Nyhetsbrev #2 2024
 
Ett gäng premiärer. Alldeles strax Drama Slam och dags att boka sitt program på årets Bibu! Ett nyhetsbrev mitt i steget.
 
Mars är ofta en månad full av aktivitet. Så också i år. Se bara alla premiärer i tipsspalten till höger.
 
 För Barnteaterakademins del är det om bara några dagar dags för Drama Slam, det första Drama slammet på göteborgsk mark och första BtA-arrangemang för i år (se mer nedan). Det är redan fullbokat, men det går ju alltid att sätta upp sig på kölistan!
 
Och så kan vi nu berätta lite mer om våra två Bibu-arrangemang. I korta drag:
 
Alla dessa djur – skifta hamn
Kultur för barn kryllar av djur. Så också scenkonsten. Samtidigt har människa-djurrelationer i konsten blivit hett forskningsområde och ämne för kritisk analys. Vi bjuder in till: Gemensam reflektion, föreläsning samt en animistisk ritual där vi får möta vår egna Fylgia.
Medverkande: Helena Pedersen - forskare i kritiska djurstudier, docent i pedagogik. Rebecca Tiger - ordprästinna, völva och häxa. Moderatorer: Kristina Ros och Stefan Åkesson
När och var: På eftermiddagen den 17 maj, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
 
Inte i storstad – tre nya grovmanus
Manustävlingen med temat ”inte i en storstad” och målgrupp högstadiet fick rekordmånga bidrag. De tre vinnarna har sedan utvecklat grovmanus som nu presenteras för branschen. Skådespelare läser längre utdrag ur varje text. Därpå samtal med de tre dramatikerna.
Utöver ett antal skådespelare medverkar: Hanna Haag, Klara Persson, Nadine Holmberg (dramatikerna), Kristina Ros (samtalsledare)
När och var: 11:15-13:15 den 18 maj, på Helsingborgs Stadsbibliotek
 
Den 14 april öppnar Bibu-bokningen, 11 maj för early bird-bokare. Missa inte att pricka in våra punkter då! Smile
 
Vad mer?
Jo, vi har spanat in programmet till Barnkultursymposium 2024 och tänker att: vem vill missa det! Ur rubrikerna:
Motståndets estetik i barndomens sammanhang
Pappaspektakel – det manliga misslyckandets estetik
Ofrivillig folkbildning! - Representation, gemenskap och systraskap
När tabun var till för att brytas
Frihetens gränser och befrielsen
Länk till mer info och bokning ligger till höger.
 
Jag tror att det får räcka för nu. Jag önskar er goda marsdagar och fina scenkonstupplevelser,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Drama Slam Gbg 11 mars!

 
Liveskriven dramatik på Masthuggsteatern
 
Tre dramatiker. En pjäs som skrivs från scen. Tre skådespelare som läser ur pjäsen som skrivs från scen. En livemusiker som skapar en otrolig stämning. En kväll du aldrig kommer glömma.
 
Hösten 2023 arrangerade Månteatern tidernas första Drama Slam i Sverige. Nu första gången i Göteborg! Var med när det skrivs historia. Och historier.
 
Medverkande:
Dramatiker: Erika Lindahl, Kristian Hallberg, Manda Stenström
Livemusiker: Kristina Issa
Samt skådespelare från Masthuggsteaterns ensemble
 
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
När: Måndag 11 mars 19-21
 
Inträde gratis. Men föranmälan gäller, till: boka@masthuggsteatern.se Boka senast 7 mars!
 
Ett arrangemang av Månteatern, Masthuggsteatern & Barnteaterakademin.

 
Barnteaterakademin podden

 

Sveriges, Nordens, Europas första och enda podcast om scenkonst för barn & unga. Kanske även världens.
 
#3:1
Centrum och periferi 2 - Många drömmar är nog väldigt lika oavsett var en befinner sig
Vårt land sträcker sig från nord till syd och de naturresurser som finns i norra Sverige är på många sätt avgörande för befolkningen i södra Sverige. På vilka sätt är frågor som rör centrum och periferi aktuella inom scenkonsten som skapas i norra Sverige? Finns det en sydsvensk norm inom scenkonsten och på vilka sätt kan den i så fall utmanas? Och vilka scenkonstnärliga strategier kan behövas om en är verksam i norra Sverige?
Sandra Grehn samtalar med skådespelaren, regissören och konstnärliga ledaren Johanna Salander som länge varit verksam i Västerbotten med Umeå som bas, och snart tillträder som konstnärlig ledare på Västerbottensteatern i Skellefteå.
Avsnittet kopplar också an till 2023/24 års manustävling vars ena utgångspunkt är att handlingen inte ska utspela sig i en storstad. (Tävlingen resulterar i tre nya grovmanus med offentlig presentation våren 2024.)
 
#2:2
Centrum och periferi - Snarare än en bortlängtan, var det: Kom hit med grejerna då! 
I dramatik är ofta platsen där allt utspelas viktig. Men sällan talar vi om hur ofta staden ses som en neutral utgångspunkt och om hur idéer om vad som är centrum och periferi genomsyrar berättande.
I första avsnittet av två på temat centrum och periferi i scenkonsten, träffar Sandra Grehn dramatikern, dramaturgen och lektorn Anders Duus som problematiserar och utforskar urban och icke-urban dramatik och hur det formar vår förståelse för människor i staden eller på landsbygden.
Avsnittet kopplar också an till 2023/24 års manustävling vars ena utgångspunkt är att handlingen inte ska utspela sig i en storstad. (Tävlingen resulterar i tre nya grovmanus med offentlig presentation våren 2024.)
 
#2:1
Manustävling 2023/2024
Reglerna var: 1. Skriv för högstadiet. 2. Handlingen ska inte utspela sig i en storstad. Och bidragen vällde in.
I det här avsnittet av Barnteaterakademin Podden samtalar Lisa Gröön (Regionteater Väst) med Kristina Ros (Masthuggsteatern samt projektledare för BtA), Torben Sigelius Kulin (Teater Jaguar) och Manda Stenström (Regionteater Väst) som alla satt med i juryn, och med Marcus Lilliecrona (Teatercentrum), som administrerade den anonyma tävlingen och alltså var den ende som kände till de tävlandes identiteter.
 
#1:6
Skolan och scenkonsten 2 - Rektor Sara: "Styr inte upp för mycket"
Lisa Gröön från Regionteater Väst och Ida Kaivola från Göteborgs stads kulturförvaltning samtalar med Sara Olausson, rektor för en F-6-skola i Mariestad. Vi pratar om förutsättningar, statistik och styrning och om hur konsten kan ta plats i barnens liv, med stöd av kompetenta och engagerade vuxna.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:5
Skolan och scenkonsten 1 - Assitej Sverige: "Vi måste göra nåt"
Erika Isaksson från Backa Teater samtalar med Niclas Malmcrona och Michael Cocke från Svenska Assitej som ger en fördjupad bakgrund och vänder och vrider på de förslag till åtgärder som rapporten tar upp.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:4
Climate Action Plan
Inbjuden gäst: Christian Gade Berrum med projektet Baeredygtig Scenekunst NU; redaktör Sandra Grehn.

#1:3
Man kan ju inte turnera med nåt som är enbart mörker
Medverkande: dramaturgen och dramatikern Ninna Tersman, (bl a på Riksteatern). redaktörer Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
#1:2
Unga Klara - nationell scen för barn och unga
Medverkande: Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara i Stockholm; redaktörerna Sandra Grehn redaktör och  Sara Klingvall.
 
#1:1
Ge oss stor och fet scenkonst!
Andreas Ferrada-Noli, frilansande skådespelare just nu på Backa Teater, i samtal med Sandra Grehn och Sara Klingvall.

 
 
 
 
 
På Bibu 2023 blev vi stolta mottagare av finaste priset i vår del av branschen och världen: Prix d'ASSITEJ!
 
Juryns motivering löd:
 
"Uppmuntrande, uppsökande och utvecklande – Barnteaterakademin har en särställning när det gäller att stimulera framtagandet av dramatik för barn och unga. Barnteaterakademin placerar scenkonst för barn och unga i centrum. Där kräver den inte bara sin plats utan också sin tid och eftertanke. Ty genom bra förutsättningar kan nya röster höras och dramatiken blomstra.
 
Samarbetet både inom och utanför organisationen skapar mötesplatser för samtal och progression, inte minst vad det gäller i utrymmet mellan det fria teatersverige och institutionerna vilket i sin tur ger synergier långt utanför Göteborg och Västra Götalandsregionen."
 
Grattis till alla som jobbat och jobbar med vår kära akademi. Tack alla som bidragit och hejat på under alla år! Tack också Göteborgs Stads kulturnämnd som stöttar oss! Hurra!!!
 
 
 
Tre nya röster för scenen
 
Den 26 april 2021 ägde regisserade läsningar rum på Backa Teater, av tre nya grovmanus. Av pandemiskäl kunde detta inte ske inför offentlig publik. Men det hela filmades och här finns länkarna (varje läsning följs av ett samtal mellan personer från respektive team):

Om du vill av Hanna Rajs Lara. Se läsningen här!
 
Teorier om människan, del 1 av Bereket Hailemariam Se läsningen här!
 
Orisia av Khashayar Naderehvandi. Se läsningen här!
 
Den som vill läsa texterna hittar dem här på vår hemsida. Här ligger också dokumentet BtA Grovmanus 2021 med presentationer av dramatikerna.
 
Under scenkonstbiennalen ägde ett (direktsänt) samtal rum. Denna gång med två av dramatikerna, Bereket och Khashayar (Hanna hade tyvärr förhinder): 
Tre nya röster för scenen -  klicka här för att se samtalet!
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
David Oest - GöteborgsOperan/Skapa, teaterpedagog
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Kristina Brändén Whitaker - GEST, skådespelare, regissör, konstnärlig ledare
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Manda Stenström - Regionteater Väst, dramaturg
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Adjungerade ledamoter
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
Samuel Ek - verksamhetsledare Teatercentrum Västra (tjänstledig våren 2024)
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Premiärer och andra tips!

Angereds Teater
Blås av matchen
Fotboll kan man spela överallt. På en grusplan, en gräsplan, en arena. Innan livet riktigt börjat. Eller efter att allting har hänt Det är en egen värld. Inuti världen Det kan vara i den stora världen Med miljoner människor som tittar. Eller ingen som tittar.
En match kommer utspela sig som är en ungdomsmatch, men som också hade kunnat vara en avgörande mästerskapsmatch. För alla matcher har en sak gemensamt - de är på liv och död.
Från 14 år
Premiär 8 mars 
 
 
Backa Teater
Döden döden
Varför är det så jobbigt med döden? För att vi inte vet vad som kommer hända? Eller för att vuxna blir så konstiga kring död? Den som är död är död, och kommer inte tillbaka. Men hur vore det om man blev vän med döden? Eller ovän? En föreställning om det vi alla har gemensamt. Med humor, nyfikenhet och massa musik bjuds vi in i färgstarka berättelser genom glädjen och sorgen, svärtan och ljuset, skrattet och allvaret. En dag ska vi dö, alla andra ska vi leka.
Från 6 år
Premiär 8 mars
 
 
Hagateatern
Solveig blir aldrig arg. Men idag är det nåt som är annorlunda och Solveig känner inte igen sig själv. Kroppen lyder inte och inuti är det fullkomligt kaos. Det bubblar, bobblar, brusar och det känns som att Solveig snart ska sprängas!
Vad är det som händer i kroppen när ilskan tar över, när känslorna blir så stora att de inte längre får plats och det faktiskt är helt omöjligt att ”lugna ner sig”. Får man bli sådär arg? Är det farligt? Är det förbjudet? Eller är det till och med ganska nödvändigt ibland?
För: 3-8 år 
Premiär 22 mars
 
 
Masthuggsteatern
Intet
Det är första skoldagen efter sommarlovet när Pierre-Anthon plötsligt reser sig upp, packar ihop sina saker och säger: ”Ingenting har någon betydelse, så det är ingen idé att göra något.” Det är startskottet för en händelseutveckling där en skolklass gör allt och lite till, för att bevisa för att livet visst har en mening. Det blir drastiskt, absurt, stundtals äckligt och provocerande i en halsbrytande historia om grupptryck och livets mening. Sverigepremiär för dansk ungdomssuccé.
Från 14 år
Premiär 22 mars
Läs mer här
 
 
Centrum för barnkulturforskning
Barnkultursymposium 2024: Bak å fram och upp å ner och ut å in - barnkulturens egna vägar
Barnkultur ses ofta utifrån olika fostransanspråk, som en pedagogiskt instrumentell väg att normera barndom och styra barns handlingar i vuxnas ideala riktning. Men barnkultur kan precis lika gärna tolkas och förstås som konstnärlig frihet, sökande och utforskande. Och barns egen kultur – i lek eller i estetiska uttryck – är ett idogt vridande och vändande på rådande idéer som spräcker ramar och utmanar vuxna.
21-22 mars
Aula Magna, Universitetsvägen 11, Stockholms universitet.
 
 
Bibu 2024
Föreställningar, seminarier, samtal och branschmöte i dagarna fyra. Programmet släpps 14 mars.
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Postdress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
424 65 Angered
 
Mail:
info@barnteaterakademin.se

Hemsida: