10 февруари 2020                                               
 
 
През март ЕК ще обяви нов план за действие за постигане на кръгова икономика. Ще се предложат политики за намаляване на потреблението на суровини и за насърчаване на повторната употреба на материали в текстилната и пластмасова индустрия, строителството и електрониката.
От 1970 г. до 2017 г. потреблението на суровини е нараснало 3 пъти и продължава да се увеличава, добивът и преработката на материали е причина за 90% от загубата на биоразнообразие, и само 12% са рециклираните материали от общото количество, използвани от индустрията на ЕС. Планът предвижда стимулиране на производство на опаковки за многократна употреба и на такива, които могат да се рециклират.
Устойчивото управление на отпадъците е акцент на seeSUSTAINtec (7-9 април, София). В този брой на електронния ни бюлетин ще ви запознаем с дейността на ИСАВ-1 и ще насочим вниманието ви към темата за финансиране, която ще заеме централно място в конферентната програма. С удоволствие анонсираме и имената на двама нови изложители
 
Имате решение, искате да споделите опит, търсите клиенти? Станете част от seeSUSTAINtec (управление на отпадъци, енергийна ефективност, чистота на въздуха и интелигентни градове).
 
Приятно четене
от екипа на Виа Експо!
 
 
 
Оборудване за пелетизиране превръща отпадъците в продукти с висока добавена стойност
Интервю с г-н Хистосков, управител на Исав-1
 
Уважаеми г-н Христосков, кое Ви мотивира да участвате в seeSUSTAINtec?  Възможността да се срещнем с нови клиенти и да ги запознаем с нашите иновативни технологии за рационално оползотворяване на отпадъците от производствата им.
 
Какви решения ще представите? Оборудване за пелетизиране на дървени трици, слама, люцерна, трици, слънчогледови люспи и други суровини. Повече 
 
 
 
В кои направления ще бъде насочен финансов ресурс през
2020 г. за по-добро управление на отпадъците?
 
Д-р инж. Дочка Василева, старши експерт "Стратегически инвестиции" към управляващото Фонда на фондовете дружество ФМФИБ ЕАД, ще представи конкретни детайли относно финансов продукт, който ще стартира в сферата на отпадъците през 2020 г. в подкрепа на политиките на национално и европейско ниво за намаляване обема депонирани битови отпадъци, вкл. чрез екологични иновации. Предвиждат се проектни инициативи със следната насоченост:
• Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите Повече
 
 
Кой се присъедини наскоро към seeSUSTAINtec?
 
Програма LIFE - представители на програмата ще разяснят възможностите на финансовия инструмент, неговите компоненти и специфики, типовете проекти, успешни инвестиционни бизнес модели и начин на кандидатстване.
 
 Екосол България ще популяризира решения за сметоизвозване и сметосъбиране, компостиране, третиране на депа, рециклиране на строителни отпадъци, производство на биомаса и RDF, сепариране на отпадъци и др.
 
 
Партньори на събитието
• Испанската биогаз асоциация (AEBIG) създава платформа за комуникация и сътрудничество между представителите биогаз индустрията по целия свят. 
 B2Green.gr e гръцки уеб сайт с фокус върху зелените технологии: зелени сгради, енергийна ефективност, околна среда, въглеродни емисии.
 
Имате интерес да участвате? Свържете се с Таня Булдеева
тел. 032/960 011, 088 679 31 72, tanya@viaexpo.com.
Присъединете се към групите ни във       
Съобразно новите правила GDPR повече за политиката ни за поверителност и защита на личните данни може да намерите тукАко не желаете да получавате информация от нас, моля отговорете на този имейл с "Отписвам се".

Оргонизатор: www.viaexpo.com