Nyhetsbrev #6 2018
 
Manustävlingen avgjord, seminarium i pipe-line, några tips - höstens andra nyhetsprev.
 
Konstiga tider, väntans tider. Vilken regering ska vi få, vilken politik ska föras de kommande fyra åren? Fyra viktiga år i en laddad tid. Vi väntar, och bävar kanske, hoppas...
 
För BtA:s del är i alla fall väntans tider över. Efter fyra jurysittningar har vi ett resultat på vår manustävling. Fokus var denna gång de lite yngre målgrupperna, 2-5 år. Och det visade sig vara en lockande skrivuppgift. Hela 42 bidrag kom in och det blev ett inspirerande arbete att läsa, diskutera, sålla, väga för och emot. Så många olika infallsvinklar och idéer - fantastiskt! Helt lätt var det inte att till slut välja bara tre bidrag... Men det gick och vi vill stolt meddela att vinnarna är:
Erika Wachenfeldt med bidraget Om regnet kommerTalajeh Nasiri med Grönsakslandet och Åsa Björklund med Jamennej.
 
Erika har en filmvetarutbildning med inriktning mot barnkultur och pedagogik och går just nu en master på Akademin Valand här i Göteborg. Hon har skrivit för scenen vid ett tidigare tillfälle. Talajeh är utbildad dramatiker vid STDH (Stockholms Dramatiska Högskola) just nu också aktuell med mellanstadiepjäsen Änglaspel på Folkteatern i Gävleborg. Åsa, dramatiker med barn och unga som främsta målgrupper, är knuten till Pelikanteatern i Göteborg men skriver även på uppdrag från andra teatrar.
Urvalet skedde på anonym basis och vägde in parametrar som konstnärlig höjd, barnperspektiv och målgrupp.

De tre dramatikerna kommer nu snart påbörja sina skrivprocesser, med coachning av dramaturg och team bestående av bl a skådespelare och regissör. De utvecklade texterna ska sedan presenteras i en offentlig reading, cirka slutet av april.
 
Om några veckor arrangeras vi tillsammans med svenska ASSITEJ, ett seminarium knutet till tävlingens fokus. Alltså med luppen satt till småbarnsteater. Inbjudna föreläsare är Karin Helander och Margereta Öhman och seminariet ska ges både i Stockholm och i Göteborg. Läs mer nedan!
 
Som sagt går vi här och väntar på besked om kommande års politik. Ett viktigt område är ju kulturen. För den som kanske missade förra nyhetsbrevet, där vi presenterade vår valenkät, kommer här länken igen:
http://www.barnteaterakademin.se/hem/aktuellt-28481697
 
I skrivande stund har stadens teatrar redan hunnit fyra av sina första produktioner, därför är det inte så många premiärtips i spalten till höger. Men tiden går snabbt och jag vill redan nu flagga både för BiG:s årliga seminarium (6 december) och för det intressanta projektet att stöpa om Bergmans Sex scener ur ett äktenskap, utifrån barnperspektiv. Att vi snart har ett Värdslitteraturhus i stan är sannerligen också värt att fira!
 
Varma hösthälsningar,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
DET TREDJE GEMENSAMMA
 
Ett seminarium om scenkonst för de yngsta
 
Vilka tendenser ser vi i olika uttryck och dramaturgier i scenkonst för de yngre barnen? Vilken plats har texten? Vad är barns lek? Vad går den ut på? Vad kan djupare kännedom om barns lekstrategier ge scenkonsten?
 
Barnteaterakademin (BtA) och ASSITEJ Sverige bjuder in till en helkväll i samband med BtA:s aktuella satsning på ny text för barn 2-5 år.
 
Rubrikens ’tredje gemensamma’ syftar på den ömsesidiga uppmärksamhet som etableras mellan lekande men också på scenkonstens överenskomna rumstid av delad upplevelse.

 
17:30-18 Dörrarna öppnas och soppa serveras

18:00 programmet börjar:
 
Hej och välkomna - intro
Kristina Ros & Niclas Malmcrona - projektledare BtA resp. verksamhetsledare Svenska ASSITEJ 
 
Bebisteater, gränsöverskridande projekt, nyskriven dramatik, dramatiserade bilderböcker, devising, dockteater…
Vi får en historik och aktuell överblick över fältet småbarnsteater. Med exempel från olika genrer och målgrupper och med sökaren ställd på olika kvaliteter, trender och tendenser.
Karin Helander, professor i teatervetenskap och lärare vid Centrum för barnkulturforskning (CBK), Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för Kultur och estetik, Stockholms Univeristet
 
Om lekens iscensättning och hur barn gestaltar lek. Om lek som gemensamt "språk" - relation, aktivitet och medvetandetillstånd. Om lekandet egenvärde, om impulsen att leka och om det yttre, inre och gemensamma tredje.
Vi får en inblick i aktuell neuropsykologisk och utvecklingsvetenskaplig forskning och vad den säger om lekens betydelse för barn.
Margareta Öhmanpsykolog, skribent, föreläsare; bedriver forskning om lekandets betydelse för barn och kommer ut med en bok i ämnet januari 2019; undervisar också på CBK.
 
