Het plenaire debat over de Wmcz2018 in de Tweede Kamer is verschoven naar week 44.
De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.
FRED STORTELERS: ‘GEEF CLIËNTEN DEZELFDE RECHTEN ALS CONSUMENTEN’

 
 

Een van de sprekers tijdens het symposium Van inspraak naar invloed is
Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad bij Stg. Marga Klompé Zorg.
Fred zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum van de medezeggenschap in de zorg”
 
‘GEEF CLIËNTEN DEZELFDE RECHTEN ALS CONSUMENTEN’
 
Fred Stortelers, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Stichting Marga Klompé Zorg, maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de cliëntenraad in het veranderende zorgveld.
 
De cliëntenraad zit op het moment in een spagaat, vindt Stortelers. ‘We zien aan de ene kant dat er grote wettelijke veranderingen aankomen die de positie van de cliëntenraad moeten versterken, maar aan de andere kant zien we dat het steeds moeilijker wordt de cliëntenraad te bemensen’, zegt hij. ‘Mensen wonen steeds korter in het verpleeghuis. Een aantal jaar geleden was dit nog wel vier jaar, nu is het al minder dan een jaar. Dat maakt het moeilijker om leden te vinden en te behouden. En de jongere generatie heeft andere prioriteiten. Ondertussen wordt het werk van de cliëntenraad met de toenemende invloed die ze heeft alleen maar complexer.’
 
De cliëntenraden staan dus voor een enorme uitdaging, stelt Stortelers. En dat terwijl de verpleeghuiszorg – ondanks de steeds kortere verblijfduur van de bewoners – ook in de toekomst beslist zal blijven bestaan. ‘Kijk maar naar de nieuwe initiatieven die worden ontplooid nu de toegang tot de intramurale ouderenzorg zo aangescherpt is’, zegt hij. ‘Medezeggenschap blijft dus relevant, het is alleen de vraag in hoeverre die met de veranderende kaders nog effectief te maken is. Misschien moeten we dus wel af van de hele huidige wetgeving op dit gebied en het consumentenrecht van toepassing maken. Het is natuurlijk vreemd dat cliënten in de verpleeghuiszorg niet dezelfde rechten hebben als consumenten. Het zou betekenen dat ze meer invloed krijgen op de geldstromen, en dus ook op de zorg die wordt geboden.’
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Het programma is als volgt:
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijckmedisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee
 
10.00 uur: Yvonne NijhuisAdvocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)
 
10.45 uur: Jan Vesseur, voormalig Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid Igz, huidig adviseur kwaliteit, veiligheid en  calamiteitenonderzoek in de zorg, zal als medeoprichter van MedMij (programma ‘meer regie over eigen gezondheid’) vertellen over het belang van- en hoe- informatie in de zorg tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt uitgewisseld kan worden.
 
11.15 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. (Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed, houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 13.30 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum van de medezeggenschap in de zorg”
 
13.30 – 14.00 uur: Desirée Hairwassersgezondheidswetenschapper en borstkankeractiviste (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie). Lees hier het interview met Désirée
 
14.00 – 14.30 uur: Marika Biacsicsnetwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.
 
14.30 – 15.00 uur: Vragen/discussie
 
15.00 – 16.00 uur: Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl