Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Hoe jij naar jezelf kijkt en wat je over jezelf gelooft bepaalt voor een heel belangrijk deel je gedrag en je keuzes. Waar je nu bent in je leven laat zien wat je (vaak onbewust) gelooft over jezelf.
Niet wat je zegt te geloven maar je gedrag laat zien wat je werkelijk gelooft.
Als je dit eenmaal begrijpt kun je alles samen met God omkeren ten goede door de leugens te ontmaskeren in je leven.
Omdat we door negatieve woorden en ervaringen leugens zijn gaan geloven over onszelf zitten we gevangen in ons eigen geloofssysteem.
We worden geleid door angsten, onzekerheden en negatieve overtuigingen over onszelf die niet gebaseerd zijn op Gods bevrijdende waarheid.
Deze negatieve gedachten over onszelf blokkeren onze groei en houden ons klein.
Deze negatieve gedachten gebaseerd op leugens kunnen zelfs ernstige lichamelijke en psychische klachten geven.
Depressie is vaak gebaseerd op het geloven van leugens over jezelf die je kernwaarden raken. Ik mag er niet zijn. Ik ben niet goed. Ik ben tot last. enz
Maar ook veel lichamelijke ziektes en hun verloop worden voor een belangrijk deel bepaald door hoe je over jezelf denkt.
Zie jij jezelf in een rolstoel bij de eerste klachten van vermindering van spierkracht?
Denk je gelijk het ergste bij elk pijntje in je lichaam?
Als je eenmaal bereid bent de volle omvang hiervan te aanvaarden heb je de sleutels tot overwinning en bevrijding in je hand.
Want je kunt kiezen wat je gelooft!!!!
Jezus leert ons dat de Waarheid vrij maakt. Gods Waarheid!!
Galaten 5:1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
Niet wat je hebt meegemaakt bepaalt je gedrag maar wat je door wat je hebt meegemaakt over jezelf bent gaan geloven bepaalt de mate van beïnvloeding van negatieve ervaringen.
Het is bijvoorbeeld heel bevrijdend te ontdekken dat als je incest hebt meegemaakt je niet schuldig bent of vies of minderwaardig. Want het zijn juist die leugens die hun vernietigend werk doen en niet de ervaring zelf hoe naar deze ook is geweest. De ervaring zelf is voorbij. Maar de leugens en aangetast zelfbeeld en eigenwaarde kunnen blijven voortbestaan en je leven blijven bepalen. Maar dat hoeft niet!
In mijn praktijk ga ik met mensen juist diep kijken naar de onderliggende leugens waar mensen onbewust in zijn gaan geloven. Als die leugens ontmaskerd worden brengen we ze bij het kruis van Jezus en kan Gods Waarheid diepe bevrijding en heling brengen in die lagen waar de leugen zich bevindt.
Het is niet enkel het rationeel weten van een waarheid maar de waarheid ervaren en geloven waar de leugen zich had verankerd brengt heling.
Door het geloof kun je samen met Jezus en de Heilige Geest vanuit het Woord van God, leugens ontmaskeren en vervangen door Gods Waarheid.
 
Film 'The Lion King'
Afgelopen zaterdag zijn mijn vrouw, mijn zoon en ik naar de film Lion King gegaan. Een hele mooie 3d remake van de oude bekende film. Hierin komt bovenstaand thema heel duidelijk naar voren.
Simba de leeuwenwelp die de troonopvolger van zijn vader was ging op de vlucht omdat hij geloofde in een leugen dat hij schuldig was aan de dood van zijn vader. Hij durfde zijn familie niet meer onder ogen te zien en durfde zijn roeping en verantwoordelijkheid om koning te worden niet op zich te nemen vanwege zijn schuldgevoel en laag zelfbeeld.
Pas toen hij zich in het water weerspiegeld zag en in zichzelf de kracht van zijn vader zag durfde hij terug te keren. Hij herinnerde zich wie hij was.
Terug bij zijn familie moest hij nog afrekenen met de leugen die hem weer probeerde te ontkrachten. Toen deze leugen eenmaal was ontkracht vond hij de kracht om zijn vijand te overwinnen.
 

Dit laat heel mooi het proces zien waar wij doorheen gaan als we tot Jezus komen en in Hem gaan ontdekken wie we werkelijk zijn.
Jezus is gekomen om ons te bevrijden van alle leugens en ons te laten zien wie we werkelijk zijn in Hem.
De Bijbel leert ons dat het Woord van God een spiegel is waarin we onszelf mogen aanschouwen en mogen ontdekken wie we zijn in Christus.
We mogen ons identificeren met wat Gods Woord over ons zegt en daarnaar gaan handelen.
Alleen naar de kerk gaan, de Bijbel lezen en bijbelstudie doen maar in je oude leugens over jezelf blijven geloven en daarnaar blijven handelen heeft totaal geen zin. De Waarheid moet je omarmen en doen.
Jac 1:23  Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet.
24  Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er uitziet.
25  Luister dus goed naar de volmaakte wet, namelijk de wet die je vrijmaakt,  en doe ook wat die wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar dóe het ook. Dan zal het goed met je gaan.

Problemen in je leven worden niet opgelost door enkel te bidden of voor je te laten bidden hoe krachtig dat ook kan zijn.
Problemen worden alleen echt opgelost door het Woord van God te geloven en ernaar te handelen. Dus de goddelijke Waarheid te omarmen in het diepst van je wezen en daar je gedrag door laten bepalen.
Niet wat je zegt maar je gedrag bepaald wat je gelooft.
Als je Gods Waarheid gelooft over je leven en daarnaar handelt hoef je veel minder te bidden omdat je dan wandelt in vrijheid.
Johannes 8:31  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij
32  en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
 
 
Hoe kijk jij naar jezelf? - video boodschap
Bovenstaand thema heb ik verder uitgewerkt in onderstaande video boodschap.
Diepgaande verandering kan alleen van binnenuit door te leren jezelf te zien zoals God je ziet.
Als je bent aangesproken door deze boodschap en je hebt behoefte aan begeleiding om af te rekenen met hardnekkige patronen van het verleden?
Neem gerust contact met me op.
https://agapecoach.nl/
https://youtu.be/_9JAcYzg4pM
 
Agenda
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
https://agapecoach.nl/