Nieuwsbrief najaar 2015 
Werkgroep Hartrevalidatie NVHVV

Van de voorzitter ...
 
Na lange tijd is er weer een nieuwsbrief, deze keer niet in samenwerking met de nieuwsbrief van ‘Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie Nederland’. Langs deze weg willen wij jullie informeren over veranderingen binnen de hartrevalidatie, congressen, bijscholing, wetenschappelijke onderzoeken en kwaliteitseisen voor PEP hartrevalidatie. We willen een nieuwsbrief uitgeven wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, met een minimale frequentie van eens per jaar. Deze nieuwsbrief wordt extra uitgegeven naast de bestaande brief van de NVHVV en de Cordiaal.
  
De Werkgroep Hartrevalidatie van de NVHVV, die sinds dit jaar uit zeven leden bestaat, heeft als doel de inbreng van verpleegkundige expertise binnen de hartrevalidatie te bevorderen. Daarbij zijn de richtlijnen hartrevalidatie van de NHS / NVVC als uitgangspunt genomen. Onze werkgroepleden nemen deel aan diverse overlegorganen om invloed uit te oefenen op financieringsstructuur, onderzoek, scholing en preventieprogramma’s. Ook organiseren we scholingsdagen (CNE's) en leveren we een bijdrage aan CarVasZ, hét congres voor de Cardio Vasculaire Zorg.
  
Vacature
Hoewel we zeven werkgroepleden hebben, zijn de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) en de provincie Flevoland nog niet vertegenwoordigd in de werkgroep. Werkgroepleden krijgen door activiteiten binnen de werkgroep extra accreditatiepunten. Wanneer je jezelf aangesproken voelt, willen wij je uitnodigen om contact op te nemen met Janine Doornenbal (voorzitter werkgroep Hartrevalidatie). Je kunt haar bereiken via de mail: j.j.doornenbal@amc.nl.
 
Zwangerschappen!
Twee werkgroepleden (Suzanne en Janine) zijn zwanger en zullen in de winter en komend voorjaar gebruik maken van zwangerschapsverlof.
 
CarVasZ en CNE
Ook levert onze werkgroep een bijdrage leveren aan CarVasZ en organiseert een CNE (Continuing Nursing Education). Mocht je wensen of ideeën hebben over onderwerpen, laat het ons weten via bovenstaand mailadres!
 
Overige activiteiten
Naast het organiseren van bijscholingen en CarVasz is de werkgroep ook zeer actief in diverse andere commissies; Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie (LMDO-H), de regionale overlegvormen van coördinatoren Hartrevalidatie, Congrescommissie NVHVV, redactieraad van Cordiaal, werkveldcommissie van de Hogeschool van Utrecht.

De Hart&Vaatgroep
Tijdens de laatste werkgroepvergadering hebben we mevrouw I. van den Broek (adviseur bij De Hart&Vaatgroep) uitgenodigd en de intentie uitgesproken om in de toekomst meer samen te gaan werken. We willen ons meer gaan verdiepen in de processen van instroom Hartrevalidatie in de 2e fase, maar ook in de 3e fase.
 
Medicatie voorschrijven door de verpleegkundige en/of verpleegkundig specialist
Onlangs werd ik door een van onze leden benaderd met de vraag of hart- en vaatverpleegkundigen medicatie mogen voorschrijven na het volgen van de ‘farmacotherapeutische module’ van de post-HBO-opleiding Chronisch Zieken aan de Hogeschool Utrecht. Deze vraag is tijdens een bestuursvergadering besproken, er is zeker aandacht voor medicatie voorschijven door of hart- en vaatverpleegkundigen. Het zal een langdurig traject worden voordat dit akkoord er gaat komen. De Eerste Kamer moet eerst deze wijziging van de wet of regeling aannemen! Daarnaast blijft het afhankelijk hoe het ziekenhuis de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden vaststelt binnen de eigen werksituatie. De werkgroep houdt zich hier actief mee bezig.

Beroepsdeelprofiel
Het bestuur van de NVHVV heeft een nieuwe werkgroep gestart, zij gaan actief aan de slag met het nieuwe beroepsdeelprofiel.

Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie (LMDO-H)
Binnen het LMDO-H zijn de landelijke werkgroep Cardiopsychologie en het Landelijk Overleg Maatschappelijk Werk bezig geweest met een praktijkwijzer met kwaliteitseisen voor de PEP-module. Ook is de indeling van complexe versus niet-complexe hartrevalidatie een vast agendapunt. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!
 
Tot slot wensen wij iedereen een fijn najaar en hopen wij jullie te mogen ontmoeten bij de congressen of bijscholing!
 
