Kennis over taal delen, onderwijskansen vermenigvuldigen
Vaderbetrokkenheid stimuleert taalontwikkeling
 
 
Vaderbetrokkenheid vanaf de geboorte is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Baby's en peuters van ondersteunende vaders scoren hoger op intelligentietesten. Onderzoekers constateerden bovendien dat een autoritaire opvoedingsstijl van vaders (rigide en bazig) in verband gebracht kan worden met een zwakke ontwikkeling van de woordenschat. De stijl van opvoeden van vaders is wat dat betreft invloedrijker dan die van moeders. Interventies, zoals bijvoorbeeld TOLK voor taalontwikkeling!, die ouders helpen flexibel te reageren op initiatieven van hun baby, leiden tot meer dagelijkse interactie thuis. Daarmee wordt de taalontwikkeling versterkt. Meer weten over vaderbetrokkenheid?
 
 
 
 
Studiedag op maat
 
 
 


Hoe betrek je laagopgeleide ouders van multiculturele komaf, actief bij de taalstimulering van hun kind? Hoe creëer je onderwijskansen? Hoe zet je daarbij TOLK in? Met een studiedag krijg je antwoord. Deze kennis is uiteraard ook goed in te zetten bij de ondersteuning van andere professionals die te maken hebben met taalachterstand. Denk aan het coachen van leerkrachten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz. Wil jij TOLK doelgericht leren gebruiken voor ouderbetrokkenheid? Kijk dan in de agenda of neem contact op voor een studiedag op maat in jouw regio.
 
 
TOLK voor taalontwikkeling! van methode naar programma
 
‘Ik werk graag met TOLK, maar hoe leg ik vooraf uit wat de bedoeling is van oudersessies?’ vroeg ouderconsulent Alexia White. ‘Ze begrijpen niet dat thuis praten, vertellen en zingen onderwijskansen biedt. Hoe begin je dan de serie bijeenkomsten en hoe eindig je? Ik mis in het menu van 26 themafilmpjes algemene filmpjes voor een openings- en afsluitingsbijeenkomst.’ We hebben goed geluisterd naar Alexia. Met het toevoegen van een begin- en eindsessie verandert TOLK binnenkort van methode naar programma. Het wordt daarmee gebruiksvriendelijker. Daarom nu vast instappen zonder instapkosten? Kijk op www.tolkinfo.nl en bestel via het contactformulier.
 
 
Vaders geven 'niet thuis'
 
Baby’s van nog geen jaar oud zijn zeer gevoelig voor bemoediging van ouders. Ouders die hun kind stimuleren met lachen en spelen brengen de communicatie op gang.
 
Maar wat gebeurt er als ouders niet reageren op hun kind? Bekijk het filmpje over
Vaderbetrokkenheid: Bekijk de film.
 
KLIK-Onderwijsondersteuning
Montenspark 15 4837 CD Breda