MISSIO Jaarverslag 2015
  
Graag maken wij u attent op het verschijnen van het jaarverslag en de jaarrekening van MISSIO over het jaar 2015.
 
Belangrijkste resultaten
De inkomsten uit eigen fondsenwerving bedroegen in 2015 in totaal ruim 1,16 miljoen euro. Hiermee heeft MISSIO bij kunnen dragen aan seminaries en opleidingen van novicen in onder andere India, Indonesië en Rwanda. Er is subsidie verstrekt aan bisdommen in Thailand, Kameroen en Gabon, onder meer voor het bouwen van kerken en parochiecentra. Tevens heeft MISSIO diverse projecten ten behoeve van kinderen in Pakistan, Nigeria en Malawi gesteund.
 
Besteed aan de doelstelling
Van elke gedoneerde euro wordt 86,3% besteed aan de doelstelling van MISSIO, een heel hoog percentage. Dat komt o.a. doordat MISSIO een kleine staf van parttime medewerkers heeft, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden.  
 
In de bijlage vindt u een beknopte samenvatting onder de titel 'Jaarbeeld 2015'. Daar kunt u in een oogopslag alle belangrijke resultaten zien. Het volledige jaarverslag en de jaarrekening zijn te vinden op onze website.
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio