Nieuwsbrief Bibliotheek
 
Week van de Bibliotheek 18-22 november 2019
LUNCHLEZINGEN
 
Van maandag 18 tem. donderdag 21 november vinden tijdens de Bibliotheekweek van 12.00 tot 14.00 uur lunchlezingen plaats in de stille leeszaal van de bibliotheek.
Vanaf 12.00 uur kunt u telkens aanschuiven voor koffie en broodjes.
 
Inschrijven én betalen kan via het private luik. De deelnameprijs bedraagt 60 euro per lezing. Erkenning van de lezingen voor 2 punten ‘permanente vorming’ werd toegekend door de OVB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Op maandag 18 november geeft Thomas Vandenberghe een uiteenzetting over de vennootschap en de aansprakelijkheid van haar bestuurders bij insolventie. Thomas zal uitvoerig aandacht besteden aan de nieuwe aansprakelijkheidsgrond inzake wrongful trading (art. XX.227 WER). Tevens staat hij stil bij de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de vernieuwde alarmbelprocedure.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dinsdag 19 november bespreekt Steven Brouwers de vernieuwde echtscheiding door onderlinge toestemming. De EOT onderging de laatste tijd heel wat wijzigingen, Steven zal vertellen wat er precies veranderd is, door onder meer de Erfwet, de Huwelijksvermogenswet, de Potpourri V, VI, VII en VIII-wetten en de wet Administratie-Rechtszekerheid.
 
Diezelfde dinsdag organiseert Wolters Kluwer een actie om de twintigste verjaardag van juridische databank Jura te vieren. Kom tussen 12.00 en 14.00 uur langs in de bibliotheek of in de lounge, deel uw ervaringen met Jura en ontvang een delicieuze attentie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tom Vandromme (UA) zal op woensdag 20 november de grote en kleine wijzigingen in het woninghuurdecreet toelichten. Het Vlaams Woninghuurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 met o.m. een nieuw regime voor medehuur en voor studentenhuurovereenkomsten. De bepalingen over de kwaliteit van de verhuurde woning werden verduidelijkt en ook heel wat bepalingen met betrekking tot de huurwaarborg zijn veranderd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Onze laatste spreker is Hugo Lamon op donderdag 21 november, naar aanleiding van zijn gebundelde columns met als titel ‘Jubelende Justitie’. Hugo Lamon neemt in deze lunchlezing de rol van de advocaat onder de loep. Hij schuwt daarbij een aantal discussiepunten niet, zoals de uitdagingen van een beroep in transitie, hoe de advocatuur zich verhoudt tot de politiek en de rechterlijke orde en hoe een advocaat zich verhoudt tot de eigen Orde.
 
Om 14.00 uur  geeft Nico Garcia Del Rio een presentatie van kennisbeheersysteem KNOWLEX, een instrument om juridische kennis onderling op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te delen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BOEKENVERKOOP
 
Om plaats te maken voor nieuwe aanwinsten, ruimt de bibliotheek op. Kom vanaf 18 november snuisteren tussen onze afgevoerde boeken en vul uw boekencollectie aan voor een prikje ! Bijvoorbeeld recente Libri of dubbele nummers uit de reeksen Recht & Praktijk, Algemene Praktische Rechtsverzameling, Beginselen van Belgisch Privaatrecht of Recht en onderneming.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.
Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen
bib@balieprovincieantwerpen.be
03/260.72.68