Even voorstellen...
Symposium over medezeggenschap in vrijwilligerswerk
Fotografen ‘In the Picture’ zoeken nieuwe opdrachtgevers
Postercampagne Bloemendaal Samen
Oriëntatie op vrijwilligerswerk
Mag je vrijwilligers hun BSN of identiteitsbewijs vragen
'De vrijwilligers van de toekomst is corporate'
 
           
    Even voorstellen... trans
           
 
Ik ben Judith Leetz. Als opvolger van Marianne Jansen ben ik op 18 april gestart als projectcoördinator voor de Vrijwilligersacademie. Mijn focus ligt op het verder doorontwikkelen van de Vrijwilligersacademie. Een mooie en uitdagende taak die ik graag op me neem. Ik heb er zin in!

  Terug naar inhoud
 
 
     
   Symposium over medezeggenschap in vrijwilligerswerk trans
           
Wat is het nut van medezeggenschap in vrijwilligerswerk en hoe organiseer je zoiets? Over die vraag bogen zich 45 vrijwilligers en beroepskrachten bij het door de VWC georganiseerde symposium ‘Horen, Zien en Zeggenschap...’.Na een inleiding van David Wijnperle (adviesbureau Kuperus&Co) over het hoe en waarom van medezeggenschap en de verschillende varianten ervan, verspreidden de aanwezigen zich over verschillende werktafels. Daar debatteerden ze in een energieke en geanimeerde sfeer over mogelijke onderwerpen van medezeggenschap en in welke vorm je zoiets kunt gieten. Met als eensluidende conclusie dat vrijwilligers op veel en verschillende niveaus bij de organisatie betrokken kunnen worden en dat organisaties daar veel profijt van kunnen hebben. Medezeggenschap loont dus. Een bevinding die door wethouder Jur Botter in zijn slotwoord nog eens werd benadrukt.
         
    Terug naar inhoud

     
   Fotografen ‘In the Picture’ zoeken nieuwe opdrachtgevers trans
           
De acht Haarlemse amateurfotografen die begin dit jaar voor de Vrijwilligerscentrale zijn gestart met het project In The Picture zijn volop bezig! Inmiddels zijn de eerste fotoreportages afgerond en waren onze fotografen ook op andere evenementen waar de Vrijwilligerscentrale bij betrokken is actief, zoals de Wel Zijn Markt Zuid-Kennemerland en het symposium ‘Horen, Zien en Zeggenschap...’.


Foto: Neel van Erve – Kindermanege de Zonneruiters

Om voldoende opdrachten te genereren, is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Bent u als organisatie geïnteresseerd om uw vrijwilligers in de loop van dit jaar goed ‘in the picture’ te zetten? Stuur dan een mail met korte motivatie naar info@vwc-haarlem.nl t.a.v. Michèl Kettner. Wij bekijken of uw organisatie in aanmerking komt voor een kosteloze fotoreportage en vervolgens neemt de betreffende fotograaf contact op voor een verkennend gesprek.
         
    Terug naar inhoud

     
   Postercampagne Bloemendaal Samen trans
           
trans Posters met het opschrift ‘Voor en door burgers’ zijn deze week op diverse plekken in de gemeente Bloemendaal te zien. De posters zijn bedoeld om aandacht voor de webite bloemendaalsamen.nl op te wekken.Bloemendaal Samen is dé plek waar inwoners (maatschappelijke) organisaties en verenigingen in de gemeente hun initiatieven kunnen realiseren. Heb je kennis, helpers, materiaal, ruimte of financiële ondersteuning nodig? Kijk dan op: bloemendaalsamen.nl.
trans
         
  pij;  Terug naar inhoud

     
   Oriëntatie op vrijwilligerswerk trans
           
  Vrijwilligerswerk is natuurlijk leuk en zinvol. Maar het komt regelmatig voor dat mensen weliswaar ‘iets’ willen doen, maar nog geen idee hebben wat er allemaal mogelijk is. Daarom organiseert de Vrijwilligerscentrale maandelijks een algemene informatiebijeenkomst ‘Oriëntatie op vrijwilligerswerk’.Tijdens deze bijeenkomsten komen alle mogelijke aspecten van vrijwilligerswerk aan de orde: vacatures, rechten en plichten, welke functie past het beste bij de verschillende motieven, wensen en talenten enzovoort. De informatie wordt gegeven door ervaren consulenten. Getuige de goede opkomst iedere maand voorzien we hiermee in een duidelijke behoefte.

Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u hier.
         
    Terug naar inhoud

     
   Mag je vrijwilligers om een BSN of identiteitsbewijs vragen? trans
           
  Steeds vaker krijgt NOV de vraag of je als organisatie het Burger Service Nummer van vrijwilligers mag vragen en noteren. En hoe dat dan zit met een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Meestal is het antwoord 'nee'. Hoe zit het in elkaar? Lees verder


 
         
    Terug naar inhoud      
         
    ‘De vrijwilliger van de toekomst is corporate’ trans
     
  Bedrijfsfondsen en -foundations zijn aan een opmars bezig en leveren een groeiende bijdrage aan vrijwilligerswerk. Het Nederlandse bedrijfsleven maakt nu jaarlijks zo’n half miljard over aan liefdadigheid.

Het aantal medewerkers dat via een bedrijfsfonds vrijwilligerswerk doet is de afgelopen 10 jaar minstens verdubbeld, schat Lonneke Roza, die promoveerde op dit thema aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Via bedrijfsfondsen werken medewerkers als vrijwilliger voor een goed doel. Nederland telt inmiddels minstens 75 van dit soort ‘foundations’. Sommige bedrijven geven waar ze goed in zijn: KPN legt bijvoorbeeld met het Mooiste Contact Fonds digitale verbindingen voor chronisch zieke kinderen.


Schoolkinderen doen mee aan het Mooiste Contact Fonds van KPN

Andere bedrijven ondersteunen hun medewerkers die al vrijwilligerswerk doen of gaan bijvoorbeeld met het hele team een dagje helpen bij de Voedselbank.
Lees verder
 
     
    Terug naar inhoud  
     
Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. • Nieuwe Groenmarkt 51 • 2011 TV Haarlem • 023-5314862
info@vwc-haarlem.nlwww.vwc-haarlem.nlwww.vrijwilligersacademiehaarlem.nl