______________________________________________________

6 oktober 2019 – nummer 404

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

Wake bij kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Komt u ook weer met bloemen?
Zondag 6 oktober
Tijd: 16.30 uur

Breng bloemen mee!
Breng mensen mee!
Breng licht!
De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.
Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist


Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg
Route:
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg;
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg;
per fiets: via Kampweg in Soesterberg.
Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest
Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

VIERINGEN

Viering zondag 6 oktober

Deze zondag, Israëlzondag, is Jaap Doolaard onze gastpredikant. We heten hem van harte welkom!

Dienstvoorbereiding

We lezen komende woensdag 9 oktober alvast met elkaar Lukas 17: 11 - 19. Dit evangelie staat centraal op zondag 13 oktober. In tegenstelling tot eerdere berichten is dit een 'gewone' dienst met een vleugje ZWO (en geen gezinsdienst).  Aanvang 19.15 uur in de consistoriekamer.

Speciale collecte 'Kerk in Actie'

Volgende week zondag – 13 oktober – is het zondag Werelddiaconaat, met een 1e collecte voor het algehele werk van Kerk in Actie.
Kerk in Actie vraagt speciale aandacht voor een ambitieus project, waarbij kansarme jongeren worden opgeleid tot topkok in Colombia.
U kunt ook weer de inhoud van het mandje volgende week meenemen en inleveren bij de Diakenen.

 

GOED OM TE WETEN

Geestelijke Verzorging Palliatief Thuis in Zeist

Een mooi moment, 10 september jl: in het gemeentehuis werd het startsein gegeven voor de dienstverlening van de Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief Thuis in Zeist (GVPZeist).
Vanaf heden kan een beroep gedaan worden op een geestelijk verzorger van de GVPZeist door iedereen die ongeneeslijk ziek is, thuis ( gemeente Zeist) verblijft en geen contact heeft met kerk, moskee, of anderszins een beroep kan doen op geestelijke verzorging. Voor de zorgvrager zijn er geen kosten aan de gesprekken verbonden.
Margaret de Groot-Vlasveld, geestelijk verzorger in een woon-zorgcentrum en hospice in Nijmegen, deels vrijgevestigd, is ook verbonden aan de GVPZ Nijmegen (www.gvpz.nl). Deze stichting, die al 8 jaar goed functioneert, heeft een aantal mensen in Zeist geïnspireerd tot het opzetten van een soortgelijk initiatief.
Margaret vertelde ons over mooie, intensieve, ontroerende en waardevolle gesprekken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn en vragen en zorgen hebben.
Een van de geestelijk verzorgers uit de GVPZeist, Aynur Kus-Bilgic liet ons delen in haar motivatie om mee te doen.
Ilse Frank en Harm Knoop gaven informatie over het nieuw op te richten Centrum voor Levensvragen (CvL); dit zal ook in deze regio gestalte krijgen, en de GVPZeist gaat er onderdeel van uitmaken. De overheid stelt daarvoor daarvoor sinds januari gelden beschikbaar.
Tot slot vertelden Hilda en Robin Zuidam over het Bezinningshuis in Den Dolder, waar mensen kunnen spreken over sterfelijkheid en levenseinde, op verhaal kunnen komen, mediteren en wandelen. En waar verschillende cursussen en lezingen worden gegeven.

De GVPZeist kan in een behoefte voorzien als mensen in hun situatie geen beroep kunnen doen op een geestelijk verzorger.

Een flyer werd vers van de pers gepresenteerd en deze zal binnenkort verspreid worden. Ook op de website: www.gvpzeist.nl is de flyer [927 KB] te vinden.
Neem eens een kijkje op de website om meer te weten te komen over dit mooie initiatief!

