Sports Media's Newsflash
20 april 2015 # 4

Dans in beeld...

 


Cricket Spelenderwijs

Cricket Spelenderwijs' is bedoeld om leerlingen te voorzien van een praktische methode om de basisregels van het cricketspel te leren.

'Cricket Spelenderwijs' demonstreert dat het niet moeilijk is om de basis van het cricketspel onder de knie te krijgen. Het boekje geeft duidelijke, beknopte informatie over de volgende punten:

 • het organiseren van groepen van kinderen in beperkte ruimtes;
 • onderwijspraktijken op individuele en groepsbasis;
 • voortgang van geplande lessen;
 • stapsgewijze introductie van algemene basisvaardigheden zoals vangen en werpen;
 • introductie tot cricket-specifieke vaardigheden zoals batting en bowling. .

Alle activiteiten kunnen als volgt worden uitgevoerd:

 • binnen en buiten;
 • zonder beschermingsuitrusting;
 • onder supervisie van onderwijzers, ouders, coaches en andere enthousiaste belangstellenden.

De afgebeelde technieken voorzien in een lesstructuur die:

 • veilig is;
 • flexibel is;
 • het leren van spelvaardigheden met een beperkt aantal deelnemers vergemakkelijkt, zodat de kinderen waardering voor en begrip van het nemen van beslissingen ontwikkelen, met als gevolg juiste toepassing van bijgebrachte vaardigheden;
 • voorziet in positieve feedback ter bevordering van de leercapaciteit van de kinderen

Download het boekje ( 56p. ) hier


Apps in de les Lichamelijke Opvoeding: Getest door leerkrachten, goedgekeurd door leerlingen.

In dit artikel worden 7 Apps (iOS) voorgesteld die volgens de auteurs met succes in de praktijk (les lichamelijke opvoeding) gebruikt kunnen worden. De reden van dit artikel was het feit dat multimedia een steeds grotere rol speelt in het dagdagelijks leven van de leerlingen. De huidige generatie heeft de tijd zonder technologie niet of amper meegemaakt en kunnen nieuwe technologieën snel oppikken. Maar uit verschillende stages in het onderwijs (praktijk en observatie) kan ik toch besluiten dat leerkrachten lichamelijke opvoeding hier heel weinig of niet op inspelen.

Raadpleeg het artikel hier