MIJNWATER NIEUWS 11
 
Mijnwater Nieuws houdt u op de hoogte van zaken die Mijnwater B.V. aangaan, de ontwikkelingen, innovaties, activiteiten en werkzaamheden (in het veld). Ook bevat deze nieuwsbrief onderwerpen op het gebied van verduurzaming in de regio en ver daarbuiten. Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Iedereen kan zich aanmelden voor Mijnwater Nieuws via de button op homepage van www.mijnwater.com.
 
Veel leesplezier!
 
In deze nieuwbrief
 1. HeatNet bezoek uit Plymouth(UK)
 2. Mijnwater partner in OPZuid project
 3. Programmamanager BZK kwam een kijkje nemen
 4. Life4HeatRecovery proposal granted!
 5. Hoe vordert de aansluiting van Maankwartier Zuid?
 6. Plug-and-play concept
 7. We breiden uit in Heerlerheide!
 8. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 9. Jaar van de transformatie, van mijnwater naar goudmijn?
 
HeatNet partner Plymouth op bezoek

 
Begin februari kwam Plymouth City Council (UK) en hun technisch adviseurs op bezoek in Heerlen voor kennisuitwisseling. Plymouth is samen met Mijnwater partner in het Interreg HeatNet NWE-project. Naast veel theorie was er ook ruimte voor een rondrit langs het netwerk en de energiecentrale van het Maankwartier. De theorie in de praktijk… In Heerlen gebeurt het! Hun reactie spreekt boekdelen:
 
Great to meet you last week, thanks so much for hosting us and giving such an excellent and comprehensive tour of what you have achieved. It’s a great system with lots of excellent concepts and detailed engineering solutions, I am most impressed. I’m even more impressed that an old-hand like me can always learn something new, I came away with lots of food for thought. Much appreciated. Once again, thanks for a really stimulating workshop, site tour and discussions. We all much appreciated your time and knowledge.” 
 
Phil Jones namens Plymouth City Council
 
Mijnwater partner in OPZuid project
 
 
Sinds januari is Mijnwater B.V. partner in het OPZuid project ‘Opschalen Thermisch Smart Grid Zuid-Limburg voor warmte- en koudelevering. Het project beoogt een uitbreiding van het huidige aantal aansluitingen van Mijnwater B.V. met 150.000 m2. Meer informatie >> 
 
 
BZK nam een kijkje in onze energiecentrale Maankwartier
 
 
In het kader van de landelijke ‘Bouwagenda’ van het ministerie van BZK, Bouwend Nederland en Uneto VNI bezocht de programmamanager ‘Aardgasloze Wijken’ op vrijdag 9 februari jl. een aantal duurzame energieprojecten in Limburg. Louis Hiddes, directeur Mijnwater B.V., sprak over de technologie achter de thermische smart grid van Mijnwater B.V. en de betekenis van deze vijfde generatie ‘District Heating en Cooling’. Zijn presentatie gaf scherp weer dat we in Heerlen al wijken hebben waar we van het gas los zijn met mijnwaterenergie. Een mooi voorbeeld is het nieuwe stadsdeel in Heerlen, Maankwartier. Het werkbezoek eindigde daar in onze energiecentrale waar de gasten bijzonder verrast waren over de opzet van het energiesysteem en de ambitie om dit concept verder over Parkstad Limburg uit te rollen.
 
 
Life4HeatRecovery proposal granted!
 
 
Op carnavalsvrijdag 9 februari jl. bereikte ons het verheugend bericht dat het voorstel ‘Life4HeatRecovery’ door de Europese Commissie is goedgekeurd. Mijnwater B.V. kan als partner in dit project rekenen op een bijdrage van € 667.000 voor de aansluiting van Laag Temperatuur industriële restwarmte aan ons netwerk, genoeg energie om weer 400 woningen van het gas af te krijgen. Binnenkort gaan we in gesprek met energie-experts van omliggende bedrijven om dat verder in te vullen.
 
Belangrijk voor bedrijven is de verplichting om alle maatregelen met 5 jaar terugverdientijd uit te voeren en het voornemen van de Minister daar sterk op te gaan handhaven. Door Mijnwater kan ook industrie voor een belangrijk deel ‘van het gas af’. We zijn in dit project o.a. partner met Warmtebedrijf Rotterdam, maar ook partners uit Stuttgart en EURAC, Bolzano (Italië) nemen deel aan dit project.
 
 
Hoe vordert de aansluiting van Maankwartier Zuid?
 
 
Het Brabants Lasbedrijf BLB heeft de leidingen voor de appartementen van Zuid aangelegd, waardoor de realisatie van een mijnwateraansluiting voor deze woningen dichterbij komt. Doordat BLB in haar eigen werkplaats het werk heeft voorbereid/ geprefabriceerd, hadden de lassers op locatie nog maar een beperkte uitvoeringstijd nodig. 
 
In week 10 starten we met de montage van de leidingen in bouwdeel D, dat door het bedrijf CSbv (specialist in installatietechniek, laswerk, infra, transport en logistiek) wordt uitgevoerd. Voor de bouwvakvakantie zijn de volgende 38 appartementen aangesloten. Daarna volgt in het zuidelijk deel ook nog de uitbreiding met onder andere het nieuwe station en het hotel. Hierbij worden de aftakkingen voor onder andere het kantoor van Woningcorporatie Weller en de oversteek van Noord naar Zuid gerealiseerd.
 
 
Plug-and-play concept
 
 
Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een plug-and-play concept waarbij op een ‘eenvoudige’ manier de installaties voor het verduurzamen van bestaande woningen kan worden gerealiseerd. Een aantal sessies is hieraan voorafgegaan, maar de sessie in de demowoning van Woningcorporatie Weller was wel een hele bijzondere. In deze demowoning, die onderdeel uitmaakt van de uitbreiding Heerlerheide, kwamen inspirerende ideeën los die helpen in het verdere proces. In dit proces zijn Mathijs van Dijk (Welldesign) en Arnoud Scheltma (MA Vormgevers) betrokken om mee te denken over de industriële vormgeving van dit concept.
 
 
We breiden uit in Heerlerheide!
 
 
Mijnwater B.V. is zeer verheugd met de goedkeuring van Woningcorporatie Weller om drie complexen in Heerlerheide (Heerlen) aan te sluiten op mijnwaterenergie. Het gaat hierbij om 153 rijtjeswoningen, 96 rug-aan-rug woningen en 60 portiek-etagewoningen.
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
 
Mijnwater B.V. blijft in beweging. De (eerste smart grid) oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk in binnen- en buitenland ligt in Heerlen. Om dat uit te dragen is het team van Mijnwater B.V. regelmatig te vinden op vakbeurzen en symposia/lezingen of geeft excursies naar de ‘aansluitingen’ en clusterkelders in Heerlen. Events in 2018:
 1. Interreg Pi-Lab London, 28 februari 2018
 2. Ontvangst Minister Kasja Ollongren van BZK in Maankwartier (Energiecentrale), 5 maart 2018
 3. HeatNet NWE meeting Kortrijk, 8-9 maart 2018
 4. Energy storage expo Düsseldorf, 13-15 maart 2018
 5. Limburg Unlimited, MECC Maastricht, 28 en 29 maart 2018
 6. STORM Project Management Board, Genk, 27 en 28 maart 2018
 7. Innovation Expo, RDM Congrescentrum Rotterdam, 4 oktober 2018
 
Jaar van transformatie, van mijnwater naar goudmijn?
 
 
2018 is het jaar van de transformatie. Het Mijnwaterconcept rolt zich gestaag uit over landelijke, provinciale en gemeentelijke plannen. De technologie krijgt meer en meer ondersteuning en lof uit binnen- en buitenland. In 2017 sloten we gebouwen als Shared Services Center, GGD-Zuid en een nieuw stadsdeel (Noord) van Maankwartier aan op Mijnwaterenergie. Het hotel en de gebouwen aan de zuidzijde van dit prachtig nieuw stadsdeel volgen. Dat betekent dat Heerlen weer een stukje duurzamer is geworden en meer en meer woningen van gas los gaan. Maar daar blijft het niet bij.
 
We staan in de startblokken om ons leidingnetwerk uit te breiden waarbij we industriële restwarmte gebruiken om nog meer gebouwen en woningen van duurzame energie te voorzien. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een complexe opgave. Een integrale aanpak is vereist om aan de vraag te kunnen voldoen. Samenwerking in deze is daarom van groot belang. Samen met Parkstad Limburg en woningcorporaties wordt aan een plan van aanpak gewerkt om 11.000 bestaande huur- en koopwoningen te verduurzamen met mijnwaterenergie.
 
De interesse in onze technologie is alom gewekt; bedrijven, onderwijs en overheden willen van ons te leren. En wij delen die kennis graag (met in achtneming van het erfgoed) zodat Parkstad Limburg, Zuid-Limburg, Nederland en zelfs Europa van de vierde én vijfde generatie ‘District Heating and Cooling’ kan profiteren. Met onze bijdrage aan diverse Europese samenwerkingsprojecten zoals Interreg HeatNet NWE, Horizon 2020, Celsius Smart Cities, worden niet alleen de beoogde doelen zoals energiebesparing, gasvrij, energieneutraliteit en CO2-reductie bereikt, maar kunnen we ook opschalen naar een niveau waarbij voor energiebedrijf, woningbedrijf en bewoners een win-win-win situatie ontstaat.
 
2018 is nog maar net gestart en nu al is de transformatie gaande. Van gas los, een veelgehoorde kreet, is uitvoerbaar als de schouders onder de mijnwatertechnologie worden gezet. Alleen zo kan – op niet al te lange termijn – een essentiële bijdrage geleverd worden aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van Nederland, Europa en Heerlen in het bijzonder, waar het in 2005 allemaal begon. Van mijnwater naar goudmijn, kun je wel zeggen.
 
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht en is uitgegroeid tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers.
Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en twee supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com