Uitvoering binnenruimte KC gaat van start

Het verbeteren van de buitenkant van het KC is gereed. Het dak is vervangen en opnieuw geïsoleerd. De muren zijn schoon gemaakt en opnieuw gevoegd, de ramen en kozijnen zijn vervangen, nu met dubbel glas en de boeiboorden zijn vervangen. Met de klokkentoren heeft het KC weer een goede uitstraling gekregen in een vernieuwende omgeving. Niet alleen is het aanzien verbeterd, maar ook hebben de maatregelen een sterk isolerend effect.
Afgelopen week hebben wij de opstartvergadering gehad voor de verbouw binnen en hebben we de planning van de werkzaamheden besproken.
De uitvoering start op 14 oktober met de verbouwing van de toiletgroep en de keuken. Het aantal toiletten wordt uitgebreid van 4 naar 6 toiletten. Binnen de bestaande muren wordt de keuken vernieuwd. Daarna wordt het houtwerk geschilderd in grijsachtige tinten (in aansluiting op buiten). Volgens de planning zijn deze werkzaamheden gereed rond 1 december.
In de eerste dagen van december wordt met uitzondering van de kerkzalen een PVC vloer aangebracht(ontmoetingsruimte, consistories, Inloophuis) en worden de gordijnen opgehangen.
Op de bovenramen van de kerkzalen zal een folie worden aangebracht met een glas in lood effect. De NGK heeft een ontwerp voor de kleine zaal gemaakt, voor de grote zaal wordt aangesloten bij het ontwerp van de Stiltehoek. Op de glazen deuren zal een grijsfolie worden aangebracht om te voorkomen dat de mensen door de glasdeur gaan lopen. Voor de nooddeuren en onder ramen van de kleine kerkzaal wordt het ook aangebracht om inkijk tegen te gaan.
Dit alles betekent dat er de komende maanden veel gebeurt in het KC. Er zal zeker wat overlast kunnen zijn, maar wij gaan met de uitvoerder ervan uit dat de zondagse vieringen kunnen doorgaan.
Verbouwen betekent in vele gevallen ook opruimen. Dat geldt ook voor ons KC. Om de PVC vloer aan te brengen moeten de ruimtes leeg worden gemaakt. Er moeten de nodige stoelen, tafels en kasten worden verplaatst. We zullen wel een beroep doen op gemeenteleden om dit voor elkaar te krijgen. Ook vragen wij de gemeenteleden die kasten gebruiken deze kritisch te bekijken en op te ruimen wat er weg kan. We overwegen ook om nieuwe kasten aan te schaffen om meer eenheid in de verschillende ruimtes te krijgen. Vooral de houten kasten tegen de korte muren van de consistories zullen niet terug komen.
in een vernieuwde binnenruimte hoort ook een passend meubilair. Voor Ontmoetingsruimte en de consistories zullen nieuwe tafels en stoelen worden gekocht.
Volgens de planning hebben we voor 20 december een geheel opgeknapt Kerkelijk Centrum.
Gerard v Heiningen
Koos Keestra


Liedboek in grote letter

Wie heeft er moeite met het lezen van de liederen in het liedboek?
Het meezingen van de liederen uit het nieuwe liedboek is niet voor iedereen makkelijk i.v.m. de lettergrootte en het dunne papier.
Voor degene die moeite hebben met het lezen van de liederen in het liedboek wil en kan ik de liederen uitprinten in een groter lettertype (ArialMT, 18).
Wie interesse heeft kan mij dat laten weten via de e-mail: matserpoos@hetnet.nl of per telefoon -030-2518369.
Als ik weet hoeveel personen hiervan gebruik willen maken dan liggen er vanaf zondag 22 september 2019 exemplaren op de kar bij de liedboeken.
Arrienne Matser

Actie Wijkkas weer van start

Deze week krijgt u een brief in de bus met het verzoek voor een bijdrage voor de Wijkkas.
Graag vragen wij u om hieraan aandacht te geven, want het is een belangrijke actie.
Twee maal per jaar kloppen wij bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas. Uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans worden de vaste lasten van de PKN-gemeente in Zeist betaald, zoals salarissen van de predikanten en het onderhoud van kerkgebouwen.
Maar naast de opbrengst van Kerkbalans heeft elke wijkgemeente ook een eigen wijkkas. In Zeist-West betalen we hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden hieruit betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.
In de brief staat dit uitgebreider beschreven.
Daarnaast vindt u daar de begroting voor het jaar 2020, zodat u kunt zien waaraan we uw bijdragen besteden.
We hopen ook dit jaar weer op een geode opbrengst.
U kunt de brief en begroting ook hier [216 KB] downloaden.

Vrijwilligersavond

Vrijdag 11 oktober a.s. houden we weer een vrijwilligersavond. Nu eens anders dan anders!
We willen die avond graag met elkaar invullen als culturele avond.
Twee vliegen in één klap: weer eens een culturele avond én het budget dat voor die avond beschikbaar is komt in een pot waaruit te zijner tijd de verfraaiing van de binnenkant van de kerk zal worden betaald.
We zien dit als een start van een serie acties.
We denken aan muziek (instrumentaal, vocaal, solo, ensemble, koor), poëzie, verhalen ( al of niet zelf geschreven) etc.

Je kunt je nog tot 6 oktober aanmelden bij
Jeannette van Andel, e-mail: je.andel@wxs.nl, tel. 030 6955221
Arie Boers, e-mail: arieboers@casema.nl, tel. 030 6952853

Kasten van Tineke te koop

Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spllen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen.
Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.
En de opbrengst is volledig voor de inrichting van de ontmoetingsruimte in het Kerkelijk Centrum.
Lees verder ....

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Printen Nieuwsbrief voor iemand anders

Helaas heeft niet iedereen e-mail. Maar toch willen ze graag op de hoogte blijven van het nieuws uit onze wijkgemeente.
Diverse mensen krijgen daarom al wekelijk van iemand anders een uitgeprinte versie van de Nieuwsbrief.
Maar af en toe duikt er weer een verzoek op van iemand of dat mogelijk is. Soms regelen ze het zelf, maar dat lukt neit altijd.
We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden, die deze zorg voor iemand anders op zich willen nemen. Dan zetten we deze namen op een lijst en als er een verzoek komt kijken we of er iemand in de buurt woont die het zou kunnen doen.
Als u denkt: 'dat kan ik ook wel doen', meld u dan aan bij Kees Manintveld (k.manintveld@me.com) of bij de webmaster Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).
We zetten u dan op de lijst en laten u weten wanneer we een verzoek ontvangen.
Een kleine moeite en een mooi gebaar in het Omzien naar Elkaar.
Kees Manintveld, Hugo Albers