Avslutningsvis frågestund och samtal!
 
Seminariet ges både i Stockholm och Göteborg:
 
Stockholm:
När: 14 november 17:30 – ca 21 (soppa serveras 17:30-18)
Var: Teater Pero, Sveavägen 114
Hur: Vi bjuder på föreläsningar, samtal och soppa. Anmälan till: info@assitej.se senast 9 november
 
Göteborg:
När: 20 november 17:30 – ca 21 (soppa serveras 17:30-18)
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
Hur: Vi bjuder på föreläsningar, samtal och soppa. Anmälan till: info@barnteaterakademin.se senast 15 november
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
fr o m augusti 2018
 
Ledamöter från teatrar:
Heidi Saikkonen - Tamauer, scenograf & kostymdesigner
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Lovisa Pihl - Angered, producent/marknadsförare
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare & konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare m.m.
(Regionteater Väst stol är tills vidare vakant)
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Johanna Larsson - frilansande regissör
Lars-Eric Brossner - frilansande regissör och kompositör (sitter t o m 31 dec 2018)
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 


Magnet
Två dansare stämmer av, mäter och väger energin, vi blir järnstoft, magneter och kraftfält. Den egna viljan finns där, men hur beter den sig? Hur hör vi den? 
Magnet är en klassrumsföreställning som handlar om jaget och gruppen. Om attraktion, påverkan, demokrati och grupptryck. Om mötet mellan människor och allt vi gör för och mot varandra och hur det påverkar oss. Hur vi dras in i, med på och iväg ur olika sammanhang. En fysisk upplevelse som ekar kvar i kroppen.
För: åk 7-9
Premiär: 6 nov, Regionteater Väst (dans)
 
 
Världslitteraturhuset, Gamlestaden
Invigning av ett helt nytt bibliotek, i ett helt nytt hus, med böcker på språk från hela världen.
Medverkar gör: Johannes Anyuru, Monica Zak, Gbgimpro, Dembo Jatta, Jila Mossaed, Carlos Rojas, Rickard Stierna, Zulmir Becevic, Kajsa Öberg Lindsten och Göteborgs poetry slam. 
Dessutom: Barnteater, musik, högläsning, utställningar, renässansdans och tävlingar.
Mer information och mer utförligt program kommer senare.
1 dec 12-20, Gamlestads torg 11
 
BiGs 5:e årliga symposium
Barnkulturens politiska rum
Den danska medieforskaren Helle Strandgard Jensen föreläser om vad vuxna ansåg vara lämplig barnkultur mellan 1945 och 1985 i Skandinavien. Varför blev barnkulturen en politisk stridsfråga?
Journalisten Ylva Mårtens samtalar med litteratur- och teatervetaren Sandra Grehn om vad som är viktigt att tänka på när man intervjuar barn och ska lyfta fram barns perspektiv. Kan teateruppsättningar bidra till att göra barn politiskt delaktiga i det offentliga samtalet?
Symposiet arrangeras av BiG (Barnkultur i Göteborg i samarbete med Babakul (Barn, barndom och kulturella praktiker) vid Göteborgs universitet.
6 dec 9:30-12, Vera Sandbergs Allé 8

 
Teater Lea:
Barnens scener ur ett äktenskap
På nedervåningen utspelar sig den mest välkända skilsmässan i modern tid, och på övervåningen befinner sig barnen. Det här är deras historia. Vem ska tröstas först när alla är lika ledsna men på olika sätt? Vad är en emotionell analfabet? Och vad blir det av barn när föräldrar inte längre kan vara föräldrar? Pjäsen utforskar de olika rollerna i en familj under förändring.
Från 10 år.
12 dec kl19, Teater Tre Stockholm
15-16 dec kl 19, Masthuggsteatern Göteborg
 
 
Världslitteraturhuset, Gamlestaden
Invigning av ett helt nytt bibliotek, i ett helt nytt hus, med böcker på språk från hela världen.
Medverkar gör: Johannes Anyuru, Monica Zak, Gbgimpro, Dembo Jatta, Jila Mossaed, Carlos Rojas, Rickard Stierna, Zulmir Becevic, Kajsa Öberg Lindsten och Göteborgs poetry slam. 
Dessutom: Barnteater, musik, högläsning, utställningar, renässansdans och tävlingar.
Mer information och mer utförligt program kommer senare.
1 dec 12-20, Gamlestads torg 11
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: