Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Vakantie opvang
Je gastouder op vakantie en vervangende opvang nodig?
Weet dat wij een ruim bestand aan gastouders hebben en graag helpen de opvangvraag op te lossen. Mail ons de periode, exacte dagen en tijden en wij gaan aan de slag om een geschikte gastouder te vinden.

Gastkinderen op vakantie en extra speelplekken beschikbaar?
Gezien bovenstaande oproep begrijp je dat we van jou als gastouder graag de extra beschikbare plekken willen weten.
 
Belastingdienst toeslagen
Convenant
Bij de hand heeft met de Belastingdienst een convenant afgesloten. Dit houdt in dat ouders ervoor kunnen kiezen om de kinderopvangtoeslag op de rekening van Bij de hand te laten overmaken. Op de factuur wordt het ontvangen bedrag verrekend en alleen de eigen bijdrage hoeft nog te worden betaald.

Om dit mogelijk te maken worden wij jaarlijks uitgebreid gescreend door een accountant.

Steekproeven
Wij wisselen maandelijks alle opvanggegevens uit met de Belastingdienst. De Belastingdienst zal vanaf heden af en toe een steekproef uitvoeren. Als de opgegeven uren/uurtarief niet overeenkomen met de door ons doorgegeven gegevens dan stuurt de Belastingdienst een brief aan de betreffende ouder. De brief is uitdrukkelijk bedoeld om op de verschillen te wijzen zodat, als dat van toepassing is, een wijziging kan worden doorgegeven. De Belastingdienst zal niet zelf op basis van de door ons aangeleverde bestanden wijzigingen gaan doorvoeren.

Mocht je een brief ontvangen en het niet eens zijn met de inhoud of als je vragen hebt daarover, neem dan contact met ons op. Wij kijken graag samen of het nodig is een wijziging door te geven.

De wijziging kunnen wij eventueel ook voor je doorgeven aan de Belastingdienst.

Inkomen
Heb je de aangifte inkomstenbelasting 2018 gedaan? Check dan het inkomen wat je hebt ingeschat voor 2019 en wat je had opgegeven voor 2018 in het toeslagensysteem. Het is te adviseren dit zelf regelmatig bij te sturen.
 
GGD bezoeken
Uit de recente verslagen van de GGD bezoeken valt ons op dat de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veel aandacht krijgt.

Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van o.a. het vernieuwde stappenplan. Hieronder even de officiële teksten waar je volgens de wet als gastouder o.a. aan hoort te voldoen.

De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor gastouders vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.

(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien het de gastouder op enigerlei wijze bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.

(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang)


Zie ‘Mijn Bij de hand’ of de site voor de stappenplannen en volledige meldcode.

Vind je het een lastig onderwerp kies dan voor een online module om het door te nemen. Deze is bijvoorbeeld te vinden via https://www.augeo.nl/nl-nl/gastouders-werken-met-een-meldcode-w2019 en bevat aansprekende filmpjes die het leren wat makkelijker maken.
 
Ourdercommissie zoekt leden
De oudercommissie komt 15 oktober 2019 weer bijeen. Na de zomer telt de commissie 2 leden. Wij verwelkomen graag nieuwe leden. We vergaderen 2 maal per jaar in Epe. Laat gerust weten als je interesse hebt via karin@bijdehand.nu

Via https://www.bijdehand.nu/documenten/ zijn de laatste verslagen in te zien.
 
De 44 editie van de Gastouderdag was geslaagd
Op zaterdag 13 april hebben we met ruim 100 gastouders een geweldige dag beleefd in Epe. Men kon zich inschrijven voor verschillende workshops.

Het geheime leven van 0-jarigen, intervisie, schoolkinderen, peuterpubertijd, taalontwikkelingsstoring, relax kids en hoe kijk ik als gastouder naar de wereld waren de onderwerpen waarover workshops werden gegeven.

Wij gaan door met het organiseren van de Gastouderdag en hopen ook volgend jaar weer een grote groep gastouders te mogen ontmoeten.

Volgend jaar zal de gastouderdag op zaterdag 18 april 2020 plaatsvinden.
 
 Korte Veenteweg 4     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu