Congres Cliëntenraden 2017: Werk in Uitvoering! 

 
 
Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) rn LOC Zeggenschap in zorg 
versterken de positie en de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties.
Ook door mee te werken aan Waardigheid en trots.
Dit is het plan van het ministerie van VWS dat zich - samen met de
sector - richt op verbetering van de verpleeghuiszorg door de kwaliteit
van leven van de cliënt centraal te stellen. Tijdens het congres is er
speciale aandacht voor deze kwaliteitsverbetering en de rol die
cliëntenraden daarbij hebben.
Voor wie?
Cliëntenraden, leden Raad van toezicht en bestuurders in de VV&T.
Programma
Dit betreft een vooraankondiging. Het volledige programma vindt u binnenkort op deze plek.
Datum, tijd en locatie
 Datum: maandag 9 oktober 2017 
 Tijd: 9.30  – 16.30 uur
 Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik
 Meer informatie en aanmelden:
www.waardigheidentrots.nl/congresclientenraden2017
of
 www.ncz.nl/congres-clientenraden-werk-uitvoering
Deelname is kosteloos
 
NCZ verbindt, bevordert, behartigt.

WWW.NCZ.NL
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief. 
NCZ,Postbus 82, 6930AB Westervoort, W: www.ncz.nl E: info@ncz.nl