eNews | 9 juni 2017 | week 24
DEZE WEEK
• Sprekers
• Gemeente vastendag
• Evangelisateavond
• M15
• Israëlreis
• Mens Meeting
• NextGen Praise Event
• Senioren
• Koperen bruiloft
• Bijbelschool
• Zuidoost
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 24
11 juni t/m 18 juni 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
 19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 


HET ONGRIJPBARE VERLEDEN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Steeds vaker word ik geconfronteerd met verschillende omstandigheden, die mij doen geloven dat de invloed van het verleden zeer sterk kan zijn. De negatieve ervaringen van het verleden kunnen sommige kinderen Gods belemmeren om in het heden te leven, om de zegeningen van het heden te ontvangen. Ze komen soms in zo een diep dal terecht, dat ze de toekomst niet meer zien zitten. Af en toe worden ze zelfs overrompeld door suïcidale neigingen. Daarbij brengt de pijn in hun ziel vaak ook lichamelijke klachten met zich mee, waardoor ze dieper in de put geraken. Slapeloosheid komt in die gevallen vaak voor en ze hebben weinig of helemaal geen zelfvertrouwen meer.
Het zou te ver gaan om alle oorzaken op te noemen. Ik wil me in deze overdenking slechts bepalen bij enkele veel voorkomende oorzaken, waarvan ik weet dat er mensen in onze gemeente mee zitten.
Het betreft meisjes en vrouwen die meerdere malen misbruikt zijn en daar nooit over hebben durven praten. Het was hun diep weggestopt geheim. Nu de maatschappij er steeds openlijker over praat, kunnen ze er niet langer omheen. In bepaalde culturen zal de familie er zelfs alles aan doen om de zaak binnenshuis te houden, indien het slachtoffer dit ter sprake brengt.
Vergeet niet dat misbruik, ook van jongens, een probleem van  alle tijden is en dat velen daardoor in grote emotionele problemen zijn geraakt.
Verder zijn er meisjes en vrouwen die in hun jeugd geen gelegenheid hebben gehad om kind te zijn, omdat ze reeds vroeg taken van de ouders moesten overnemen. Het gemis aan een jeugd kan in hun latere leven gevolgen hebben.
Tenslotte wil ik de kinderen noemen die ongewenst waren en nooit echte liefde hebben ontvangen. 
U begrijpt wel dat ik nog een hele reeks aan oorzaken zou kunnen opnoemen, maar ik wil het vandaag bij bovenstaande feiten laten.
Vaststaat dat er grote mogelijkheden zijn voor de gemeente van Christus. Ik denk dat in vele gevallen alleen het evangelie daadwerkelijk uitkomst kan bieden. Niet zelden hebben hulpverleners van de seculiere wereld opgelucht ademgehaald als ze hoorden dat de slachtoffers een kerk of gemeente bezochten. Een psychiater zei eens aan een patiënte die bij hem om hulp kwam, dat ze maar een geopende Bijbel onder haar kussen moest leggen. We weten echter dat een geopende Bijbel onder een kussen niet helpt. Wat wel helpt is de zalving van de Heilige Geest. Daarom denk ik dat het een goede zaak is, dat de slachtoffers contact opnemen met hun voorganger of een andere betrouwbare pastorale werker. Alleen al het praten over het probleem kan reeds voor opluchting zorgen. 
We leven in een tijd, waarin voorgangers zich niet slechts in de prediking van het Woord moeten bekwamen, maar ook moeten weten hoe ze met deze schrijnende gevallen behoren om te gaan. De mensen die de dupe zijn van genoemde of andere soortgelijke problemen, hebben een goede begeleiding en opvang nodig. Onze Here God kan door de Heilige Geest de pijn en druk van herinneringen aan het ongrijpbare verleden wegnemen en de mensen een heerlijke, hoopvolle en liefdevolle toekomst geven. Er is hoop: geef niet op. We zijn overwinnaars, ook van het "ongrijpbare" verleden.

Sprekers
Onze voorganger S.L. Hofwijks is momenteel in Ethiopië voor het vervullen van enkele spreekbeurten. Tijdens de afwezigheid van onze voorganger spreken de volgende broeders in de gemeente te Amsterdam:
10.00 uur John Hofwijks
12.45 uur Philip Habes
Gemeentevastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 10 juni. Deze dag zullen wij in bidden en vasten doorbrengen.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
Evangelisatieavond
U bent van harte welkom op de bijzondere evangelisatieavond die wij georganiseerd hebben op zaterdag 10 juni. De spreker is de bekende evangelist Jan Eriksen uit Oostenrijk. De dienst begint om 19.30 uur.
M15
Vrijdag 16 juni vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. De M15 is een celgroep van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Israëlreis
Vrijdag 16 juni vertrekt er met Gods genade een groep van 25 gelovigen onder leiding van pastor Gerard Liesdek naar Israël. Zij hopen woensdag 28 juni weer terug te keren naar Nederland.

Mens Meeting
Op dinsdag 20 juni zijn de mannen van de gemeente van harte welkom op de Men’s Meeting. Op deze avond willen wij samen met de mannen van de gemeente de Here prijzen en fellowshippen. Uiteraard zullen wij ook het Woord van God met elkaar delen.
De dienst vindt plaats in één van de zalen van de kerk en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

NextGen Praise Event
Vrijdag 30 juni is ons volgende NextGen Youth Event! Dit is de laatste NextGen voor de zomervakantie. Het wordt een bijzondere avond waarop ‘Purpose’, het NextGen musicteam onder leiding van Dwight Dissels, een avondvullend Praise Event zal verzorgen.
De avond zal afgesloten worden met een BBQ.
Mis dit Praise Event niet en neem je vrienden mee!
Like ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op
Instagram: instagram.com/nextgenamsterdam. Blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.

Senioren
Woensdag 7 juni hebben de senioren van de gemeente met een uitstapje hun eerste halfjaar afgesloten in verband met de zomervakantie. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
Wanneer de seniorenclub na de zomervakantie weer van start gaat, kunt u in de Info lezen.

Koperen bruiloft
Op dinsdag 20 juni hopen br. Jurol en zr. Cherrida Fernandes-Holder hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.

Bijbelschool
De vernieuwde Bijbelschool begint op 16 september. U kunt u nu al inschrijven, zie het inschrijfformulier in de Infokamer.

Zuidoost
Onze voorganger hoopt op 25 juni te spreken in onze gemeente te Amsterdam - Zuidoost.

Overleden 
Zr. Beverly Nobrega is op dinsdag 6 juni op 74- jarige leeftijd in de Here ontslapen. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl