Klasweekend, 3HW2+E52
Beste ouder(s)
 
Uit het enthousiasme van de klas om samen te zijn, is het idee van een klasweekend gegroeid. In dit weekend staan klasbindende activiteiten op de voorgrond die de leerlingen zelf in elkaar steken. Actieve en rustige spelletjes wisselen elkaar af. Deze activiteiten hebben als doel elkaar beter te leren kennen of te leren samenwerken.
 
We slapen op school in een klaslokaal. Het weekend start vlak na school en gaat door van vrijdag 8 november tot zaterdag 9 november. Vrijdag eten we samen pizza en zaterdagmiddag voorzien we een broodmaaltijd. We ronden af om 16u00.
 
 
Praktisch
 
  • Start: vrijdag 8 november, vlak na school
  • Einde zatedag 9 november om 16u00
  • We slapen op school: vrijdagochtend al slaapmatje, slaapzak en slaapgerief meebrengen
  • Wie wat moet meebrengen voor het ontbijt en middageten, bespreken we in de klas.
  • Kosten worden zo laag mogelijk gehouden en nadien verrekend via de schoolfactuur.
  • Indien uw dochter of zoon niet het gehele weekend aanwezig kan zijn, gelieve dan in haar/zijn agenda te noteren welke momenten hij/zij er wel is.
  • Telefonische gegevens begeleidende leerkracht: Heleen Juchtmans: 0485 51 62 84
  • Telefonische gegevens begeleidende leerkracht: Valentine Brocatus: 0498/43 20 93
  
Vriendelijke groeten
 
Heleen Juchtmans
 
Valentine Brocatus
Valentine.brocatus@hdc.ksleuven.be
 
Frank Baeyens
Directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer heleen.juchtmans@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be