijkt het net of de tijd steeds sneller gaat. Gelukkig leven we niet alleen voor dit leven op aarde maar hebben we zicht op het eeuwige leven. Maar wat neem je nu eigenlijk mee de hemel in? Waar gaat het leven over als je het bekijken vanuit eeuwigheids perspectief?
Een indringende boodschap die je even stil doet staan bij de zin van het leven en de zin van het lijden en moeilijk periodes in je leven.
https://youtu.be/Kz5KTs71ccA
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
Coach/counselor/gebedstherapeut
https://agapecoach.nl/