Nieuwsbrief No#4 (november 2015) - Leren Historisch Redeneren - UvA/ILO

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de vakdidactici en onderzoekers geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. De nieuwsbrief is bedoeld voor docenten geschiedenis in de (ruime) regio Amsterdam/Noord-Holland. In deze nieuwsbrief berichten wij over het scholingsaanbod geschiedenis en andere professionaliseringsactiviteiten van de UvA.

Volg ons op twitter: @HistReden_UvA

Website: www.ivgd.nl

 
In deze nieuwsbrief: 
Regiobijeenkomst - Domein A in het nieuwe examen. Donderdagavond 14 januari 2016, 18:30 tot 21:00. Locatie: Roeterseiland, Amsterdam. 
Vooraankondiging scholingsdag geschiedenis. Vrijdag 17 juni 2016, 9:30 - 17:00. Locatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam.


Voor vragen over het UvA-Netwerk 'Leren Historisch Redeneren' kunt u contact opnemen met: Gerhard Stoel (g.l.stoel@uva.nl).


 
 REGIOBIJEENKOMST – DOMEIN A IN HET NIEUWE EXAMEN

Op donderdagavond 14 januari 2016 organiseert de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst over het nieuwe examenprogramma geschiedenis voor havo en vwo. Centrale thema in deze bijeenkomst: de rol domein A in het jongste centraal examen.

Voor het tweede jaar bereid u uw leerlingen voor op het nieuwe eindexamen geschiedenis. In dit examen staat oriëntatiekennis over tien tijdvakken en drie of vier historische contexten centraal. Over die aspecten van het nieuwe examen is afgelopen jaar veel gezegd en geschreven. Voor de vraag wat er nu precies aan historische vaardigheden van leerlingen gevraagd wordt in dat nieuwe examen, is veel minder aandacht geweest. Toch is daar, als voorheen, dertig procent van de punten van het CE mee te behalen. Een interessante vraag is wat de komst van eerst oriëntatiekennis en daarna de historische contexten nu betekent voor de uitwerking van domein A in het centraal examen. Zijn er bijvoorbeeld, nu de historische contexten zich diachronisch door een aantal tijdvakken heen weven, meer vragen over verandering en continuïteit?
 
Tijdens deze avond gaan we samen na welke eindtermen van domein A getoetst worden in de nieuwe examens en wat dit nu precies van leerlingen vraagt – en daarmee ook van ons als docenten. De vakdidactici die deze avond organiseren hebben dat in kaart gebracht en zullen hun bevindingen presenteren, maar minstens zo relevant is natuurlijk de vraag hoe docenten hun leerlingen op die ‘domein A-vragen’ voorbereiden. Welke accenten leggen zij? Wat zijn hun succesnummers en voetangels? Maken de contexten het oefenen met vaardigheden nu makkelijker ('want er is meer concrete inhoud om historisch mee te redeneren') of moeilijker ('want door de historische contexten krijgt het examen toch weer iets van zijn oude reproductiekarater terug')? In het programma is ruimte gereserveerd om grondig en analytisch naar het nieuwe examen te kijken en te profiteren van elkaars ervaringen.
 
De thema-avond duurt van 18:30 tot 21:00 uur. Bij inloop staan er broodjes klaar. Er is koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en netwerken in het sfeervolle Crea Cafe op de Roeterseilandcampus.

Datum: Donderdag 14 januari, 18:30-2:00 uur.
Lokatie: Roeterseiland, Amsterdam.
Kosten: € 30,-. Inclusief materiaal, broodjes, koffie/thee en borrel na afloop.
 
Inschrijven kan via www.ivgd.nl

 
VOORAANKONDIGING: SCHOLINGSDAG GESCHIEDENIS – ILO/ UvA

Op vrijdag 17 juni 2016 organiseert de Universiteit van Amsterdam een nieuwe themadag rond de historische context 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden' (1515-1648).
 
Het programma is nog 'under construction' en zal in een volgende nieuwsbrief worden vermeld.

Het ochtendprogramma is plenair en bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel zal een gerenommeerd historicus zijn of haar licht laten schijnen over de historische context en ons ‘voeden’ met verhalen en inzichten die kunnen helpen bij het tot leven brengen van deze aaneengeregen kenmerkende aspecten. Het tweede deel van de ochtend staat een didactische vraag centraal. 
 
Tijdens het middagprogramma zijn er twee ronden met workshops. In deze workshops leggen vakdidactici van de UvA en bevlogen docenten op praktische wijze verbindingen tussen (onderdelen van) historisch redeneren, de tien tijdvakken en de 49 kenmerkende aspecten. Het voornaamste doel van deze themadag is iedereen met een (digitale) tas vol materiaal en een hoofd vol inspiratie huiswaarts te laten gaan.
 
Datum: vrijdag 17 juni, 9:30 - 17:00 uur.
Lokatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam.
Kosten: €145,--; bij inshcrijving vóór 31 januari 2016: €120,--. 

Inclusief lunch, koffie/thee, borrel en een usb-stick met alle materialen.

Aanmelden kan vanaf 1 februari via www.ivgd.nl. Vooraanmelden kan door een mail te sturen naar: info@ivgd.nl.
 
 
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Of wilt u zich uitschrijven? Dat kan via de website. Wilt u uw emailadres wijzigen? Schrijf dan het oude emailadres uit en het nieuwe in.