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collecten van zondag van zondag 29 september was

- Diaconie € 117,40
- Plaatselijke Gemeente € 87,45
- Algemeen kerkenwerk € 111,50

De omzet van de FairTrade verkoop was €107,75

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 29 september zijn met een hartelijke groet gegaan naar Martine te Winkel. Een paar weken geleden heeft ze een ongeval met haar paard gehad. Ze revalideert thuis. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Wandelend in Gesprek

Op zondag 13 oktober aanstaande willen we graag weer met u/jou al wandelend in gesprek.
Onze wandeling start deze keer op het dorpsplein in Austerlitz om 14.00 uur. We wandelen tot ca. 15.30 uur en drinken daarna iets, met degenen die dat willen.
We hopen op mooi weer en een gezellige groep mensen.
Mocht vervoer naar Austerlitz een probleem zijn, laat het ons dan even weten!
Annemien Corporaal (T 6913037)

Willy Kodde (T 6952943)


Bibliodrama

Op dinsdag 8 oktober om 20 uur is de tweede bijeenkomst bibliodrama. Wilt u alsnog meedoen, maar hebt u zich nog niet opgegeven? Doe het dan voor zondagavond 20 uur - de groep is bijna vol! 
Vergeet niet bij uw opgave per mail ook uw telefoonnummer te vermelden. 
Zie ook hier

Psalmenkring

Op vrijdag 11 oktober om 10.30 uur buigen we ons in de consistorie van het kerkelijk centrum over Psalm 120 - een psalm die bij velen onbekend is. Maar als we de psalm proeven komen we wellicht verrassende ontdekkingen op het spoor. Als u een 'hertaling' of een 'vertaling' hebt van deze psalm, neem die mee. U hoeft zich niet op te geven voor deze bijeenkomst. 
Ds Tineke Dronkert 
Zie ook hier.

Maaltijd en zingen uit de nieuwe Taizé bundel

Op vrijdag 18 oktober organiseert de Ontmoetingsgroep weer een avond in het KC.
We beginnen om 18.00 uur met een bring & share maaltijd: iedereen neemt iets mee van eten of drinken (voor zichzelf en nog een of twee mensen).
Aansluitend rond 19.30 uur laat ds. Roel Bosch ons kennismaken met de nieuwe Taizé bundel die deze zomer is uitgekomen, en hij zal ook wat nader ingaan op de Taizé-ervaring.
Arie Boers begeleidt op de piano en daarbij zijn meer instrumentalisten ook van harte welkom!
Ook deze avond staat weer open voor iedereen uit Zeist.
Laat het ons weten als je mee wilt doen en ook als je muzikale begeleiding wilt leveren.
Wil je niet meedoen aan de maaltijd maar later aanschuiven, ook dan ben je welkom.
Graag even aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl of tel. 6951613.
Corja, Nannie, Agathe


Organiseren van de Adventmarkt

Ook dit jaar gaan we weer een Adventmarkt organiseren. En dat doen we samen met de NGK.De geplande datum is zaterdag 30 november.
Op dinsdag 8 oktober komen we bij elkaar in het KC om 20.00 uur.
Als je (weer) mee wilt helpen organiseren ben je van harte welkom. Zorg wel dat je op tijd bent, want er is ook bibliodrama en dat willen we niet verstoren.
Hugo Albers

 

 

Agenda deze week 

Zondag 6 okt            16.30 u        Wake bij kamp Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg 

Dinsdag 8 okt          20.00 u        Voorbereidingsgroep Adventmarkt 

Dinsdag 8 okt          20.00 u        Bibliodrama, KC, opgave bij ds. Tineke Dronkert 

Vrijdag 11 okt         09.45 u        Promotie Elsbeth Littooij, Aula VU Amsterdam 

Vrijdag 11 okt         10.30 u        Psalmenkring, KC 

Vrijdag 11 okt         19.30 u        Vrijwilligersavond, Kerkelijk Centrum Zeist-West Eerder verschenen

 

Hartelijke ontvangst bij de moskee De Clomp Op donderdagmiddag 26 september brachten we met een groep van 26 mensen uit Zeist-West en andere wijkgemeenten een bezoek aan de moskee De Clomp.

Kasten van Tineke te koop Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spllen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen. Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.

Week tegen Eenzaamheid De wijkinloophuizen besteden aan het thema eenzaamheid.

Kliederviering 22 september - een trerugblik Een terugblik op de kliederviering van 22 september

Promotie Elsbeth Littooij Elsbeth Littooij, een van onze gewaardeerde gastpredikanten gaat op vrijdag 11 oktober promoveren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Zangers (v/m) voor Gedachtenisviering 3 november Voor de gedachtenisviering op 3 november wordt geprobeerd een gelegenheidskoortje te vormen onder muzikale leiding van Carlijn Budde. Belangstellenden zijn meer dan welkom om ons te komen versterken.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Berichten Berichten van de afgelopen weken

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring