eNews | 9 maart 2018 | week 11
DEZE WEEK
• Programma maart 2018
• Programma april 2018
• Pastora jarig
• Getrouwd
• Vrije dagen
• Extra spreekbeurten voorganger
• Schilderen
• Mannen
• M15
• Maranatha Bijbelsxchool
• Maranatha Basics
• Bevrijdingsdienst
• Seniorenbediening
• Overleden
• Suriname
• Leider
• Speciale aandacht
 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 11
11 t/m 18 maart 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur M15
 
ZATERDAG
09.30 uur  Maranatha Bijbelschool
09.30 uur  Maranatha Basics
19.00 uur  Bevrijdingsdienst 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  NextGen Teens 
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15

Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen wij veel gebeden halen. De gebeden uit het Woord zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15. Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn.

Het spreken van de woorden die God welgevallig zijn, is een gebedsverhoring en gehoorzaamheid aan God. Duidelijk is dat wij zonder gehoorzaamheid aan de Heer geen woorden kunnen spreken die God blij maken. 

In ieder wederom geboren hart moet een diep verlangen zijn om God te behagen en te blijven groeien door in geloof dit gebed te bidden en ernaar te leven. Daarnaast zullen wij onze mond bewaken, zodat er geen liederlijke taal uit onze mond komt en wij anderen niet nodeloos pijn doen met onze woorden. 


Programma maart 2018

11 maart – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal

11 maart – 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal

18 maart – 10.00 uur – S.L. Hofwijks

18 maart – 12.45 uur – S.L. Hofwijks

25 maart – 10.00 uur – Russel van Wijk – Zuid-Afrika

25 maart – 12.45 uur – Cecile Quamina – Trinidad & Tobago

30 maart – 20.00 uur – S.L. Hofwijks - Goede Vrijdag 


Programma april 2018  

01 april – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Paasdag

01 april – 13.00 uur – S.L. Hofwijks – Paasdag

08 april – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal

08 april – 13.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal

15 april – 10.00 uur – S.L. Hofwijks

15 april – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

22 april – 10.00 uur – Roberto Sweeb

22 april – 13.00 uur – Gloria Lie Kwie Sjoe

29 april – 10.00 uur – John Hofwijks

29 april – 13.00 uur – John Hofwijks


Pastora jarig

Pastora Eveline Hofwijks viert op zondag 11 maart haar 67e verjaardag. 


Getrouwd 

De voorganger en pastora Eveline hopen op woensdag 14 maart hun 43e trouwdag te vieren. Op 14 maart 1975 gaven zij met Gods genade en door de grote liefde van de Heiland, elkaar het ja-woord in Arnhem.


Vrije dagen 

De voorganger en de pastora hebben deze week, vanwege hun trouwdag, drie dagen vrij. Deze dagen zullen zij in Brabant doorbrengen.

Zij zullen, DV, van dinsdag 13 maart tot en met donderdag 15 maart, afwezig zijn.


Extra spreekbeurten voorganger

07 april – Eindhoven

10 mei – Aalsmeer ( Euro Spirit)

01 juni – Valencia ( Spanje)


Schilderen

De hoofdzaal van de Maranathakerk is deze week niet beschikbaar voor activiteiten vanwege het schilderen van de kerk. 


Mannen 

De mannenbidstond van 15 maart vindt geen voortgang vanwege het schilderen van de hoofdzaal van de kerk. De volgende bidstond vindt plaats in de maand april.


Programma IMC2018
 

M15

Vrijdag 16 maart vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.


Maranatha Bijbelschool

Zaterdag 17 maart is onze volgende Maranatha Bijbelschooldag.

De Bijbelschool begint om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in de Wijkzaal.


Maranatha Basics 

Zaterdag 17 maart vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in de Regenboogzaal.  De MB begint om 09.30 uur en is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.

Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen.


Bevrijdingsdienst
 

Wij herinneren de gemeente aan de bevrijdingsdienst van zondag 18 maart. Naast een kort woord zal er ruimschoots tijd zijn om te bidden voor de noden van de gelovigen. De dienst begint om 19.00 uur.


Seniorenbediening 

In de maand februari is de Seniorenbediening, voor senioren van 75 en ouder, van start gegaan.

De voorganger is bijzonder dankbaar dat de leiders van de gemeente bereid zijn gevonden deel te nemen aan dit belangrijk werk. Er zijn bemoedigende reacties ontvangen zowel van de kant van de senioren als van de leiders. Wij hopen binnenkort alle verslagen binnen te hebben, zodat wij een goed beeld krijgen van hoe het met onze senioren van 75 en ouder gaat. Nogmaals dank aan allen die door hun inzet de visie van de voorganger helpen verwezenlijken.


Overleden
 
Deze week is in Suriname de vader van zr. Marjorie Knel en zr. Mariska Bemd – Knel overleden. Hij wordt op maandag 12 maart in Paramaribo begraven.

Marjorie, Mariska en schoonzoon Hans zijn naar Suriname voor de begrafenis. Veel sterkte!


Suriname

Br. Nico en zr. Winanda Tol zijn van 3 tot 30 maart met vakantie naar Suriname.


Leider  

Br. Wiafe Bediako is sinds vorige maand de nieuwe leider van de Vertaalafdeling. Hij heeft die bediening overgenomen van zr. Cecilia Hofman-Hew A Kee, die leider is geworden van het Strijdersteam. 


Speciale aandacht

Op 14 en 21 maart is er geen woensdagavondsamenkomst. 

De middagdienst begint vanaf 1 april om 13.00 uur en duurt, DV, tot 15.00 uur.

De Maranatha Bijbelschool is op zaterdag 17 maart. De studenten worden tijdig ingelicht indien de school vanwege werkzaamheden in de Wijkzaal geen voortgang kan vinden.

 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl