Voorwoord
Ik hoop dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad. Voor mij biedt vakantie rust, ruimte en aandacht voor het niet alledaagse. In onze omgeving hebben we te maken met jongeren die niet alledaags zijn, die net even anders zijn, voor wie het onderwijssysteem niet altijd een pasklaar antwoord heeft. Dan is de vraag hoe we kunnen zorgen dat we begrip houden, compassie voelen, creatief zijn en open staan voor alle mogelijke oplossingen. Hoe we onze menselijkheid meenemen in ons dagelijks werk. Hoe we reflecteren op onszelf en elkaar, zodat we helder blijven kijken en luisteren ten behoeve van de ondersteuning van deze jongeren.
 
Het combineren van medemenselijkheid en professionaliteit, daar willen we dit schooljaar op in zetten. Ruimte biedend aan persoonlijke ontwikkeling voor professionals, jongeren en ouders om zo het beste te halen uit ieder kind.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het gaat met een aantal leerlingen die besproken zijn op de themabijeenkomst expeditie onderzoek. Daarnaast informeren we u graag over de agenda en het professionaliseringsaanbod voor schooljaar 2017-2018, en ontwikkelingen in de samenwerking tussen vo en vso.
 
Een mooi schooljaar toegewenst!
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt,
Algemeen Directeur
 
Professionaliseringsaanbod: schrijf nu in voor komende trainingen!
Voor komend schooljaar biedt het samenwerkingsverband opnieuw een professionaliseringsaanbod aan voor alle medewerkers in het onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. De eerste trainingen gaan al snel van start. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. We ontvangen de inschrijvingen voor de trainingen in september en oktober graag per omgaande.
 
Inspiratiemiddag 'vakmanschap' 25 september 2017
Op 25 september vindt een inspiratiemiddag plaats op het Clusius College. Hoe komt jouw vakmanschap volledig tot zijn recht? Wat is jouw specialisme? Wat merkt de leerling hiervan? Hoe draag jij met jouw specialisme bij aan de samenwerking ten gunste van de leerling? En waarin zou jij je nog verder willen ontwikkelen om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen helpen? 
 
Themabijeenkomst expeditie onderzoek: hoe gaat het nu met de leerlingen?
Op 10 april gingen ondersteuningscoördinatoren, consulenten, trajectbegeleiders, directeuren en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de vraag: “Krijgt iedere leerling in de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs en zo nee, wat is er voor nodig om dit te realiseren?” Tijdens de bijeenkomst bespraken de aanwezigen de mogelijkheden voor 10 leerlingen, die nog geen passend onderwijs kregen, om gezamenlijk toch tot ideeën te komen om de leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. In dit nieuwsbericht leest u hoe het nu met een aantal van deze leerlingen gaat.
Jaarverslag 2016
Bent u nieuwsgierig naar wat het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland in 2016 bereikt heeft en waar we in 2017 op voortbouwen? Lees dan ons jaarverslag 2016.
Landelijke evaluatie passend onderwijs
Landelijk vindt een evaluatie passend onderwijs plaats. Uit het meest recente onderzoek blijkt onder andere dat ouders van jongeren met een ondersteuningsbehoefte het belangrijk vinden dat zij in gesprek met de school kunnen gaan over de mogelijkheden voor de ondersteuning van hun kind.
Medicijnverstrekking en medisch handelen
VOION (arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs) heeft een publicatie geschreven over medicijnverstrekking en medisch handelen. In deze publicatie worden de verschillende vormen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat. Ook biedt deze publicatie betrokkenen binnen scholen handvatten en tips om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema (bron: VOION.nl). Klik hier voor de publicatie
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Arubastraat 4, 1825 PV  Alkmaar, 072-5671067