Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Mei 2018
Beste ,
Ontwikkelingen in Nicaragua 
Waarschijnlijk heeft u wel vernomen dat het erg onrustig is in Nicaragua. De protesten tegen hervormingen van het pensioenstelsel die begonnen door gepensioneerden en waarbij zich studenten aansloten, hebben ook de Nederlandse media gehaald. De reactie vanuit de overheid was zo gewelddadig dat zich steeds meer studenten en burgers aansloten bij de protesten en het niet meer alleen ging tegen de hervormingen van de INSS, maar ook voor vrijheid van meningsuiting, recht op demonstreren, hervorming van het kiesstelsel en ontslag van de politie- en legertop. Kortom, de geest is uit de fles.
Na dagen van heftige protesten, meer dan veertig doden en honderden gevangengezette jongeren, heeft de regering Ortega ingestemd met het houden van een nationale dialoog, onder leiding van de katholieke kerk. Wanneer deze dialoog gaat plaatsvinden, wie er mee mag praten en welke onderwerpen aan bod zullen komen, is nog niet duidelijk.
 
             
                 Foto: La Prensa/AFP
 
In veel steden zijn er nog dagelijks stille optochten en ook houden studenten de polytechnische universiteit, de kern van de opstand, bezet. In een aantal Europese steden zijn er door Nicaraguanen georganiseerde manifestaties gehouden, zo ook op zaterdag 28 april in Den Haag. Op dezelfde zaterdag zijn duizenden Nicaraguanen naar de hoofdstad gekomen om mee te lopen in de processie waar de katholieke kerk voor opgeroepen had. De bisschoppen hebben aangekondigd dat de kerk zich terugtrekt uit de dialoog als er na een maand geen vooruitgang is geboekt. Maandag 30 april is er weer een massa mensen samengekomen in Managua, dit keer ter ondersteuning van de regering Ortega. In zijn toespraak zei Ortega dat het hem gelukt is de rust en stabiliteit te herstellen. Ook noemde hij dat er een dialoog gehouden gaat worden over thema's als "sociale en economische rechtvaardigheid en veiligheid voor de Nicaraguanen".
DOS houdt de ontwikkelingen in de gaten en hoopt op een vreedzame oplossing van het conflict.
 
                   
                         Demostratie 28 april.  Foto: La Prensa/Óscar Navarrete
Jaarverslag DOS 2017
Voor de stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) was 2017 een jaar van afronding en reflecteren over de toekomst. Vanaf 2007 heeft DOS deelgenomen aan het programma Caminando Juntos van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) en de ontwikkelingsorganisatie Hivos. DOS verbond zich daarmee aan het organiseren van activiteiten in Doetinchem om fondsen te werven voor projecten in La Libertad. Inmiddels is dit programma inhoudelijk en administratief afgerond. We hadden al de grote  lijnen uitgezet voor de periode na Caminando Juntos, waarin we de nadruk willen leggen op uitwisseling en het delen van kennis. Het traject naar het concretiseren van ideeën hebben we samen met onze partners in La Libertad ingezet.
Via deze link kunt u het jaarverslag lezen.
 
Onze penningmeester Josée Fenneman heeft voor de laatste keer de financiële overzichten gemaakt. We vinden het heel jammer dat ze afscheid neemt van DOS, ze heeft zich altijd volop ingezet als penningmeester en bij het organiseren van activiteiten.
Binnen het bestuur zijn er enkele wisselingen geweest. De bestuursleden zijn Ted van Vilsteren (voorzitter), Jos Leeters (penningmeester), Monic Schaapveld (secretaris), Anneke van der Haar, Jan Smit, Vera Buddingh, Jeroen Helder, Mart Hopmans en Cathy Bouwens (vertegenwoordiger gemeenteraad).
Bejaardentehuis geopend
Padre Almer van de Virgen de la Luz-kerk in La Libertad meldde trots dat de bouw van het bejaardentehuis zo goed als afgerond is. De keuken is volledig ingericht. De maaltijdverstrekking aan de ouderen van La Libertad vindt nu in het nieuwe pand plaats. De afstemming met de het ziekenhuis voor het aanstellen van een verpleegkundige is nog in gang. Ook is het de bedoeling dat er op gezette tijden een arts aanwezig is in het bejaardentehuis om medische zorg te bieden aan de ouderen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers.
     

Het bejaardentehuis wil twee soorten zorg bieden: ouderen die niet over familie beschikken waar ze dag en nacht kunnen verblijven, wordt de 24-uurs zorg aangeboden. Er is plek voor 12 ouderen. Voor ouderen waarvan de familie overdag werkt of anderszins niet de aandacht kan geven die de oudere nodig heeft, wil het bejaardentehuis dagbesteding bieden.
Om deze zorg ook daadwerkelijk aan te kunnen bieden ontbreken er nog een aantal dingen. DOS heeft een onlangs een nieuwe aanvraag van Padre Almer ontvangen, met name gericht op de inrichting, zoals een wasmachine, bureaus met stoelen voor het medisch personeel en een aantal bedden plus matras. DOS heeft de aanvraag goedgekeurd.
 
                    
 
 
Woningbouwprogramma
In 2016 heeft onze partnerorganistie in La Libertad, FC Juntos, de bouw van 5 nieuwe woningen afgerond. Hiervoor hadden ze een financiële bijdrage ontvangen van de gemeente Doetinchem, Sité en het Landelijk Beraad Stedenbanden. Ook bij deze huizen betreft het een huurkoop-regeling. De bewoners betalen maandelijks een vast bedrag, net als de bewoners van de overige 31 woningen. Na 15 jaar worden ze eigenaar van de woning. Met de afbetalingen bouwt FC Juntos een roterend fonds op. De afspraak in de overeenkomst voor deze fase van het programma is dat FC Juntos met eigen middelen een zesde huis bouwt.
De tot nu toe gebouwde woningen staan meestal op een vrijstaande kavel. Dit zesde huis is in de hoofdstraat, ter vervanging van een oud houten huis. Het standaardontwerp moest dan ook aangepast worden. De bouw is in volle gang. Sergio, de coördinator van dit project, stuurde ons de volgende foto's:
           
.
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010