Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuwsbrief maart 2020
Beste belangstellende,
 
Met deze nieuwsbrief willen we even iets van ons laten horen en vooral iedereen een hart onder de riem steken en sterkte wensen tijdens deze coronacrisis. Met name degenen die werken in de eerste (front) linie van de gezondheidszorg. De economische en sociale gevolgen in het algemeen zijn nog niet te overzien maar lijken dramatisch; in het bijzonder staan we ook stil bij de vele workshop/cursusleiders die wij kennen. We wensen ook hen veel sterkte toe en als je denkt dat wij iets voor je kunnen betekenen, laat het weten.

Zondagmiddag houden wij om 17.00 uur een bijeenkomst van ‘stilte en liefde’ op de Zilverweide in onze steencirkel om bovenstaande wensen van sterkte te bekrachtigen. Als je op de plek waar je op dat moment bent mee wilt doen, dan ben je van harte welkom. Het gaat ons er om dat we gezamenlijk er bij stil staan welke onmetelijke inspanning zovelen leveren.

Het zal duidelijk zijn dat wij op dit moment geen gasten en tijdelijke participanten ontvangen. Ons zelfvoorzienend leven helpt ons om de contacten met ‘buiten’ te minimaliseren. Er zijn intern een aantal strikte protocollen opgesteld wat betreft de omgang met elkaar. Anderhalve meter afstand houden, veel handen wassen, deurknoppen schoonhouden etc. Dat is even wennen. Op de foto kun je bijvoorbeeld zien hoe verspreid we op de cour zitten tijdens de pauzes en de vergaderingen. Heel onwerkelijk allemaal.

We beseffen heel goed dat we in de luxe positie zitten dat het werk gewoon door kan gaan. We bereiden ons voor op een zomer waarin de gasten zoals altijd komen. Dat is onze concrete vormgeving van de hoop die we met elkaar zo hard nodig hebben. Bijkomend voordeel is nu dat na al die regen we eindelijk naar buiten kunnen. Daar is veel werk te doen, in de tuinen en op het terrein. In de kaasmakerij en op de boerderij gaat het werk ook gewoon door. De externe levering van melk van de boeren uit de omgeving vindt ook nog steeds plaats, maar ook met de nodige protocollen.

De toekomst

We kijken vanuit het perspectief van nu nog even naar de toekomst. Die kennen we natuurlijk niet, maar desalniettemin. We krijgen natuurlijk vragen van mensen die al geboekt hebben of nog willen boeken. Vragen of ze kunnen annuleren en of wij al meer duidelijkheid hebben hoe de plannen voor de komende zomer eruit zien. Iedereen die het nieuws volgt weet met ons dat we daar nog niets zinvols over kunnen zeggen. Wij gaan er nog steeds vanuit dat we de zomermaanden gewoon open zijn. Dat brengt ons bij de volgende overdenking.

Overdenking

Wat zou het mooi zijn om voor de komende zomermaanden, te beginnen met het Eigentijds Festival (begin juli) en te eindigen met het Kinderfestival (eind augustus), onze bekende advertentieslogan KOM... EN VIER SAMEN HET LEVEN! helemaal van toepassing wordt op deze zomer. Dat de vakantie (vacare) een viering mag worden; een leegmaken, zodat er opnieuw begonnen kan worden. Onze plek, met ook aandacht voor rituelen in onze mooie steencirkel, leent zich daar bij uitstek voor. Wat zullen we de energie die van deze oproep uitgaat met elkaar hard nodig hebben.

We verwachten dat over 3 maanden al die beperkingen uit de lucht zijn. Dan is er in onze ogen geen betere plek te bedenken om in de vakantie het immuunsysteem verder te versterken. Onze schone frisse lucht zonder fijnstofdeeltjes, het stralings- en rookvrij beleid, het biologische eten, de ruimte op de grote natuurcamping en de omliggende weidse en stille bossen, de creativiteit; kernfacetten hier van ons bestaan die in hun samenhang wel eens in toenemende mate een veel grotere groep mensen zal aanspreken.

Dus wees niet te snel met het intrekken van je reserveringen of wacht niet te lang met een reservering te doen. Wees niet bang, anticipeer op een positieve toekomst en beschouw deze crisis als een kans door erop te vertrouwen dat mocht het er echt allemaal onverhoopt anders uit gaan zien, je je geld bij ons niet kwijt bent. Of we storten je geld terug of je laat het staan voor betere tijden. Daarmee help je ons ook deze tijd van onzekerheden door te komen.

Waar het de april / meivakantie betreft wordt het lastiger daar iets over te zeggen. Iedereen die daarvoor geboekt heeft moet weten dat mochten we dan nog gesloten zijn op verzoek van de Franse overheid, of wanneer er een negatief reisadvies is naar Frankrijk, iedereen vanzelfsprekend het geld terug krijgt, minus 25 euro administratiekosten. Liever hebben we natuurlijk dat iedereen zegt dat we het geld nog niet terug hoeven te storten, waarbij het recht blijft bestaan, zoals hierboven al genoemd, om eventueel later (dit jaar of volgend jaar) alsnog te komen.

Vertraagde tijd

Wanneer wij het in onze visie hebben over het begrip duurzaamheid dan benadrukken we altijd dat het daarbij niet alleen gaat om biologische land- of tuinbouw, of om verantwoord geproduceerde materialen, maar dat wij met name de vertraagde tijd zien als de essentie van het fenomeen duurzaamheid. We zien nu dat de samenleving, de mensheid, als het ware onze visie noodgedwongen massaal opvolgt.
Dat had ook wel een tandje minder gekund... smiley

We hopen van harte dat tijdens en na deze Corona-virus periode de mensheid echt gaat nadenken hoe alles anders te organiseren. En daarbij verwijzen we naar onze laatste nieuwsbrief waarin we een pleidooi houden voor een netwerk van kleinschalige levensvatbare ecologische initiatieven op het platteland die het bewustzijn van naïviteit en de romantiek ontstegen zijn. De harde dramatische werkelijkheid van nu maakt hopelijk velen wakker.

Met vriendelijke groet,
Bewoners en participanten

Over de toekomst gesproken...

Onze jongste bewoner Menno met zijn vader op de graafmachine.
 
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook