Nyhetsbrev #4 2018
 
Dags att runda av denna vår, som först trodde den var vinter och sedan att den var sommar, dags att snart dra ur sladden och släppa in vindar och vidder. Här kommer vårens sista nyhetsbrev.

Efter fåtöljsamtal, arragemang på Bibu och lite till, har BtA avslutat våren med att utlysa en ny dramatikertävling. Denna gång är fokus på målgruppen 2-5 år. Inbjudna att delta i tävlingen är dramatiker - de riktigt erfarna och de alldeles nya. Läs mer nedan! Med nyhetsbrevet bifogas även inbjudan som separat pdf, för utskrift och vidaresändning.
 
Deadline för inskick av bidrag är
17 september 2018.
 Skriv själv! Sprid ordet!
 Mer dramatik för våra barn!

Snart skickar vi också ut vår valenkät till kulturpolitiker i riksdag och kommunfullmäktige. Med en rad frågor om barnkultur och dess förutsättningar. Lagom till valet får sedan vi ta del av partiernas svar, deras politiska förslag och - inte minst - hur de ser på konst och kultur.
 
Detta år blir det extra viktigt att ta del av politikernas tankar. Om konstens, kulturens och kulturpoltiikens betydelse och roll. I samhället, i en människas liv, i berättelsen om vilka vi är och kan vara.

Men nu är det dags att tacka för i vår och säga: Vi ses i höst igen. En höst som för BtA:s del kommer handla mycket om dramatikertävlingen, förstås. Bland annat ska vi arrangera ett seminarium om dramatik för de yngre barnen, tillsammans med svenska ASSITEJ.
 
Skön sommar till er alla!

Kristina Ros
Projektledare

 
DRAMATIKERTÄVLING:
NY TEXT FÖR DE YNGSTA
 
Sverige - och världen - behöver mer dramatik för den yngsta publiken!
 
I scenkonst för mindre barn ser vi ofta devisingföreställningar och dramatiseringar av bilderböcker. Men mycket sällan uppsättningar av originaldramatik. Detta är något som det talats om länge i branschen men nu har tiden kommit:

Barnteaterakademin bjuder in till en dramatikertävling för pjäser med målgruppen barn 2-5 år.
 
Två-tre vinnande bidrag ska utses, som sedan utvecklas till färdiga pjäser för att våren 2019 presenteras i offentliga readings. I samarbete med svenska ASSITEJ planerar vi också för fördjupande seminarier samt internationell spridning av pjäserna.
 
Du som skickar in ett förslag är dramatiker: erfaren, rookie, studerande. Bosatt i Sverige.
 
Vinnarna får ett arvode motsvarande 1/3-dels grundersättning enligt dramatikeravtal*, samt gedigen coachning av dramaturg och ett konstnärligt team. Processerna designas utifrån dramatikerns och idéns behov.
 
Till skillnad från våra tidigare beställningar (då resultatet varit grovmanus), ska texterna denna gång landa i färdiga pjäser.
 
Viktigt: Skrivprocesserna ska huvudsakligen äga rum från cirka mitten av oktober – april. Du som skickar in ett bidrag ska alltså kunna ha tid för skrivande under denna period.
 
 
Du skickar in:
 
Några sidor skriven dramatisk text. (Dvs: dialog, monolog, ev. scenanvisningar. Gärna även idéer om visuella eller rumsliga händelser, liksom ljudmässiga inslag.) Omfång: Minst fyra och max tio sidor.
 
En idébeskrivning, som förmedlar din vision med texten. Skriv allt du vet och allt du inte vet, om form, handling, karaktärer, miljöer... Kanske föredrar du att ge en helt linjär beskrivning; kanske ger en mind-map en bättre bild av det du vill skapa. Skriv gärna också om det är några särskilda skrivmetoder du vill undersöka. Och om du t ex vill använda referensgrupp i arbetet. Du får också gärna definiera din tänkta målgrupp - hela spannet 2-5 år, eller avgränsat åt något håll.
 
Tävlingen är på anonym basis, men vi vill att du helt kort anger: Om du tidigare skrivit professionellt för scenen, samt om du tidigare har skrivit för målgruppen 2-5 år. (OBS Nämn ej specifika verk eller teatrar!)
 
 
Lite formalia:
 
Förse både text och idébeskrivning med titel eller arbetsnamn!
Eftersom juryn bedömer bidragen på strikt anonym grund, se till att ditt namn inte är utskrivet någonstans i materialet.
Ange istället dina kontaktuppgifter tillsammans med titeln på ditt bidrag i följemailet (eller följebrevet).
Vid mail, bör text och idébeskrivning bifogas i en och samma pdf.
 
Du skickar in ditt bidrag till: Teatercentrum Västra, Järntorget 7, 413 04 Göteborg 
Märk kuvertet eller mailet med: ”Dramatikertävling”.
Vid frågor vänd dig till: Marcus Lilliecrona (verksamhetsledare, Teatercentrum Västra och ledamot, Barnteaterakademins styrgrupp): marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
Mobil: 073 684 51 08
 
  
Varmt välkommen med ditt bidrag,
senast 17 september 2018!
 
 
* Avser avtalet för 2018/19 mellan Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet. Efter offentliggörandet av texterna kan intresserad teater förvärva uppsättningsrättigheterna till någon av pjäserna och betalar då (under en begränsad tid) endast resterande 2/3-delar av grundersättningen.
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
fr o m augusti 2018
 
Ledamöter från teatrar:
Heidi Saikkonen - Tamauer, scenograf & kostymdesigner
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Lovisa Pihl - Angered, producent/marknadsförare
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare & konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare m.m.
(Regionteater Väst stol är tills vidare vakant)
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Johanna Larsson - frilansande regissör
Lars-Eric Brossner - frilansande regissör och kompositör (sitter t o m 31 dec 2018)
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Vatten x 3
2017 års grovmanus
 
Presenterades vid en offentlig reading 9 oktober på Hagateatern. Intresserad teater kan nu sluta avtal med dramatikerna om beställning av färdig pjäs. Honoraret är då subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 oktober 2018.

Landet på andra sidan vattnet
av Paula Helander
För barn från 5 till 7 år. 2 skådespelare.
 
Lite vatten med gurka
av Johan Franzon
För barn från 6 till 9 år. 1 skådespelare
OBS! Färdig pjästext beställd av Masthuggsteatern
 
Nåt i djupet
av Emma Palmkvist
 
För barn på låg- och mellanstadiet. 3 skådespelare.

Läs gärna mer om pjäserna och dramatikerna på vår hemsida

Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275 eller direkt med dramatikerna. Se hemsidan (länken ovan) för dramatikernas kontaktuppgifter. Den som vill läsa pjäserna kan maila till Barnteaterakademin.

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 
 
 
Sommar på Röda Sten
Hela sommaren har Röda Sten Konsthall en öppen utomhusverkstad för barn och unga! Varje dag med olika teman, workshops och annat på programmet: Onsdagsoas, Graffitiilördag, Soft Söndag...
9 juni-19 augusti, Röda Stens Konsthall. Fri entré.
 
 
I upplevelsens tjänst
På beställning av Kulturhuset Stadsteatern har dramaturg Anna Berg skrivit om vad möte med scenkonst är och kan vara. Texten är publicerad i Teatersalongen nummer 10 och kan läsas här:
 
 
Lärare ser på scenkonst
Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst tillsamman. 
Backa Teater arrangerar tillsammans med Göteborgs stad, Kulturförvaltning två olika former av fortbildning till lärare i grundskola och på gymnasiet.
När 16 + 30 augusti, Backa teater 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: