April 2020
Nieuwsbrief 133a
Diegenen, die niet in de gelegenheid zijn geweest op de kerk met Pasen te bezoeken, onderstaand een drietal foto, om u toch enigszins de sfeer te laten proeven, zoals deze tijdens de goede week en met Pasen in de Gedachteniskerk gecreëerd is.
Goede Vrijdag
Pasen
Zowel de resterende palmtakjes, als de paaswakekaarsjes blijven de komende tijd voor elke bezoeker beschikbaar om mee naar huis te nemen.
De offerlichtjes kunt u zoals op de foto bij het kruis branden, wellicht als ondersteuning van uw gebed.
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden