NIEUWSBRIEF OLDTIMERCLUB LEUSDEN
 
 
Beste Oldtimer Club Leusden lid,
 
Bij het runnen van een club hebben we helaas ook te maken met het maken van kosten.Dit jaar hebben we, in verband met het op starten van de Oldtimer Club Leusden o.a. vlaggen aangeschaft, toerritten proef gereden, clubartikelen als stickers en badges aangeschaft en cadeautjes gegeven aan bedrijven  die ons hebben ontvangen.
Daar we slechts een kleine club zonder betalende leden zijn en nog in een start-fase verkeren genereren we niet genoeg  inkomsten om kostendekkend te kunnen werken.Op dit moment staan we op minus 200 euro. Dat bedrag is door een bestuurslid voorgeschoten, dat kan natuurlijk nooit blijvend de bedoeling kan zijn.
Daarom zijn we zo vrij om u om een eenmalige bijdrage te vragen in plaats van het invoeren van lidmaatschapsgeld. Hierbij verzoeken we u dan ook om een voor u passend bedrag over te maken op rekening 48.22.76.762 ten name van Posthumes Meyjes te Leusden o.v.v.vrijwillige bijdrage OCL.
Daar mee kunnen we het negatieve saldo weg werken en eventueel een klein positief saldo opbouwen. Wij stellen u, op verzoek, graag de financiële cijfers ter beschikking. 
Bij voorbaat dank,
 
Met ‘oldtimer’ groeten,
Oldtimer Club Leusden
 
Hans Albers
Willem Posthumus Meyjes
Hans Zuidema
 
E: info@oldtimerclubleusden
M: 06-41942907
M.v.g.
OCL
Nieuwsbrief Koptitel Hier...
 
Nog een Koptitel Hier...