Voorwoord
Voorjaar! De zon en de warmte geven iedereen nieuwe energie. Energie die nodig is om ieder kind passend onderwijs te bieden:
 
“Bij ons op school krijgt een kind wel 1000 kansen. De extra aandacht en energie die we geven, maakt dat kinderen succeservaringen hebben en trots zijn op zichzelf” (Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk!).
 
De komende tijd bespreken we aan focustafels waar we onze energie de komende vier jaar op in gaan zetten. Samen geven we kleur en richting aan ons nieuwe ondersteuningsplan. We zoeken naar de beste manieren om samen het beste te halen uit ieder kind.
 
Graag ontmoet ik u op school of tijdens een van de gezamenlijke bijeenkomsten. Ik wens u veel leesplezier en alvast fijne Paasdagen toe.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
Vacature docent/mentor TOM (Traject op Maat)
 
Wij zoeken voor onze bovenschoolse voorziening TOM (Traject op Maat) per direct (start na de meivakantie) een fulltime, ervaren en krachtige docent/mentor die deskundig is op het gebied van onderwijs en gedragsbeïnvloeding. Voor informatie klik hier.
Interview: 1000 kansen voor 89 leerlingen
“Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard. Verder lezen? Klik hier.
Miniconferentie over maatwerk in het vo op 17 mei
Voor informatie over de miniconferentie: de rek en reikwijdte van maatwerk in het VO klikt u hier. U kunt zich tevens via deze link aanmelden.De miniconferentie is bedoeld voor docenten, leidinggevenden en projectleiders.
Luister naar de toekomst
De jubileumcampagne van Sire ‘Luister naar de toekomst’ laat zien hoe deze jonge generatie positief kijkt naar de toekomst van Nederland. Klik hier voor de mini-documentaire.
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100