Nieuwsbrief 18   Februari 2018

 
Regels aanvragen rijbewijs veranderd

Voor ICD-dragers die een primaire ICD-indicatie hebben, is er een belangrijke wijziging, zij kunnen al na 2 weken een nieuw  rijbewijs aanvragen. Ook het beleid na een onterechte shock is veranderd, het is niet meer standaard 2 maanden, maar de cardioloog bepaalt wanneer de ICD-drager weer mag deelnemen aan het verkeer. De volledige tekst van artikel 6.7.4. (het artikel in de Regeling over de ICD) luidt nu als volgt:
 
6.7.4. Implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) Voor de beoordeling van de geschiktheid van personen met een ICD is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied. Van belang is of de ICD ter preventie van ventrikelfibrilleren is geïmplanteerd (primair), dan wel geplaatst is nadat er een ventrikelfibrillatie heeft plaats gevonden (secundair).
 
6.7.4.1. ICD voor primaire preventie
a. groep 1:*  Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt tot twee weken na implantatie. Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar. Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik. Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.
b. groep 2:** Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt.

 
Werkgroepleden WIBEN
Maria Brussen, Rijnstate Arnhem
Saskia Elshout, VUMC A’dam, voorzitter
Anja Luijten, Catharina Eindhoven, secretaris
Annette de Meijer, Albert Schweitzer, Dordrecht
Eefje Postelmans, Amphia Breda
Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein
Marja Verkerk, UMC Utrecht
Sanne Betist, Erasmus MC
Anita van der Ploeg, MC Alkmaar
 
Redactie
U kunt informatie of kopij doorgeven aan Maria Brussen, Rijnstate Arnhem via 
 
6.7.4.2. ICD voor secundaire preventie
a. groep 1*: Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt tot twee maanden na implantatie. Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar. Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.
Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.
b. groep 2**: Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt.
6.7.4.3. Geschiktheid na therapie van de ICD (shock)
Personen zijn na een terecht afgegeven shock ongeschikt voor de rijbewijzen van groep 1 tot twee maanden na de shock. Personen zijn na een onterecht afgegeven shock ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.   
*Groep 1-rijbewijzen betreffen de rijbewijzen voor de besturing van personenauto’s en motorrijwielen. 
**Groep 2-rijbewijzen omvatten de rijbewijzen voor vrachtwagens en autobussen. 

Voor het volledige document raadpleeg de website van de STIN of de Staatscourant.

Met ingang van 1 november 2017 heeft het CBR de naam van de zogenaamde ‘Eigen verklaring’ vervangen door ‘Gezondheidsverklaring’. De vervanging gebeurt op initiatief van de klanten. Uit een onderzoek bleek namelijk dat de term ‘Gezondheidsverklaring’ volgens de betrokkenen beter aangeeft waarvoor het formulier is bedoeld: het CBR informatie verschaffen over je gezondheid zodat zij kunnen beoordelen of je medisch rijgeschikt bent of niet. 

Agenda
 
23 maart 2018 
 
Masterclass Boston Scientific
 
17 april 2018
 
CNE Hartrevalidatie en ICD-begeleiders & Elektrofysiologie / WIBEN
 
23 november 2018
 
CarVasZ "Hart/d werken" te Ede
 
15 mei, 18 september
en 11 december
Werkgroepvergadering ICD-begeleiders & Elektrofysiologie / WIBEN
   
ICD-begeleiders & Elektrofysiologie - WIBEN