eNews | 2 februari 2018 | week 6
DEZE WEEK
• 43-jarig ambtsjubileum
• M15
• Prehuwelijk
• I Love Israël Tour 2018
• Vrouwen
• Lofprijsavond
• Trouwen
• Bidden en Vasten
• Seniorenclub
• Geboren
• Sprekers Almere
• Programma woensdagavond
• Programma zondag
• Laatste IMC
 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 6
5 Feb. t/m 11 Feb. 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
19.30 uur vrouwensamenkomst
 
WOENSDAG
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
12.00 uur Gemeente Vastendag
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Colossenzen 1:13-14: “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.”
 
Iedereen verlangt naar echte vrijheid. De mens wil vrij en gelukkig zijn. Daarom zien wij dat mensen langs allerlei wegen naar vrijheid en geluk zoeken. Duidelijk is, dat vrijheid en geluk aan elkaar verbonden zijn. Wie niet echt vrij is, zal ook nooit echt gelukkig zijn, al denken sommigen dat geld gelukkig maakt. Maar zij die geld hebben, weten beter: geld maakt niet echt gelukkig. Geld kan sommige dingen in het leven gemakkelijker maken, maar echte vrijheid en geluk komt als mensen verlost zijn uit de macht der duisternis. Tussendoor wijs ik erop dat vrij doen, niet hetzelfde is als vrij zijn.
 
De macht der duisternis is er de oorzaak van dat mensen slaven zijn van dingen die zij eigenlijk niet willen, zoals alcoholverslaving, seksverslaving, nicotineverslaving, enzovoort.
De macht der duisternis is er ook de oorzaak van dat mensen hun heil zoeken bij diverse occulte zaken. Occultisme groeit snel en houdt velen in zijn macht.
 
Ik dank God voor het Evangelie van Jezus Christus. Het Evangelie maakt ons bekend met de Heiland der wereld, Jezus Christus. Door het Evangelie heeft God ons verlost uit de macht van de duisternis, uit de macht van de tegenstander, de duivel. Zij die deelhebben aan het Evangelie, dus de Heer Jezus aangenomen hebben, zijn overgebracht in het Koninkrijk van God, dat Licht is en hebben geen deel aan de werken des duisternis.
In Gods Koninkrijk is ware vrijheid. Daar is er vrede en overwinning.
Onthoud: Wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij!

43-jarig ambtsjubileum
 
1 februari 2018 is het precies 43 jaar geleden dat onze voorganger S.L. Hofwijks, door genade,  voorganger werd van Maranatha Ministries.
Wij willen onze voorganger van harte feliciteren met dit feit.

M15
Vrijdag 2 februari vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn Celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Prehuwelijk
 
Wij herinneren de aanstaande echtparen aan de laatste prehuwelijksbijeenkomst van zaterdag 3 februari. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op uw voorgenomen huwelijk. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom. De cursus van zaterdag 3 februari begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur/

I Love Israël Tour 2018
Onze Pelgrimsreis naar Israël is van 21 juni tot en met 3 juli 2018. Op zondag 4 februari om 15.00 uur is een ieder die deelneemt aan en belangstelling heeft voor deze Pelgrimsreis van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Wijkzaal van de Maranathakerk

Vrouwen
Op maandag 5 februari zijn alle vrouwen van de gemeente van harte welkom op de eerste vrouwensamenkomst van 2018. U bent uitgenodigd om samen met de vrouwen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Op deze avond spreekt Inge Haverkamp over “De nieuwe mantel”. De dienst begint om 19.30 uur.

Lofprijsavond
Woensdag 7 februari vindt onze lofprijsavond plaats in de kerk. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.

Trouwen
Op vrijdag 9 februari hopen Meredith Caïro en Ernesto Pancham te trouwen. De kerkelijke inzegening vindt om 15.00 uur plaats in de Maranathakerk.

Bidden en Vasten
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 10 februari. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

Seniorenclub
Op woensdag 7 maart gaan de samenkomsten van de seniorenclub weer van start. Deze bijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. Het programma ziet er zeer gevarieerd uit.
De seniorenclub wordt gehouden op de woensdagochtend, via een agenda. De diensten beginnen telkens om 10.30 uur en duren tot ongeveer 12.30 uur.

Geboren
Br. Jeremia en zr. Pingkan Marasi kondigen met vreugde de geboorte aan van hun zoontje Ethan Hazaël. Ethan is op 5 november 2017 geboren.
Op 27 november 2017 is Evan Jordan geboren. Zijn trotse ouders zijn br. Jonathan en zr. Nicole Richardson.

Sprekers Almere
04 februari 09.30 uur – Astrando Castillion
11 februari 09.30  uur – Astrando Castillion
18 februari 09.30 uur – John Hofwijks
25 februari 09.30 uur – Astrando Castillion

Programma woensdagavond
07 februari 19.30 uur – Lofprijsavond
14 februari 19.30 uur – Philip Habes
21 februari 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
28 februari 19.30 uur – Hayford Obeng

Programma zondag
04 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks
04 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks
11 februari 10.00 uur – Danny Soto – Belgie
11 februari 12.45 uur – Godwin Benefo – Frankrijk
18 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
18 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
25 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks
25 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks

Laatste IMC
Wij nodigen u uit voor de laatste en grote IMC, die gehouden zal worden in de Maranathakerk te Amsterdam.
Wij hopen te beginnen op donderdagavond 22 maart en eindigen op zaterdagavond 24 MAART. Op vrijdag en zaterdag hebben wij overdag ook samenkomsten. De tijden worden in één van de volgende Info’s vermeld.
De sprekers zijn reeds in een vorige Info vermeld.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl