Infobrief Diaconie Brugge  Oktober 2012, 4de jaargang nr. 23


 
Een reis van hoop
 
We waren verloren, in het duister van de uitbuiting.
Onze stem werd niet gehoord, we werden monddood gemaakt.
In onze strijd om te overleven
met onze familie en kinderen
wierp de maatschappij steeds weer obstakels op.
 
Een droom ontwaakte, een ideaal groeide,
huisbedienden ontmoetten elkaar en begonnen actie te voeren
om hun lot te verbeteren
of om te vechten tegen onrechtvaardigheid
en de slavernij te doorbreken.
 
Kleine rimpeltjes van hoop
die elkaar vanuit verschillende hoeken kruisen,
kernen van energie en durf.
Die rimpels veroorzaakten een stroming - een stroom
en veegden discriminatie en eenzaamheid weg.
 
De stroom zwol aan, van streek tot streek,
van stam tot stam, van vrouwen tot kinderen,
sloopte de sterkste muren
van onderdrukking, weerstand en slavernij
in een rivier van groeiende waardigheid en rechtvaardigheid.
 
Een stroom die ons bindt met een verscheidenheid
aan talen, culturen, ervaringen,
die een synergie vormt van kracht, solidariteit en zorgzaamheid,
erin gelovend dat al de energie van het universum
samensmelt om de stroom waar te maken.
 
(Jeanne Devos)
 

 
2. Zuster Jeanne Devos als "Profetische Stem" te Waregem
 
 

3. Franciscaanse inspiratie-namiddag

 
 
 
4. Huurwoning voor uitzendkracht: Gezocht, maar niet gevonden
 
Je bent jong, je bent uitzendkracht, en je wil een woning huren. Veel kans dat je letterlijk met je kop tegen de muur loopt. In "Interimzone 2012", een publicatie van het ABVV naar aanleiding van de Dag van de Uitzendkracht, werpt het Netwerk tegen Armoede zijn licht op discriminatie die welig tiert op de huurmarkt. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding trekt dezelfde conclusie.
Lees het intervieuw in "Interimzone 2012" blz. 13-15 via onderstaande link:
 

 
 

 
5. Wat is het Netwerk tegen Armoede?
 
Het Netwerk tegen Armoede heeft een voorstellingsfilmpje klaar. Frans Loots (Ons Huis in Mol), Nathalie Van Biesen ('t Lampeke in Leuven) en Nancy Heynen (Recht-Op in Antwerpen) laten zien wat hun rol is in hun vereniging waar armen het woord nemen. Een impressie van hoe mensen zich als vrijwilliger inzetten, hun talenten ontdekken en zichzelf ontplooien. En hoe ze zich versterken door samen te werken binnen een netwerk.
Bekijk het filmpje:
 

 

 
 
6. Gezocht: 85.000 kleine mutsen!
 
Ook dit jaar wil Welzijnszorg een beroep doen op je breitalenten. Brei kleine mutsen voor de flesjes van innocent smoothies en steun Welzijnszorg. Per goedgemutst flesje dat in januari 2013 verkocht wordt, komt er 25 cent naar Welzijnszorg. Jij kan met een kleine gebreide muts het verschil maken voor mensen in armoede...
In 2011 waren ze met 70.192 en mocht Welzijnszorg een mooie cheque van 12.635 euro in ontvangst nemen. Dit jaar gaan ze voor 85.000 mutsen!
 
Stuur je meesterwerkjes voor 1 december 2012 naar Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of breng ze binnen bij een regionale dienst in je buurt.
De adressen en contactgegevens van de regionale kantoren kun je hier terugvinden.
 
 

 
7. Petitie voor een sociaal drinkwaterbeleid
 
Toegang tot drinkbaar water is een grondrecht. Toch werden in België in 2011 bijna 5000 gezinnen afgesloten van de watervoorziening. 1 kind op vier groeit in ons land op in een huis zonder sanitair of verwarming. Samen met Welzijnszorg onderschrijft Ecokerk de aanbevelingen die aan minister Schauvliege werden gedaan door het Vlaams netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen. 
 
Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en Ecokerk, een netwerk van christelijke solidariteitsorganisaties, organiseren een petitie voor een sociaal drinkwaterbeleid. 5 eisen staan voorop:

1. Water is een grondrecht. Mensen moeten steeds over water kunnen beschikken
2. Water moet betaalbaar zijn: er moeten maatregelen genomen worden om de waterprijs (in zijn geheel) extra te drukken voor mensen in armoede
3. Uniformiteit tussen waterleveranciers is nodig. Klanten hebben geen vrije keuze in verband met de leverancier, dus moeten hun rechten overal dezelfde zijn
4. Procedures moeten maximaal dezelfde zijn bij water als bij gas en elektriciteit
5. Extra sociale bescherming voor kwetsbare klanten is nodig


Steun de actie, teken de petitie en deel ze op Facebook of mail ze door naar vrienden en kennissen. 
 
 

 
8. Asterix en Obelix voor De Kier te Kortrijk
 
 
 
 

 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178