Sports Media's Newsflash
 
07 februari 2017 # 1
 
 
 

Leren overleven

In 2012 werd voor het eerst gesproken over een nieuwe leerlijn zwemmen met een verschuiving in het zwemonderricht van een accent op het aanleren van zwemslagen naar het accent op waterveiligheid als doelstelling.

Opdracht voor de school

  • FASE 1: Waterwennen: kinderen leren bewegen in het water. Het gaat in deze fase niet over doelmatig voortbewegen, maar vooral om het opdoen van nieuwe ervaringen en indrukken.
  • FASE 2: Leren overleven: Het kind kan nog geen echte zwemslagen, maar kan zich redden door rustig te blijven in het diepe water en naar de kant te ploeteren.
  • FASE 3: Doelmatig voortbewegen: Na het leren overleven willen we veilig naar de overkant. In deze fase leert het kind zwemmen. Leren zwemmen is het combineren van ademhaling, evenwicht en stuwing tot een doelmatige voortbewegingsvorm.

Opdracht voor de zwemclubs

  • FASE 4 : Anders zwemmen (verbreding)
  • FASE 5: Beter zwemmen (verdieping) (zwemsport)

bron: leerlijn zwemmen

Demoles watergewenning kleuters (Tine Sleurs)


 

De invloed van het leerkrachtgedrag op de motivatie van leerlingen tijdens de les gymnastiek

Zo lijken jongens significant meer gecontroleerd gemotiveerd dan meisjes en zijn studenten uit het BSO minder optimaal gemotiveerd dan leerlingen uit het ASO en TSO. Meisjes zijn autonomer gemotiveerd wanneer ze tijdens teamsporten en individuele sporten enkel met meisjes hoeven te sporten. In huidig onderzoek blijkt daarnaast dat het aanbieden van een warme omgeving het sterkste verband te vertonen met autonome motivatie, gecontroleerde motivatie en amotivatie. De meeste verbanden werden gevonden tijdens teamsporten, wat een gevolg kan zijn van voorgaande onderzoeken die vooral tijdens teamsporten plaatsvonden. Tenslotte kan opgemerkt worden dat vooral tijdens de lessen gymnastiek veel verschillen in motivatie van de leerlingen voorkomen. Zo blijkt dat er tijdens gymnastiek de meeste verschillen in motivatie tussen de verschillende studierichtingen gevonden zijn.

Lees verder...

Verdere info over motiveren in het bewegingsonderwijs: