Afspraken examens Kerstmis 2019, 3e Jaar

Geachte ouder

Het eerste trimester loopt reeds op zijn einde. Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van de laatste weken voor de kerstvakantie.
 
1.         Einde van de lessen
Dinsdag 3 december. De lessen eindigen om 12.10 u.
 
2.         Verloop van de examendagen
De voormiddag kan op twee verschillende wijzen georganiseerd worden, afhankelijk van het examenrooster.
 
                                      8.20 u. – 10.00 u.: examen
                                      De leerlingen gaan om 10.00 u. naar huis
of
                                      8.20 u. – 10.00 u.: examen(deel)
                                      10.00 u. – 10.15 u.: pauze
                                      10.15 u. – 11.55 u.: examen(deel)
                                      De leerlingen gaan om 11.55 u. naar huis
 
Voor beide organisatievormen geldt: de leerlingen blijven tot het einde van de aangegeven tijd in het examenlokaal. Ook na het afgeven van de examenkopij blijven ze stil. Ze kunnen studeren voor een ander vak en/of zelf meegenomen boeken/strips lezen.
De examens zijn zo opgesteld dat de meeste leerlingen slechts 80% van de voorziene tijd nodig hebben. De 20% resterende tijd geeft aan leerlingen met bijzondere maatregelen de zekerheid dat ze voldoende tijd hebben om het examen af te leggen. Ook andere leerlingen kunnen van die resterende tijd gebruik maken.
 
3.         Afwezigheid tijdens de examens
Bij ziekte moet de school voor 8.20 u. verwittigd worden (016 22 27 92). Een doktersbriefje is noodzakelijk om de afwezigheid te wettigen.
 
4.      Examenrooster
 
 
wo 4/12
do
5/12
vr 6/12
ma 9/12
di 10/12
wo 11/12
do 12/12
vr 13/12
ma 16/12
3GL
Lat
che+vt Lat
aar+ges
Fra
Eng+fys
Ned
Gri
bio+vt Gri
wis
3L2
Lat
che+vt Lat
aar+ges
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3L1
Lat
che+vt Lat
aar+ges
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3W1
che 1
ges 1
aar 1
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3W2
che 1
ges 1
aar 1
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3W3
che 1
ges 1
aar 1
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3W4
che 1
ges 1
aar 1
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3E41
eco
che 1
aar+ges
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3E42
eco
che 1
aar+ges
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
3HW1
GDW1
che 1
aar+ges
Fra
Eng+fys
Ned
CTW 1
bio 1
wis
3HW2
GDW1
che 1
aar+ges
Fra
Eng+fys
Ned
CTW 1
bio 1
wis
3E5
eco
che 1
aar+ges
Fra
Eng 1
Ned
fys 1
bio 1
wis
 
De examens zullen worden afgenomen in dezelfde volgorde als in het examenrooster vermeld.
1 = 1 examendeel, vóór de pauze.
 
 
5.              Extra maatregelen tijdens examens
Leerlingen met een leerstoornis kunnen zoals steeds gebruik maken van bijzondere maatregelen bij het afleggen van hun examen. De toezichthoudende leerkrachten weten welke leerlingen gebruik kunnen maken van welke maatregelen.
 
6.                Correcties en klassenraden
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december: de leerlingen hebben vrijaf.
 
7.                 Proclamatie
Vrijdag 20 december:    8.20 u. tot 9.10 u.: proclamatie
                                               9.20 u. tot 10.30 u.: remediëringsgesprekken voor de leerlingen
Van 10.30 u. tot 16.00 u.: oudercontact op uitnodiging van de  klassenraad
 
Wij wensen alle leerlingen veel succes met de examens.
 
Met vriendelijke groeten
 
Frank Baeyens
Directeur - HDC Leuven
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be