In deze nieuwsbrief:
Deze kanjers sloten de verdiepingsdagen ASC met succes af!
 
 
Om de complexiteit van de functie Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad te doorgronden organiseerde NCZ twee verdiepingsdagen waarin de praktische en theoretische basis van de functie, taken en rol verder werden onderzocht.
12 enthousiaste deelnemers gingen de uitdaging met succes aan. Zij keerden huiswaarts met een rugzak aan informatie en na een toetsing over de opgedane kennis ontvingen zij allen een certificaat. 
 
De NCZ academie scoort met 9/10 punten bijzonder hoog op kwaliteit, relevantie en professionaliteit.
 
Een review van een cursist aan de verdiepingsdagen:
 
“ Ik vind dat NCZ een fijne manier van scholing geeft. Er wordt goed gekeken naar de behoefte van de deelnemer en er is voldoende ruimte om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden te bespreken”

NCZ is bijzonder trots op de academie en de professionals die de academie tot een groot succes maken.
 
De verdiepingsdagen maken in 2019 onderdeel uit van de Opleiding: Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™pleiding: Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™ die start op 13 februari. 
 
13 februari 2019: START Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
 
Volgens de nieuwe Wmcz hebben cliëntenraden recht op een professionele, onafhankelijke ondersteuner en gezien de toenemende vraag naar deze Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is het volgen van een gedegen opleiding zeker de moeite waard! Ook mensen die een andere functie binnen de  
organisatie overwegen of die hun huidige functie (bijvoorbeeld van Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad) willen uitbreiden.
 
Als Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. 
Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. 
Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?
Om jou, als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner, zo goed mogelijk op die rol voor te bereiden heeft NCZ een
5 daagse opleiding (op HBO niveau) ontwikkeld om je inzicht te geven in je rol, je taak èn je functie.  
 
In 5 dagen ga je onder leiding van trainers Hans van Dinteren, Hans Jonkman en Richard Raaphorst aan de slag om ervoor te zorgen dat
ja na afloop van de opleiding: voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding klikt u HIER.
     
De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni
Aanmelden voor de opleiding kan nog. Kunt u één van de dagen niet neem dan gerust contact met ons op.
Wij gaan daar zo flexibel als mogelijk mee om.
De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad.
De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.
 
 
Gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen VVT-sector
 
 
Met het plan van aanpak ‘waardigheid en trots’ verandert er veel in de langdurige zorg. De positie van de cliënt en de cliëntenraad wordt versterkt. Dit wordt ook zo genoemd in het kwaliteitskader, met de mens als vertrekpunt in de zorg. Voor de collectieve afspraken is de cliëntenraad de aangewezen instantie.

Het is belangrijk dat we de positie van de cliëntenraad versterken. Daarom komen NCZ en het ministerie van VWS samen met kennis- en leernetwerkbijeenkomsten: Ke(r)n Netwerken. Een programma dat erop is gericht om de positie van de cliëntenraad te versterken bij haar dagelijkse werkzaamheden.
 
De regionale Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen gaan over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving.
Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de ambtelijk secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

 
 
Ad interim Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad beschikbaar voor nieuwe opdracht
 
 
NCZ stelt zich graag en belangeloos op als intermediair wanneer het gaat om goed gekwalificeerde kandidaten voor de functie van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner.
 
Bent u op zoek naar een ambtelijk secretaris cliëntenraad die op tijdelijke basis snel kan invoegen, de spin in het web kan zijn en continuïteit in projecten en processen biedt? Zoek niet verder! 
 
Femke Witteveen, een talentvolle en enthousiaste professional stelt zich hieronder graag in het kort aan u voor:
 
"De rol van ambtelijk secretaris is mij als jurist op het lijf geschreven. Ik werk vanuit de inhoud met een pragmatische insteek. Van nature heb ik een focus op verduidelijking en vereenvoudiging van processen, procedures en werkwijzen. Met flair en gevoel voor verhoudingen weet ik mij snel in te voegen en het vertrouwen te winnen waarmee ik draagvlak verwerf voor mijzelf en voor mijn ideeën. Betrouwbaar, analytisch, snel van begrip en een opgewekte en positieve grondhouding.
 
 

Verschillende vacatures voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
 
 
 
 
 
 

 
NCZ stelt zich graag en belangeloos op als intermediair voor (centrale) cliëntenraden en voor goed gekwalificeerde
Ambtelijk Secretarissen.

NCZ detacheert nadrukkelijk niet en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uiteindelijke keuzes en consequenties.
 
 
 

 

                   
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl