Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Hoe gaat het met je?
Het leven is niet altijd makkelijk. Soms kan er iets gebeuren in je leven waardoor alles op de kop gaat. De zekerheid en veiligheid zijn weg. Het gaat niet zoals je had gewild. Er komt angst, zorgen, stress en paniek.
Geldzorgen, ontslag, relatie, gezondheid, verlies, corona.... enz.
Hoe ga je daar mee om?
Hoe ga je om met grote onzekerheid in je leven? 
Je kunt onzekerheden op twee verschillende manieren benaderen. Iedereen kan kiezen.
  1. Je gaat er tegen vechten en wilt zo snel mogelijk de zekerheid weer terug. Dit vechten geeft extra spanning, stress, angst en zorgen en sluit je af voor verandering en voor oplossingen die niet binnen jouw denkkader passen.
  2. Je omarmt de onzekerheid die is ontstaan als een les en kiest ervoor om er van te leren wat er te leren valt samen met God. Je gaat het proces in en bent open voor verandering. Je aanvaardt de onzekerheid. Er is vertrouwen en je vertrouwd erop dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Je laat de waarom vraag los.
Onzekerheid is nodig voor groei. Je beseft dat je hulp nodig hebt. Het maakt je wakker en brengt dingen in je leven naar boven die nooit naar boven zouden komen als alles gewoon door zou gaan.
Onzekerheid veroorzaakt groei als je met deze onzekerheid naar God gaat en Hem er in uitnodigt. 
Ik heb het dan niet over je eigen onzekerheid maar over dingen die nog onzeker zijn over hoe het af gaat lopen.
Je bent dan namelijk verplicht om te vertrouwen om weer rust te vinden in je ziel. En juist dat leren vertrouwen is wat je sterk maakt in een crisis.
 
Ik heb een video boodschap over dit thema ingesproken.
 
Omgaan met grote onzekerheden - groeien in vertrouwen
 
https://youtu.be/8QBiFtulKWE
 
 
Cursus Leven zonder angst!!!!
Speciale aanbieding. Van € 125,- alleen deze week voor slechts € 50,- 
Geldig tot 7 september!
Deze cursus is bedoeld voor mensen die echt de angst willen omarmen en willen onderzoeken waar de angst nu echt over gaat.
Als je eenmaal begrijpt waar de angst ten diepste vandaan komt, kun je daar Gods helende liefde in uitnodigen en Gods Waarheid er tegenover zetten.
Vaak proberen we tegen het symptoom angst te vechten zonder echt naar het verhaal te durven luisteren waar het nu echt over gaat.
Het onderdrukken van angst zonder echt naar het onderliggend verhaal te luisteren geeft geen echte blijvende heling.
Het is als een pleister op een wond plakken zonder de splinter eruit te halen.
In deze cursus help ik je samen met Jezus je innerlijk angstig kind te ontmoeten en gerust te stellen vanuit Gods liefde.
Alleen deze week kun je deze cursus die 10 weken duurt met 10 video's en 10 weken dagelijkse bemoedigende teksten en gebeden aanschaffen voor slechts € 50,- in plaats van de normale prijs van € 125,-
De actie loopt tot maandag 7 september.
Je kunt gebruik maken van deze unieke aanbieding door tijdens de aanschaf de kortingscode vrijvanangst50 in te vullen.
https://cursus.agapecoach.nl/courses/cursus-leven-zonder-angst/
 
Lezing 21 september in Nieuwegein. - Corona, opstap naar nieuw tijdperk
Maandag 21 september geef ik weer een lezing in Nieuwegein in mijn praktijkruimte. (1,5 meter)
Deze lezing sluit aan bij de internationale gebedsweek naar aanleiding van de corona crisis.
Zie https://de-terugkeer.nl/
Tijdens deze avond ga ik in op tijd waarin we leven vanuit Gods perspectief. 
We nemen ook tijd om met elkaar te bidden voor ons land en de wereld voor een terugkeer tot God en een grote beweging van de Heilige Geest.
Een crisis is een voorbode voor een nieuwe tijd. We zien uit naar wat God gaat doen.
Vanwege de corona maatregelen en beperkte ruimte wil ik je vragen je op te geven via de website.
Vol is vol. (in mijn vorige nieuwsbrief bleek de opgave link niet goed te werken.) Je kunt je opgeven via de website via onderstaande link.
https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/100-corona-opstap-naar-nieuw-tijdperk.html

De toegang is vrij. (vrijwillige bijdrage)
Na afloop zal er weer gelegenheid zijn voor persoonlijk gebed
 
Teksten uit de Bijbel ter bemoediging in tijden van onzekerheid om te brengen naar dieper vertrouwen op God
(basic Bijbel)
 
Jeremia 17:5 De Heer zegt: Als iemand niet meer op Mij vertrouwt maar op mensen of op zichzelf, dan is hij vervloekt. Het zal slecht met hem aflopen.
Spreuken 3:5  Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid.
Jesaja 40:8  Het gras verdroogt, de bloem valt af, maar het woord van God blijft voor eeuwig."
Luk 6:46 Jezus zei: "Waarom zeggen jullie ‘Heer, Heer’ tegen Mij, als jullie toch niet doen wat Ik zeg?47  Als je naar Mij toe komt, lúister dan niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. 48  Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef. Want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. Toen er een overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, bleef het huis stevig staan. Want het was op de rots gebouwd.
Psalmen 4:8  (4:9) Ik kan in alle rust naar bed gaan en vredig in slaap vallen. Want U alleen, Heer, zorgt ervoor dat ik veilig ben.
Jesaja 41:10  Israël, wees niet bang, want Ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je. Ik houd je stevig vast en Ik kom voor je op.
Romeinen 8:28  We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen.
Johannes 15:2  Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.
Rom 8: 38  Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, 39  geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo
 
https://agapecoach.nl/