Klik hier om deze email in uw browser te lezen   

  

VALNIeuwsbrief       december 2015  

 
EVV wensen
    EVV wensen 2016! 
Koen, Eddy, Ellen, Deborah, Elise en Greet
 
   Activiteiten
   
 
Save the date: Week van de Valpreventie 2016
   Week van de Valpreventie 2016
 18-24 april 
In 2016 zal de 5de Week van de Valpreventie plaatsvinden. Deze jubileumeditie zal zich opnieuw focussen op de risicofactor medicatie. Onze slogan blijft 'Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’. Het geneesmiddelengebruik bij ouderen blijft immers erg hoog, en sommige geneesmiddelen verhogen de kans op een val. Deze risicofactor verdient dus zeker de nodige aandacht!
 
Wij roepen alle verenigingen, organisaties, intermediairen, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om valpreventie activiteiten te organiseren. Net als vorige jaren rekenen we opnieuw op jullie massale deelname. Neem snel een kijkje in ons aanbod van materialen & activiteiten! Binnenkort zullen er nog een aantal nieuwe materialen verschijnen.
 
Willen jullie kans maken op de 'Award Week van de Valpreventie 2016'? Bedenk dan alvast een origineel idee om de week van de valpreventie in de kijker te zetten binnen jullie organisatie, gemeente ... Binnenkort zal hierover meer informatie volgen op www.valpreventie.be.
  
Noteer dus alvast 18-24 april 2016 in uw agenda!
Onderzoek
Gezondheidsenquête 2013: valproblematiek bij ouderen
 (WIV, 2015
 
In 2013 voerde het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) wederom een gezondheidsenquête uit. De resultaten hiervan zijn intussen bekend en ook valproblematiek bij 65-plussers maakte deel uit van deze bevraging.
 
Van de bevraagde ouderen was 20% in het jaar voor het interview minstens 1 keer gevallen (met een gemiddelde van 2 valincidenten per valler). Dit betekent een lichte, doch niet-significante daling in vergelijking met de gezondheidsenquête 2008 waar dit cijfer 24% was. De valincidentie was gelijkaardig voor vrouwen (19%) en mannen (21%). Het percentage vallers was hoger bij diegenen zonder diploma of een diploma lager onderwijs (24%), dan bij diegenen met een diploma lager secundair (17%) of een diploma hoger onderwijs (16%). Daarnaast vielen ouderen woonachtig in stedelijke gebieden (24%) meer dan 65-plussers woonachtig in halfstedelijke (17%) en landelijke (17%) gebieden.
 
In de gezondheidsenquête van 2013 ging dit keer speciale aandacht naar maatregelen die 65-plussers nemen om valpartijen in de toekomst te voorkomen. Vanuit het EVV hechten we veel belang aan dit item. Het geeft ons beter inzicht in wat 65-plussers effectief rond valpreventie doen. Zo had nagenoeg de helft (49%) van de ouderen die gevallen zijn, geen maatregelen genomen om toekomstige valpartijen te voorkomen. Meer mannen (61%) dan vrouwen (40%) namen geen maatregelen. Wanneer er wel aan preventie gedaan werd, had dit vooral betrekking op het veiliger maken van de thuissituatie (28%), het laten nakijken van de bloeddruk (16%) en uitvoeren van kracht- en evenwichtsoefeningen (15%). Dagelijkse inname van calcium (9%), vitamine D (8%) en het laten nakijken van risicovolle medicatie (5%) scoorden als preventiemaatregel het minst goed. 45% van de vallers kreeg geen advies omtrent het vermijden van valpartijen in de toekomst, waarbij mannen het minst vaak advies kregen (52%) in vergelijking met vrouwen (38%). Voor zij die wel advies kregen, kwam dat advies voornamelijk van de huisarts (35%), familie of vrienden (18%) en de kinesitherapeut (10%).
 
Het uitgebreide rapport kan worden geraadpleegd via deze link.
In woord & beeld

Uitreiking award Week van de Valpreventie 2015

De award stond dit jaar in het teken van het gebruik van duurzame valpreventiestrategieën. Massaal werd er deelgenomen, met maar liefst 145 inzendingen uit verschillende settings (woonzorgcentra, thuissetting, ziekenhuizen en andere). Dit toont aan dat veel organisaties in Vlaanderen werken aan een duurzame implementatie van valpreventie. Daarom hartelijk dank aan iedereen die mee heeft gestreden voor de Award Week van de Valpreventie 2015! 

Na rijp beraad werd gekozen voor de organisatie die op een zeer diverse manier duurzame valpreventiestrategieën inzet, namelijk woonzorgcentrum Dilhome, te Dilbeek. Het EVV stuurde 2 jonge reporters op pad met de ‘Award Week van de Valpreventie 2015’. Zij gingen een kijkje nemen in het woonzorgcentrum en zagen dat het goed was! Ze ontmoetten de bewoners en de enthousiaste zorgverleners tijdens het uitvoeren van het valpreventieparcours (en hebben het zelf ook uitgetest) en interviewden enkele bewoners en Monika Sammels, de valpreventiecoördinator van het woonzorgcentrum.  Op www.valpreventie.be leest u meer achtergrondinformatie over de winnaar. Geniet mee van enkele sfeerbeelden via onderstaand filmpje:   

uitreiking award Week van de Valpreventie 2015 

In Memoriam

Dr. Arlette Wertelaers (1959-2015)
 
Afgelopen zomer hebben wij afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde EVV-partner, mevrouw dr. Arlette Wertelaers.
 
Wij hebben Arlette leren kennen als iemand die altijd erg betrokken was rond valpreventie. Van in het prille begin heeft zij haar schouders gezet onder het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en engageerde ze zich met grote toewijding voor het bevorderen en implementeren van val- en fractuurpreventie in Vlaanderen. Wij zullen haar vriendelijkheid en optimisme, haar gedrevenheid en groot enthousiasme missen. De herinnering aan de prettige samenwerking zal ons altijd bijblijven. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man, kinderen en naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe.
 dr. Arlette Wertelaers
 
Het EVV weet raad
Versterkt extra calcium de botten nu wel of niet?
 
"Ouderen die een calciumrijk dieet volgen of calciumsupplementen innemen (kalktabletten), krijgen geen sterkere botten". Dat concluderen onderzoekers uit Nieuw-Zeeland (Bolland et al., 2015; Tai et al., 2015)
 
Op de website Gezondheid & Wetenschap werd recent deze topic onder de aandacht gebracht. Deze studies werden kritisch bekeken en volgende conclusie werd gesteld: "Extra calciumsupplementen hebben amper effect op de botsterkte of het risico op botbreuken bij gezonde, mobiele ouderen. Echter, voor mensen met osteoporose of andere aandoeningen met broze botten, of mensen die nog weinig mobiel zijn, in woonzorgcentra bijvoorbeeld, geldt dit niet. Zij zijn wel gebaat met extra calcium en vitamine D."
 
Ook de experten verbonden aan het EVV zijn het eens met deze conclusie, aangezien het in de Nieuw-Zeelandse studies gaat over gezonde ouderen. Echter, in onze praktijkrichtlijn Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ (Milisen et al., 2010) wordt de inname van extra calcium (in combinatie met vitamine D) geadviseerd voor kwetsbare ouderen. Het onderscheid tussen de inname van extra calcium bij enerzijds gezonde en anderzijds kwetsbare ouderen, moet goed voor ogen gehouden worden! Het effect van calcium en vitamine D supplementen is voornamelijk bewezen bij deficiënte populaties, zoals kwetsbare ouderen met een verhoogd valrisico.
Varia
EVV @ EXPO 60+
  
 
Verdiepingsopleiding referentiepersonen
 
Verdiepingsopleiding referentiepersonen
 
 
Domus Medica: praktijkinstrumenten Val- en fractuurpreventie
  • Onze EVV referentiepersonen Kim, Pol, Eddy en An waren aanwezig op de Expo 60+ beurs (7-9/10/‘15) te Mechelen, een vakbeurs voor de zorgsector. An verzorgde bovendien met veel enthousiasme de voordracht 'Valpreventie in Vlaanderen' voor zo'n kleine 300 beursgangers!
  • Onze referentiepersonen volgden zelf op 26/11/'15 de verdiepingsopleiding  'Fysieke activiteit ter preventie van functionele achteruitgang bij ouderen' door dr. Evelien Van Roie (verbonden aan de onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid, Departement Bewegingswetenschappen KU Leuven). Zo vernamen onze referentiepersonen onder meer de praktische implicaties met betrekking tot ons hometrainerprogramma 'Fiets mee de ronde van Vlaanderen'.
  • Veelgestelde vragen: Heb je een vraag over valpreventie? Ga dan snel naar de vernieuwde lijst met veelgestelde vragen op www.valpreventie.be. Bovendien zal vanaf 2016 telkens een 'Vraag van de maand' in de kijker gezet worden!
  • Farmaka vzw heeft net een volledig vernieuwde versie van het Formularium Ouderenzorg op zijn website gepubliceerd, gericht aan CRA’s, huisartsen, verpleegkundigen en zorgverleners in de ouderenzorg. Deze gemakkelijk doorzoekbare online tool vervangt het boek dat de afgelopen tien jaar verspreid werd door Farmaka.
  • Domus Medica:
    • De nieuwe praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie stellen de bijdrage van de huisarts scherp. Het voorkomen van valincidenten en fracturen levert zonder twijfel gezondheidswinst op, maar is  complex en kan enkel in een multidisciplinaire context gerealiseerd worden. De praktijkrichtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ gaf nog onvoldoende houvast in de praktische aanpak voor de huisarts. Daarom heeft Domus Medica samen met het EVV twee op elkaar aansluitende praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie uitgewerkt. Ze geven de huisarts en zijn team via twee algoritmes een leidraad voor de aanpak in de huisartspraktijk. In de realiteit zal het niet eenvoudig zijn om ze steeds optimaal toe te passen, maar ze kunnen huisartsen helpen om in de huidige situatie de patiënt de beste zorg aan te bieden.
    • Gezocht: trainers voor het LOK-pakket 'Val- en fractuurpreventie'. De twee praktijkinstrumenten over val- en fractuurpreventie van Domus Medica en het EVV zijn handige tools in de praktijk, maar hoe gaat u als huisarts hiermee aan de slag? Een nieuw LOK-pakket wil huisartsen hierbij helpen. Om dit pakket in de praktijk te brengen, is Domus Medica nog op zoek naar huisartsen die dit pakket onder de knie willen krijgen en het daarna willen aanleren aan collega's.  De training hiervoor is gratis en voorzien op donderdag 21/1/'16 (13-17u). Daarna krijgt de trainer €250 voor elke LOK-groep die hij/zij modereert. Wie interesse heeft, kan terecht bij Elissah Hendrickx (of tel. 03 425 76 76).
Agenda
Contact

 
2015 ● Volume 4, editie 2 ● Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
 Stuur deze email door naar een vriend