Janine Doornenbal
Voorzitter Landelijke Werkgroep Hartrevalidatie van de NVHVV
Email:
j.j.doornenbal@amc.nl

Agenda
 
- 20 november 2015
  CarVasZ: ‘Van Jong tot Oud; hart- en vaatziekten geschikt voor Alle Leeftijden’
 
www.nvhvv.nl/congressen
  
- 4 december 2015
  Hartrevalidatiecongres 'Morgen is vandaag begonnen'
 
- 12 januari 2016
  CNE 'Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie; de alpha en de omega in de cardiologie?!'

Hartrevalidatie in het nieuws

- Meeroken is bewezen schadelijk, ook voor ongeboren baby's,
klik hier.
 
- Verminderde kans op overlijden door deelname hartrevalidatie: klik hier.
 
- Hartcoach zet vooral mannen op het gezonde spoor: klik hier.
 
- Rijgeschiktheid bij gebruik steunhart, mensen met een steunhart kunnen onder voorwaarden verantwoord rijden: klik hier.

Onderzoeken met betrekking tot hartrevalidatie

* RESPONSE 2; per 1 juli is de inclusie van nieuwe patiënten gestopt. De patiënten worden een jaar gevolgd, dus voor zomer 2016 zijn er nog geen onderzoeksresultaten: www.response2.nl

* Opticare; onderzoek naar 2 nieuwe vormen van (uitgebreide) hartrevalidatie of deze leiden tot betere resultaten op korte- en vooral lange termijn. Klik hier voor dit onderzoek.

* EU-CARE; in 5 landen, waaronder Nederland (Isala klinieken te Zwolle), gaat men het effect van het gebruiken van de tele-revalidatie oplossing onderzoeken. Klik hier voor meer informatie.

* Hartrevalidatie verbetert maatschappelijke participatie; een onderzoek van Capri in samenwerking met de Erasmus MC. Klik hier voor meer informatie.

Beïnvloeding van antistollingsbehandeling door voeding, alcohol en stress
 
Voeding heeft een belangrijke invloed op de antistollingsbehandeling en is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse (beperkte) schommelingen van de INR waarden. Grote INR-schommelingen worden echter nooit (alleen) door de voeding veroorzaakt. Lees meer...

Hartrevalidatie en financiën
 
We krijgen als werkgroep veel vragen over de financiën. Er  zijn vele onduidelijkheden met betrekking tbt de financiën, zo ook over de parallelliteitseisen. Hieronder het antwoord van de NZa:
 
Wij hebben uw vraag met betrekking tot de parallelliteitseisen intern besproken. Wat betreft parallelliteit met betrekking tot hartrevalidatie kunnen wij u mededelen dat de voornemens zijn om in de RZ16b Nadere Regel op te nemen, dat men niet hoeft te voldoen aan de parallelliteitseisen bij hartrevalidatie mits men ZA 039898 heeft geregistreerd. Bij de hartrevalidatie is het uitgangspunt dat bij ZA 039898 sprake is van face to face contact.Vanuit de Wetenschappelijke Vereniging hebben wij begrepen dat de duur van de hartrevalidatie binnen de 120 dagen termijn zal vallen en dat de kans op het niet voldoen aan de parallelliteitseisen minimaal zal zijn. Kortom, de NZa zal in een voetnoot, in de Nadere Regel RZ16b. opnemen dat bij hartrevalidatie door middel van de registratie van ZA 039898 men niet hoeft te voldoen aan de parallelliteitseisen. Deze is geldig vanaf 1-1-2016, voor 2015 is hier geen oplossing voor.
 
Het onderwerp financiën komt ook aanbod op het hartrevalidatiecongres van 4 december.

Werkgroepleden
  • Janine Doornenbal, verpleegkundig consulent hartrevalidatie AMC (werkgroep voorzitter)
  • Jan Koppes, manager cardiologie Westfriesgasthuis (secretaris)
  • Anneke Venema-Vos, coördinator hartrevalidatie BovenIJ ziekenhuis (werkgroeplid)
  • Mieke Muller-Grijzenhout, coördinator hartrevalidatie Sint Franciscus Gasthuis (werkgroeplid)
  • Nellie de Wijs – Antens, verpleegkundig specialist Centrum Geriatrische Revalidatie Bravis Ziekenhuis (werkgroeplid)
  • Suzanne Wieser – Kersten, Hart en vaatverpleegkundige Maastricht Universitair Medisch Centrum (werkgroeplid)
  • Karin Szabo – te Fruchte, Hart en vaatverpleegkundie, coördinator hartrevalidatie Medisch Spectrum Twente (werkgroeplid)

NVHVV - Werkgroep Hartrevalidatie, www.nvhvv.nl