Nieuwsbrief Februari 2018
 
 
  
 De kleine corporatie
Een vijfde van de woningcorporaties in Nederland telt niet meer dan 1.000 verhuureenheden. Bestuurders, commissarissen en medewerkers beraden zich op de toekomst nu het stof van de implementatie van de woningwet is neergedwarreld. Kan de kleine werkorganisatie het hoofd blijven bieden aan de toegenomen regeldruk? Waar vinden we goede bestuurders en commissarissen? Is de verenigingsvorm nog houdbaar? En welke implicaties heeft de Veegwet voor onze vereniging?
 
Ondanks de toegenomen regeldruk wijken de gemiddelde bedrijfslasten van kleine woningcorporaties niet sterk af van het landelijk gemiddelde. In veel gevallen zijn deze zelfs opvallend laag. Een goede reden om eens goed naar deze specifieke groep corporaties te kijken. En voor de betreffende corporaties interessant om te kijken of en hoe deze situatie te bestendigen. In deze nieuwsbrief delen we graag onze inzichten over deze thema’s en nodigen we u graag uit voor onze thema-avond ‘De kleine corporatie’ en onze training klantvisie.
 
In deze nieuwsbrief:
  • Haarvaten onder handbereik
  • Het is hier altijd zo geweest 
  • Slim omgaan met Veegwet
  • Thema-avond De Kleine Corporatie
  • Training Klantvisie in 7 stappen
 
Haarvaten onder handbereik
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine woningcorporaties kunnen dé woordvoerder zijn van kwetsbare bewoners in dorpen en wijken. Als verhuurder heb je met iets meer initiatief een belangrijke schat te bieden: toegang en contact. Je komt makkelijk ‘bij de mensen thuis’ en kunt zo zorg- en aandachtspunten in het sociale domein signaleren. Daarmee help je met het bereiken van idealen achter het decentraliseren van zorg en welzijnstaken naar gemeenten: directer bij de bewoner aan de keukentafel, meer op maat leveren van steun.
 
Kleinere woningcorporaties hebben het daarbij net even gemakkelijker. De opzichters en servicemensen kennen vaak het gezicht dat hoort bij de voordeur en huurders kennen hen. Dat maakt het makkelijk om ook de mensen die je nooit spreekt toch even te spreken. Als je daar meer stelselmatigheid in brengt ben je hét aanspreekpunt van het dorp of de wijk. Wij bepleiten daarom graag een systematische aanpak, waarbij de verhuurder zich periodiek uitnodigt voor een huisbezoek. Gewoon om te vragen hoe het is met de huurder. Wissel stelselmatig onderling informatie over hoe het gaat in straten en wijken en deel die informatie met wijkagent en wijkzuster. Zo ontstaat een krachtig menselijk prognosesysteem voor zorgvraag en een even zo krachtig vangnet voor kwetsbaren.
 
Vannimwegen helpt om het contact in reguliere processen in te bedden en het privacyproof te maken. We gaan tevens graag de uitdaging aan om met deze aanpak kosten te besparen en in de benchmark hoog te blijven scoren op de beheersing van bedrijfslasten.
 

 

"Het is hier altijd zo geweest"

 
 
 
 

Elkaar kennen, vinden en binden, dat is de kracht van kleine gemeenschappen. Dat geldt ook voor kleine woningcorporaties. Zij weten veelal met weinig personeel een grote klanttevredenheid te organiseren. De mensen die samen bestuur en werkorganisatie vormen, werken vaak jaren samen. Ze proefden elkaars nieren en zetten dat om naar een samenwerking waarin je elkaar vanzelfsprekend vervangt. Dat kan ook, omdat in de loop der jaren voorspelbare gewoontes ontstaan. Het prettige daarvan is dat ieder weet ‘hoe het hier werkt’.
 
Die alledaagse gang van zaken heeft echter ook een keerzijde: tunnelvisie. Als het altijd gaat zoals het gaat en je doet zoals je doet, bestaat al snel geen andere werkelijkheid meer dan de gewoonte. De woningwet leidde tot een andere verhouding met gemeente en huurders. Bovendien staat de toezichthouder dichter op de uitvoerend bestuurder. Hierdoor knellen oude gewoonten; bij het maken van prestatieafspraken, bij het contact met de Aw en bij het contact tussen bestuur en RVC. Laat het niet komen tot conflict.
 
Vannimwegen draaide de afgelopen tijd mee met de enkele kleine woningcorporaties om door te lichten of gewoon mee te kijken. We kijken met waardering voor de eigenheid naar bestaande werkwijzen, processen en contacten en dagen uit om te versterken en verbeteren. Benieuwd naar wat Vannimwegen voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs. 
 
   
 
 
Slim omgaan met de Veegwet

 
 
De ALV mag 1 vanaf juli 2017 een voorgenomen goedkeuring van een bestuursbesluit door de RVC blokkeren. Bij kleine verenigingen leidde het tot meer ALV's, meer voorbereidend werk en vertraagde besluitvorming. Vermoeidheid en chagrijn bij bestuurders, RvC’s en leden zijn het gevolg.
 
Gelukkig zien we ook slimme en creatieve oplossingen, die de druk verlichten. Verenigingen spraken met hun leden af over welke zaken ze wel en niet advies vragen aan de ALV. Sommigen regelden het vooraf, bijvoorbeeld met een mandaat voor handelen binnen de begroting. Sommigen spraken af om achteraf verantwoording af te leggen. Weer anderen vragen expliciet per onderwerp of de leden advies willen geven, waarvoor dan wel of niet een ALV wordt gehouden. Weer anderen kozen voor omvorming van de vereniging in stichting.
 
Wij zien dat de regeldruk van de Woningwet zelf groter werd. Bovendien vergroot de afhankelijkheid van een steeds kleinere en oudere groep vrijwilligers de kwetsbaarheid van de kleine vereniging.
 
Met slimme en creatieve oplossingen is de Veegwet goed te lijf te gaan. Organiseer de participatie van leden en bewoners meer thematisch. Niet alle leden zijn bij alles nodig. Beperk zo de vrijwillige inzet en maak haar daarmee belangrijker. Een nieuwe blik op participatie en betrokkenheid brengt opnieuw elan in een vereniging.  
 
 
Thema-avond "De kleine corporatie" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel kleinere woningcorporaties gaan op innovatieve wijze om met de implementatie van de Woningwet en de recente Veegwet. Soms liggen de meest effectieve oplossingen voor de hand, maar je moet er maar wel net even opkomen.
 
We geloven dat professionals veel kunnen leren van elkaars successen en fouten. Daarom organiseert Vannimwegen een thema-avond speciaal bedoeld voor bestuurders, commissarissen en medewerkers van kleine woningcorporaties.

We gaan in gesprek over de implicaties van de Veegwet voor verenigingen, de toegenomen regeldruk vanuit het Rijk, de voor- en nadelen van samenwerken en andere kansen en bedreigingen die komen kijken bij het runnen van een woningcorporatie met niet meer dan 1.000 verhuureenheden. Piet Keijzer, commissaris van de Woningbouwverenging Oostzaanse Volkshuisvesting, is een van de gasten.
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 maart van 19:00 tot 21:00 uur bij ons op kantoor aan de Krijn Taconiskade 408 te Amsterdam. Meld je nu aan via info@vannimwegen.nl


 

Training "In 7 stappen naar een klantvisie" 

 
 
 
 
 
 
  

Training "In 7 stappen naar een klantvisie"
dinsdag 13 maart 2018
13.00 - 17.00 uur
kantoor Vannimwegen
Krijn Taconiskade 408, Amsterdam

Hoe zie jij je klanten? Wat wil je voor hen betekenen? Dat is allesbepalend voor hoe je hem of haar behandelt. Richt jij je systemen zo in dat dit aansluit op wat je klanten willen of nodig hebben? Kies je voor click-call-face of ben je van de school die iedere klant persoonlijke aandacht geeft?
 
Op 13 maart geven we voor de derde keer onze training klantvisie. Daarin helpen we je graag op weg. We bieden je inzichten hoe een klantvisie jou en je organisatie kan helpen in het dagelijks werk. En hoe dit leidt tot klanttevredenheid en werkplezier op de lange termijn.
 
We gebruiken de hele middag (13.00-17.00) om de eerste stappen van je klantvisie samen te doorlopen. De training is gratis. Bij een no-show betaal je €75,- ex. BTW.
 
 
Enkele reacties over de vorige trainingen:
 
“Een schat aan inspiratie over hoe ik een klantvisie beter handen en voeten kan geven” Margriet Gruiters - Projectleider Markt en Klant, Woonlinie
 
"Iedereen zou zichzelf een dag de tijd moeten gunnen om op deze manier met zijn klant in zee te gaan.” Sigrid Fekken - Manager Wonen a.i. bij woningcorporaties
 
“Het ‘samenvallen’ van enkele puzzelstukjes door het concrete stappenplan was voor mij een eye-opener” Annelien Thedinga - Adviseur Strategie, Pré Wonen

 
  
 
 
              Krijn Taconiskade 408
              1087 HW  Amsterdam
              020 67 66 902
              www.vannimwegen.nl
 
 
 Vannimwegen is een managementadviesbureau met specialisten in
vastgoed, organisatie en communicatie