Beste ontvanger,
 
Marzièh Reyhani neemt ons tijdens het symposium zaterdag a.s. mee in de vraag naar het belang van een sensorisch collectief met het publiek. Hieronder schrijft ze over de achtergrond van die vraag. Tijdens haar workshop kan je zelf aan de slag met je eigen repertoire. Aanmelden voor het Symposium Lichte Muziek kan tot vrijdag.
 
 
Marzièh Reyhani over de zanger en zijn publiek
Vrij musiceren lijkt geen vanzelfsprekendheid voor de meesten van ons. Zelfs als we alleen zijn en muziek maken in een veilige omgeving zijn er factoren die ons belemmeren in het moment te zijn. Ingesleten ideeën over hoe iets moet klinken, muziek maken met voorbedachten rade, gevoelens van schaamte (die je zelfs kunt hebben als je alleen bent), halen ons uit het moment en zorgen voor de bekende frustraties.
 
Maar wat gebeurt er dan als we voor publiek musiceren? Verkrampen we dan niet nog meer en houden we ons dan niet nog meer vast aan het spelen met voorbedachten rade? Kiezen we dan liever voor de gemakkelijke weg van slimme maniertjes en trucjes om niets te laten zien van onze angsten en onzekerheden, zodat alles gladjes en als gepland verloopt? Hoe ver zijn we dan verwijderd van vrij musiceren? En ook; hoe ver van ons publiek en het publiek van ons? Is het publiek dan slechts wel of niet onder de indruk van onze prestaties en was-dat-het-dan?
 
Dit is één van de aspecten waar we mee om kunnen gaan als we vanuit de Lichtenberger Methode het musiceren benaderen.
 
Allereerst is daar de kunst van het voor onszelf musiceren. Grappig genoeg zorgt het voelen van onze zintuiglijke organen, bijvoorbeeld het oor, voor anders waarnemen. Dit voelen ontwikkelen en actief maken heeft een enorme invloed op die hersenzenuwen die ons in een toestand van rust en welbevinden brengen en zorgt tevens voor een efficiënter functioneren van onze spieren en organen. Daarnaast ontwikkelen wij hiermee ook nog eens de neuronen die nodig zijn voor ons empatisch vermogen. Dit vermogen is op meerdere fronten nuttig.
 
Als we eerst even bij onszelf blijven, zorgen deze spiegelneuronen voor de verspreiding van de verschillende zijnstoestanden in het weefsel van ons eigen lichaam. Ervaren we bijvoorbeeld ergens in ons lijf ruimte, dan zorgen de spiegelneuronen er voor dat we dit gevoel elders in ons lijf ook kunnen ervaren. Alsof onze organen en weefsels zich in elkaar inleven! Zo kunnen we bijvoorbeeld een totaal gevoel van ruimte gaan ondervinden.
 
Dit is de eerste stap in het verbinden met onszelf, met of zonder publiek. Het doel verschuift naar de achtergrond (als deze niet al helemaal verdwijnt) en alleen het ondervinden geeft de voldoening tot op spectaculaire hoogte! Een ware verkenningstocht.
 
Wat zou er gebeuren als we ons daarna op dezelfde manier verbinden met onze omgeving, met ons publiek? En ook zeer spannend: welke rol spelen onze toehoorders zelf eigenlijk? Wat gebeurt er als ons publiek niet die afwachtende houding aanneemt, achterover leunend in de stoel met een gevoel van het-zal-mij-benieuwen-wat-ik-vanavond-voorgeschoteld-krijg, maar zich verbindt met ons? Zich invoelt met de uitvoerder?
 
Daarover gaat mijn workshop en mijn voordracht tijdens het Lichtenberger Symposium op 28 oktober as in Den Haag.
 
Tijdens mijn workshop mag je toehoorder zijn maar ook uitvoerder door een zelfgekozen lied, met piano- of gitaarpartij, mee te nemen. Gitarist Henk Sprenger begeleidt en samen gaan we deze verbindingen onderzoeken.
Marzièh Reyhani, Oktober 2016
 
 
Programma Symposium
 
Ochtend
  • Mirre Valkenburg, De consonant: vriend of vijand?
  • Ingrid Voermans, Ik doe wat ik wil
  • Esther Verhagen, Het strottenhoofd heeft geen boodschap aan het genre waarin het zingt
Middag
  • Workshops
  • Marzieh Reyhani, De zanger en zijn publiek, een sensorisch collectief?
Het symposium is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Lichtenberger Methode.
 
Meer informatie over het programma vind je op www.stemklank.nl
 
Je kan je aanmelden door een bericht te sturen met vermelding van je naam, telefoonnummer en 'symposium'.
 
9:30 - 16:00 | 115,00 Euro | Den Haag
 
 
Dit derde symposium rond de Lichtenberger Methode is gewijd aan de vraag of en zo ja hoe de methode en lichte muziek samengaan. De Lichtenberger Methode is tot wasdom gekomen in een klassiek georiënteerd omgeving. Desondanks is voor de klassiek geschoolde zanger aansluiting op de methode niet vanzelfsprekend. Hoeveel meer geldt dat voor zangers uit andere richtingen? Een veel gehoorde vraag is dan ook: ‘Werkt de methode wel buiten het klassieke repertoire?’
 
Ervaren collega’s, pedagogen en uitvoerend musici nemen ons mee in hun visie op deze vraag. Zij doen dit in de vorm van een masterclass, zelfstudie, demonstraties, lezing en optreden. Daarnaast nemen ze ons mee in een workshop waarbij je zelf aan de slag kan en kan uitvinden hoe de Lichtenberger Methode en lichte muziek samengaan.
 
De Lichtenberger (zang)methode is bijzonder omdat het uitgaat van zelforganisatie. Dat betekent geen oefeningen doen om de stem onder controle te brengen, maar juist leren die controle los te laten om zo te ontdekken hoe krachtig en vrij de stem uit zichzelf kan zijn. De klank zelf wijst hierbij de weg. Daarom spreken we ook wel van een klankgeoriënteerde stempedagogiek. Het is de klank die ordent. Het effect is gemak en vrijheid in zingen, een groot vocaal bereik en een stemkwaliteit die onafhankelijk is van leeftijd.
 
Ik verzorg ook studiedagen en workshops op uitnodiging. Voor meer informatie bel of mail:
06 - 123 22 756, info@stemklank.nl
 
Hartelijke groet,
Maarten Rienks
 
 
 
 
 
 
Stemklank - klankgeoriënteerde stempedagogiek