DenL Nieuws Support juni 2015
www.denl-business-support.nl
Overheid publiceert aanvullingen op nieuw ontslagrecht
Aanvullingen ontslagprocedure
Over de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht was al veel bekend. De belangrijkste elementen uit de toelichting zijn: Redelijke grond voor ontslag, ontslag van een uitzendkracht en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden is alleen mogelijk als uitbesteding niet uitsluitend bedoeld is ter
vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten.
   
  Flinke omzetgroei motor- en bedrijfsautobranche
  Na drie kwartalen van krimp is de omzet van de auto- en motorbranche in het eerste kwartaal van 2015 met bijna 2 procent gestegen. De omzetgroei was het grootst (15 procent) bij de motorbranche. De bedrijfsautobranche volgde met een omzetgroei van bijna 11 procent, de personenautobranche met 1 procent. Voor de handelaren in personenauto’s was dit de eerste omzetgroei sinds het vierde kwartaal van 2013. Dit maakte het CBS bekend.

  Sommige autobranches bleven in de rode cijfers. De omzetten van de importeurs van nieuwe personenauto’s en de autoservicebedrijven daalden met ruim 2 procent, respectievelijk 1 procent.
    
   Laagste aantal faillissementen in 6,5 jaar tijd
   In mei 2015 zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS begin juni. Dat zijn er 84 minder dan in april. Vooral in de handel en industrie zijn minder bedrijven failliet verklaard. Het aantal faillissementen lag in mei op het laagste niveau sinds november 2008.
    
      
     Meer verkocht door detailhandel
     Detailhandelaren hebben weer meer verkocht; de verkopen namen met bijna 2,5 procent toe in het eerste kwartaal van 2015. Dit was het vierde kwartaal op rij waarin de detailhandel meer wist te verkopen. Dit maakte het CBS begin juni bekend in de Kwartaalmonitor detailhandel.
      
     Beperkte omzetgroei door lagere prijzen.
     Ondanks hogere verkopen (volume) bleef de omzetgroei van de totale detailhandel beperkt met 0,6 procent. Dit kwam doordat de prijzen daalden ten opzichte van een jaar eerder. Bij de winkels in voedings- en genotmiddelen stegen omzet en verkopen met bijna 2 procent. De beperkte omzetgroei van de winkels in non-foodartikelen was geheel toe te schrijven aan hogere verkopen aangezien de prijzen in deze winkels daalden met gemiddeld bijna 2 procent.
      
     Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen
     De Wet Aanpak Schijnconstructies is unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. In maart stemde de Tweede Kamer al unaniem in met het wetsvoorstel van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
      
     De meeste onderdelen van de wet gaan in per 1 juli 2015. 
      
       
      Wees voorzichtig met de nieuwe ketenregeling!
      De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling
      De Wet werk en zekerheid beoogt de positie van flexwerkers te versterken. Dit wordt beoogd middels een aantal maatregelen dat al per 1 januari jl. in werking is getreden, namelijk de introductie van de aanzegplicht, het verbod op een proeftijdbeding in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter en het verbod op een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op dat laatste is weer een uitzondering mogelijk wanneer zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken.
       
         
         
        U kunt ons nu ook volgen via facebook en twitter. 
         
               
         
         
        DenL Business Support B.V. - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
        T +31 (0)35 68 34 663 - contact@DenL-Business-Support.nl
         
        Vragen opmerkingen of suggesties? Mail contact@DenL-Business-Support.nl.
        Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de DenLNieuwsbrief! Klik hier !