Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuws- en studiebrief april 2020
Beste belangstellende,
 
Helaas moeten we melden dat we het Eigentijds Festival, dat van 4 t/m 11 juli zou worden gehouden, moeten verplaatsen. De Franse overheid heeft evenementen zoals festivals verboden tot en met half juli. We willen het festival nu houden van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 augustus. Deelnemers, workshopleiders en vrijwilligers hebben over deze verandering als het goed is kortgeleden een persoonlijk bericht gekregen. Deelnemers hebben de keuze om of het geld terug te ontvangen of zij kiezen er voor om het festival eind augustus mee te maken. We hopen van harte dat dit laatste het geval zal zijn. Wij zien er naar uit om iedereen weer te ontmoeten na deze lange periode van quarantaine. En het is daarbij goed om te weten dat wij op ons terrein, ook tijdens het festival, de organisatie zodanig inrichten dat de gewenste anderhalve meter afstand steeds gerespecteerd kan worden.
 
Op degenen die niet naar het festival in augustus kunnen of willen gaan, doen wij een dringend beroep nog even te wachten met het geld terug te vragen. Weet dat je dit bedrag, later onbeperkt geldig) kunt verzilveren wanneer je op Ecolonie wilt verblijven. Met deze keuze help je ons om dit jaar ‘te overleven’. Overigens even goede vrienden, mocht je het geld toch terug willen.
 
Wat de huidige situatie betreft met betrekking tot de april/mei vakantie, waarin we alle activiteiten hebben moeten annuleren (nog nooit hadden zoveel gasten geboekt voor deze periode) zijn we blij met zoveel solidariteit, wat blijkt uit het feit dat ongeveer tweederde van de gasten die tot en met mei hadden geboekt, hun geld voorlopig nog niet hebben teruggevraagd. We gaan er vanuit dat de meesten van hen het laten staan voor een volgende mogelijkheid die zich aandient. Dank daarvoor! Ook voor hen geldt: even goede vrienden, mocht je het geld toch terug willen.
 
Ondanks al deze beperkingen zijn we met ongeveer 25 personen enorm intensief aan het werk in de tuinen, boerderij, kaasmakerij, renovatie, nieuwbouw en niet te vergeten de huishouding en het koken. De focus is er op gericht om in juli en augustus open te zijn, want laat dat duidelijk zijn: er is nog geen verbod om in die maanden de camping te sluiten!! We verkeren gelukkig in de ideale omstandigheden met onze grote velden om alles zo in te richten dat de gewenste anderhalve meter afstand steeds gerespecteerd kan worden.
 
Vanzelfsprekend houden wij ons ook bezig, zoals iedereen, met de vraag hoe het verloop van het virus en de daarbij behorende maatregelen zullen zijn en welke impact dat op ons en onze omgeving heeft. We staan stil bij het verdriet dat nabestaanden hebben door het overlijden van verwanten door het coronavirus, ook in de familie van bewoners van ons. Dan komt het wel heel dichtbij en zijn de maatregelen opeens veel minder abstract en is de aanleiding om er tegen te protesteren in onze ogen ongepast.
 
We blijven positief en hoopvol en kijken daarom over de schaduw heen van deze crisis naar een toekomst die nog ongewis is. We hebben in deze dertig jaar heel wat hobbels moeten nemen en dat zal nu ook wel weer lukken. Het hebben van vertrouwen is daarbij een groot goed. En het besef dat kloktijd juist nu niet telt. We omarmen zoals altijd de vertraagde innerlijke tijd en dat geeft veel rust. In onderstaande studiebrief – zo noemen we deze maar even gelet op de inhoud ervan - gaan we wat dieper in op deze filosofische overdenkingen, in de veronderstelling dat een ieder nu meer tijd heeft om stil te staan bij en na te denken over zijn of haar leven.
 
We wensen je inspirerende leestijd toe en hopen van harte dat deze tijd, wanneer we weer in beweging mogen komen, tot daden mag leiden die vooral ook ons klimaat ten goede mag komen. Wat we daarmee bedoelen is met name te lezen in de teksten (citaten uit onze visie) van de cultuurfilosoof Peter Sloterdijk.

Met vriendelijke groet,
Bewoners en participanten

De studiebrief

Deze studiebrief begint met een artikel uit de Volkskrant met de kop ‘Coronacrisis houdt toerisme een spiegel voor’ van een zestal wetenschappers en docenten die de opinie naar buiten brachten dat ‘ondanks de negatieve gevolgen voor de toerismebranche, de coronacrisis ook een kans op duurzamer toerisme biedt.’ Wij citeren hier een tweetal alinea’s uit. Vervolgens meanderen we al filosoferend met name aanhakend bij teksten uit onze visie richting de prachtige inzichten die de bekendste denker van onze tijd, de cultuurfilosoof Peter Sloterdijk heeft weergegeven in zijn boek uit 2011 ‘Je moet je leven veranderen’. We raden iedereen aan die van plan is zijn leven een wending te geven kennis te nemen van deze inzichten. Als voorschot hierbij alvast 2 citaten:
 
‘Anders gezegd: er is een einde gekomen aan de frivoliteit die de hedendaagse mens zo wereldvreemd heeft gemaakt.’
 
Hij vindt “dat we ons leven daadwerkelijk moeten veranderen, nieuwe levensvormen ontwikkelen en deelnemen aan ecologische en economische zelfhulpprogramma’s. We kunnen niet anders dan ‘doen’. Of het ons nu bevalt of niet, dat speelt geen rol meer. Het volstaat niet meer alleen een mentale of een imaginaire verandering te willen.”
 
‘Begin bij uw vakantie’
 
“Een vakantie in eigen land of in de buurlanden zal deze zomer, als de crisis tegen die tijd voorbij is, ongetwijfeld ongekend populair worden. Als dat bevalt en de verandering beklijft, kunnen we grote stappen zetten in de transitie naar een duurzamere vorm van toerisme, met net zoveel klanten voor hotels, restaurants en attracties, maar van veel minder ver weg.
 
Net als de klimaatcrisis leek de corona-epidemie lange tijd een ver-van-ons-bedshow. De volle omvang van de ramp drong eigenlijk pas tot ons door toen het al te laat was. We betalen nu leergeld: voorkomen is beter dan genezen. Laten we het met het klimaat beter doen. Begin bij uw vakantie.
 
We kunnen ons vanzelfsprekend helemaal vinden in hun pleidooi. Tenslotte is onze hele ontstaansgeschiedenis en visie gebaseerd op deze overwegingen. Je zou kunnen zeggen ‘we waren onze tijd in dit opzicht ver vooruit.’ Vaak moet er eerst een fundamentele crisis komen in het leven (individueel en /of collectief) om tenminste te beseffen dat de ingeslagen weg – om het maar heel eufemistisch te zeggen – niet de juiste was. In de (sociale) media zien we veel voorbeelden van dat besef terug, in de vorm van een verscheidenheid aan opinies. Maar dat is niet nieuw. Nu nog de daden. Alleen dan transmuteert de energie, de enige die kracht heeft, want hij is scheppend. Over die daden hebben we het in onze vorige twee nieuwsbrieven al gehad (het ontwikkelen van een netwerk van ecodorpen in Europa). In de volgende nieuwsbrief komen we hier nog op terug. Nu willen we graag aandacht geven aan de visie achter dit idee. Alleen wanneer er namelijk een doordachte visie is, kan er een concept ontstaan om uiteindelijk te resulteren in een concreet tastbaar eindresultaat. Een schepper weet dat hij zijn visie moet verbinden met het / een eindresultaat.
 
 
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook