TVP Nieuwsbrief  
7e jaargang - Juli 2019

 
In deze editie: 
 • Voorwoord redactie
 • Jouw artikel in de Nieuwsbrief
 • Sponsors & Adverteerders
 • Opmerkelijke zaken bij 6e Bonn en Mees Open
 • Dane Abrahamse weet nu alles van Sjeng Schalken
 • Wake-up call voor TVP-leden
 • TVP Ladies Night 2019
 • SponsorKliks
 • Enthousiasme alom bij de Sportclinics
 • Hoe mooi lopen die mensen er bij!
 • TVP Mix 1 ongeslagen kampioen!
 • TVP op Facebook
 • Heren 2 te laag ingedeeld of gewoon pure klasse?
 • Oranje Team wederom kampioen!
 • Bardienstindeling 2018
 • TVP foto's
 • Ramp op TVP ternauwernood voorkomen!
 • “TVP-speelster naar de OS in Tokyo!”
 • Chiara al veel vaker in het nieuws
 • Bediening LED verlichting
  
 
Activiteiten kalender: 
 
Het gehele jaar
Atijd op woensdag
racketochtend vanaf 9.00u

Het gehele jaar
Altijd op donderdag
racketavond vanaf 20.00u
 
Klaverjassen
Oktober 2018 t/m april 2019
 
Klik HIER om alle TVP activiteiten te zien
 

 
Adverteerders:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord van de redactie
Nog een paar weken en voor het merendeel van onze leden breekt de vakantie weer aan. Het was weer een druk bezette lente op en rond TVP. Uiteraard waren weer vele teams van ons actief in de voorjaarscompetitie. Maar liefst drie kampioenteams doen in deze Nieuwsbrief verslag van hun eigen competitieverloop en ieder doet dat op geheel eigen wijze. Leuk om te lezen. Na de laatste competitiewedstrijden moest de Technische Commissie weer volop aan de bak. Een week later startte namelijk het 6e Bonn en Mees toernooi op TVP. Het was wederom een goed bezocht tennistoernooi dat tot in de puntjes was geregeld. Twee memorabele momenten die de redactie op dit evenement opviel worden in dit nummer beschreven.
 
Er gaat een gerucht dat een van onze leden volgend jaar naar de Olympische Spelen in Japan zal afreizen. We hebben het aan Thea van Eijbergen zelf, want om haar gaat het, gevraagd of dat waar is. Een van onze jeugdleden heeft al twee keer in de Schakel gestaan. Dit keer staat Chiara Mekers met haar verhaal in de TVP Nieuwsbrief. Waarom zij al vaker in het nieuws is gekomen lees je verderop. Het bestuur doet in deze Nieuwsbrief weer een beroep op haar leden. Dit keer om met elkaar onze vereniging schoon en verzorgd te houden. Verder heeft Dane Abrahamse een interview met niemand minder dan Sjeng Schalken afgenomen. In zijn klas waren ze daar allemaal van onder de indruk. Ongetwijfeld zullen ook alle leden van TVP het interview met Sjeng verslinden.
 
Nog een laatste update over de banen van het bestuur. Er zijn bij verschillende leveranciers offertes opgevraagd en kritisch bekeken. Verder zijn er ook al gesprekken gevoerd voor een nadere toelichting op deze prijsaanbiedingen en momenteel wordt er bekeken welke verenigingen bezocht kunnen worden om de geoffreerde banen in de praktijk te beoordelen. Deze zomer zullen de banen vooralsnog gewoon in gebruik blijven voor onze tennisleden. Zodra er een definitief besluit genomen is aan wie de opdracht wordt gegund zal dat via de TVP-site worden medegedeeld.
 
Heel veel leesplezier met deze Nieuwsbrief!
De Redactie.

 

Jouw artikel in de volgende TVP Nieuwsbrief?
De redactie stelt het heel erg op prijs als ook jij een keer een artikel voor de nieuwsbrief schrijft. TVP organiseert jaarlijks zo’n 10 tot 12 activiteiten. Dit naast de voorjaars- en herfstcompetitie en de verschillende toernooien en de jaarlijkse clubkampioenschappen. Heb jij hier iets leuks over te melden of op of rond de tennisbaan iets opmerkelijks meegemaakt, schroom niet en laat het de redactie weten. Misschien sta jij met jouw artikel dan in de volgende uitgave. De volgende nieuwsbrief, hoogstwaarschijnlijk in een nieuw jasje gegoten, verschijnt december 2018. Alle kopij is van harte welkom op redactie.tvp@gmail.com
 
De uiterste inleverdatum voor de volgende nieuwsbrief staat op:
 
- VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019 -
 
Indien u een bijzonder moment (bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een huwelijk o.i.d.) wilt delen met de clubleden, kan dit door het versturen van de aankondiging van deze gelegenheid naar de redactie.

Sponsors & Adverteerders
Een club kan niet bestaan zonder gezellige en actieve leden, een goed en betrouwbaar bestuur en natuurlijk sponsors & adverteerders. Gelukkig hebben we ze bij TVP allemaal!
 
Sinds kort treft u op de nieuwe TVP website een overzicht aan van de diverse sponsors en adverteerders die TVP kent. (zie bovenaan de startpagina het kopje "Over ons" en klik dan door naar "Sponsors")

Neem eens een kijkje op deze site en klik eens wat rond om wat nader kennis te maken.

Opmerkelijke zaken bij 6e Bonn en Mees Open
 
Natuurlijk kan ik op deze plaats een aantal mooie wedstrijden bespreken van het 6e Bonn en Mees Open toernooi. Ik kan de Technische Commissie lof toezwaaien voor de wijze waarop zij het toernooi weer hebben opgezet en afgewikkeld. Een dankwoord aan de bardiensten, de organisatie van de feestavond. Ik kan een diepe buiging maken voor de gulle sponsors en een uiteenzetting geven in welke branches deze bedrijven allemaal actief zijn. Ik zou zelfs kunnen schrijven over het feit dat ook ik een finale heb weten te behalen en te winnen met een onderhandse service als winnende punt, en daarbij aangeven dat mijn partner Jos Lutgens wel heel erg met mij heeft geboft. Maar dat doe ik allemaal niet. Ik wil slechts twee opmerkelijk op elkaar gelijkende voorvallen uit het toernooi schetsen.
 
Twee Nieuwsbrieven terug schreef ik over een aantal spelregels waarover vaak verwarring ontstaat. De volgende spelregel had ik daar niet besproken: als een bal over het net wordt geslagen en de bal heeft zoveel effect meegekregen, dat deze weer terug over het net stuit, is dit een punt voor degene die de bal geslagen heeft. Dit noemt men ook wel ‘de bal met heimwee’. Jammer dat ik dat toen ook niet heb besproken, want… deze situatie heb ik op dit toernooi maar liefst drie keer zien passeren.
 
De eerste keer betrof het een speler van een andere vereniging uit onze gemeente. Om te voorkomen dat ik op dit verhaal door personen in kwestie op een onheuse wijze zal worden benaderd, gebruik ik alleen maar initialen. We noemen haar A.N. te R. Het was een leuke partij om te zien waarbij A.N. te R., samen met haar dubbelpartner Daisy de Vries een mooie partij speelde tegen onze dames Jannet Ketting en Iris Hoogenboom. Het was spannend en de wedstrijd ging gelijk op. Op een bepaald moment wordt de bal door Iris op een zodanige wijze gespeeld dat de situatie, zoals ik die hierboven juist heb geschetst, zich voordoet. Gelach op de tribune en verbouwereerdheid bij A.V. te R. Ook zij vond het komisch maar claimde wel het punt. Gelukkig was op dat moment Luuk van de Technische Commissie getuige van dit voorval en legde aan A.V. te R. uit dat dit wel degelijk een punt voor de andere dames was. “Maar”, voegde Luuk daaraan toe: “Als je de bal nog weet te raken voordat deze de grond heeft geraakt en de tegenpartij kan er niet bij, is het een punt voor jou. En daarbij mag je zelfs met je racket over het net reiken.”
 
 
“Helder, dankjewel.” zei A.V. te R. en stond alweer gereed om de volgende service te ontvangen. Twee games later, wat schetst onze verbazing, een precies dezelfde situatie doet zich voor. Dit keer was het Jannet die de bal met een schitterende curve speelt waardoor de bal traag maar vastberaden weer het thuisvak zoekt. A.V. te R. ziet dit gebeuren en de wijze woorden van Luuk indachtig, spurt zij naar het net en duikt onvervaard naar de bal om deze nog te toucheren. Het net bleek echter net iets te hoog voor haar en zij belandde al balancerend met haar middel op de netband en ging als een wip-wap op en neer. De geschrokken Iris en Jannet lieten hun rackets vallen en haastten zich om A.V. te R. uit haar penibele situatie te redden en zo geschiedde. Hilarisch om te zien en ook het ‘slachtoffer’ kon er na afloop gelukkig goed om lachen.
 
‘De bal met heimwee’ kwam ik twee dagen later in het toernooi nog een keer tegen. Dit keer was het een wedstrijd waarbij L.S. te V. betrokken was. Zij speelde samen met Stefan Roest tegen Yannick le Cock d’Armandville en Ashley Drenth waarbij ook dit weer een heel onderhoudende partij tennis was. Dit keer zorgde L.S. te V. voor de curieuze bal. De tegenstander sloeg een strakke bal en L.S. te V., bij het net altijd alert, was ditmaal net een fractie van een seconde te laat. Ze raakte de bal wel maar dan op de rand van haar racket. De bal schoot als een vuurpijl de lucht in en belandde, wonder boven wonder, nog op de kant van de tegenstanders. Omdat de bal een kleine ruimtereis had gemaakt stuitte deze  hoog op en kwam, jawel, weer retour op de kant van L.S. te V. Echter was zij de bal op het moment van het balcontact op de rand van haar racket de bal volledig zoek. Tot aan het moment dat de bal toch weer op haar kant kwam en toen acteerde ze weer als vanouds bij het net. Met een bijna gewelddadige volley vuurde ze de bal onhoudbaar naar de andere zijde van het net. “Yes” riep ze na deze voortreffelijke slag en stak enthousiast haar handen de lucht in. Maar dat was echter van korte duur. L.S. te V. begreep maar weinig van zowel het enthousiaste publiek als haar partner Stefan en ook de tegenstanders die, totdat Stefan, bijna huilend van het lachen, L.S. te V. haar op haar vergissing wees.
 
L.S. te V. en Stefan werden toch nog tweede in de mix 8 en tevens was L.S. te V. samen met Linda Baak eerste geworden in de dubbel 8. Ik hoop dat deze spelregel voor een ieder nu duidelijk zal zijn.
P.W. te P.

Dane Abrahamse weet nu alles van Sjeng Schalken
Dane Abrahamse bleek slimmer dan de redactie van deze Nieuwsbrief. Waar wij als redactie het hielden bij slechts een verslag van de clinic die Sjeng Schalken op TVP had gegeven, trok Dane de stoute schoenen aan en had een exclusief interview met diezelfde Sjeng Schalken. De hele klas heeft van zijn interview kunnen genieten want hij gaf er in zijn klas een spreekbeurt over. Voor ons een buitenkansje om ook onze lezers te laten genieten van het diepte-interview dat Dane met Sjeng heeft gevoerd. Dane, bedankt voor dit verhaal.
 
 
Dane: “Ik zit hier met Sjeng Schalken en we hebben zojuist een clinic van hem gehad.”
 
Sjeng: “Heb je van mij kunnen winnen?”
 
Dane lacht en schudt heel hard nee!
 
Dane: “Wanneer ben je begonnen met tennis?”
 
Sjeng: “Ik ben met 3 jaar begonnen, tegen de muur aan tennissen en met vijf jaar voor het eerst op de tennisbaan gestaan. En pas met 17 jaar ben ik begonnen met professional tennis.”
 
Dane: “Heb je voorkeur voor forehand of backhand.”
 
Sjeng: “Als ik in vorm ben dan is mijn forehand heel goed en kan ik punten scoren. En als ik niet zo in vorm ben dan maak ik wel fouten. Mijn backhand is altijd even goed die mis ik nooit. Forehand kan heel goed gaan, maar ook mis gaan. Waar kiezen we voor Dane?”
 
Dane: “Euh… backhand.”
 
Sjeng: “Die mis ik nooit, maar daar kan ik geen punten mee scoren. Dat is heel moeilijk, wel met mijn forehand.”
 
Dane: “Hoeveel keer tennis je in de week?”
 
Sjeng: “2 keer in de week, soms 3 keer per week. Vroeger 4 uur per dag 7 dagen per week. Altijd!”
 
Dane: “Welke toernooien heb je allemaal gespeeld?”
 
Sjeng: “Noem maar een paar toernooien op. Welke toernooien ken je?”
 
Dane: “Wimbledon.”
 
Sjeng: “Daar heb ik een paar keer gespeeld. 3 keer in de kwartfinale gekomen. 1 keer verloren van Roger Federer, 1 keer verloren van Andy Walket en 1 keer verloren van Layton Hewitt. 3 maal was ik bij de laatste 8, dat is best wel goed. Ken je nog een toernooi?”
 
Dane: “Euh..nee.”
 
Sjeng: “Wimbledon is wel een heel mooi toernooi.”
 
Dane: “Welke vond je het leukst?”
 
Sjeng: “US-Open vond ik het leukst. US-Open is in New York. Toen ik klein was heb ik in de jeugd gewonnen. Ik was een van de jeugdspelers en later heb ik in de halve finale gespeeld en dat was mijn mooiste resultaat dat ik ooit behaald heb.”
 
Dane: “Heb je nog een tip voor mijn klasgenoten?”
 
Sjeng: “Ja die heb ik. Kom naar TV Poortugaal daar liggen vier prachtige tennisbanen. Probeer het een keertje en vind je het niet leuk dan ga je een andere sport doen. Maar tennis is toch leuk Dane!”
 
Dane knikt uitbundig: “Laatste vraag wat is je hardste service ooit?”
 
Sjeng: “Ja ik kan niet zo goed serveren dat was mijn probleem. Ik was beter in forehand en backhand. Mijn hardste service ooit was 190 km per uur, hard he. Tegenwoordig serveren dames al 200 km per uur. Ik serveerde niet zo hard, maar nog steeds wel hard genoeg.
 
Je hebt het goed voorbereid Dane, succes met je spreekbeurt! ”

Wake-up call voor TVP-leden
Het is (helaas) weer tijd voor een ‘wake-up call’. Te vaak treffen wij in de kantine en de keuken rommelige toestanden aan. Verder verdienen daarnaast de terrassen ook wel enige aandacht. We zetten nog eens een paar dingen op een rijtje.
 
Aanvullen barvoorraad
We zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijk verwend geraakt door de inspanningen van Dyon Hoedemans die, met niet aflatende ijver, ervoor zorgt dat alle koelkasten in de kantine op tijd worden aangevuld. Maar soms is Dyon er niet en dan is dat nog altijd een van de taken voor de bardienst. Maar…, de bardienst is er ook lang niet altijd. We zorgen immers minstens zo vaak zelf voor onze drankjes en dan is dat bijvullen gewoon onze eigen verantwoordelijkheid.

Opruimen lege flesjes en glazen
Met regelmaat worden er flesjes en glazen achtergelaten op de plek waar men heeft gezeten. Dat geldt niet alleen voor de kantine maar ook voor de terrassen! Kom op, ruim dat even op! En als een krat vol is met lege flesjes, om niet te zeggen ‘overloopt’, breng dat dat even naar achteren en neem een leeg kratje mee terug (er staan er genoeg en het hoeft niet per se het juiste kratje te zijn. Dyon, ja hij weer, sorteert dat later wel.
 
Afwasmachine
Sinds enige tijd is onze vereniging in het rijke bezit van een professionele afwasmachine. Plaats het vuile servies in de machine en laat het niet op het aanrecht of in de spoelbak staan. Als de vaat erg vies is, spoel het dan eerst onder de kraan even om. Let er verder op de afwasmachine na gebruik UIT te zetten! De gebruiksaanwijzing hangt op de muur bij de machine.
 
Opruimen andere rommel
Als je iets in een koelkast zet, vergeet dat er dan niet uit te halen als je weer naar huis gaat en neem het mee of gooi het in de container. Laat verder ook geen eetbare resten van wat dan ook slingeren, onze muizen zijn totaal niet kieskeurig!
 
Tot slot
Laat de terrassen netjes achter. Zet tafels en stoelen na gebruik weer op hun plek. Gooi geen peuken op de grond maar doe die in de daarvoor bestemde emmertjes. Wees onze (rokende) bezoekers behulpzaam door ze op ons ‘geëmmer’ te wijzen. Als je dat vriendelijk doet zult je zien dat dat prima werkt. En sowieso natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven!
 
Bent u allemaal weer bij de les? Fijn! We rekenen op onze leden!
 
Het bestuur.

TVP Ladies Night 2019

SponsorKliks
Als vereniging zijn we natuurlijk altijd bezig om te kijken hoe we onze inkomsten kunnen vergroten. Via SponsorKliks is dit nu mogelijk op een simpele manier die u en ons niets kost.
 
Het enige dat hiervoor nodig is, is wanneer u online iets koopt, om eerst via onze website op het SponsorKliks logo bovenaan de pagina te klikken.
 
 
U komt vervolgens op onze eigen SponsorKliks website, waar u op de normale manier uw kleding, schoenen, eten, speelgoed, sportartikelen, reizen en elektronica kan bestellen bij een grote hoeveelheid webwinkels.
 
Deze lijst omvat o.a. Bol.com, Thuisbezorgd.nl, AH.nl, MediaMarkt, Zalando, Wehkamp, Coolblue, maar ook sites als Booking.com en Couverts.nl voor reizen en reserveringen.
 
Op de website van de gekozen winkel kunt u vervolgens op de normale manier uw bestelling plaatsen.
Over elke transactie krijgt TVP een commissie, terwijl er voor u niets verandert en u de normale prijs betaalt.
 
Om een paar voorbeelden te geven:
·        Bestelling via Thuisbezorgd.nl     Commissie voor TVP:      Euro 0.75
·        Reservering via Couverts.nl         Commissie voor TVP:      Euro 2.63
·        MediaMarkt                                  Commissie voor TVP:      2.25%
 
Shop dus via onze TVP website of meteen via http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=6131&u=09s
 
Het kost geen cent extra maar levert wel extra inkomsten op voor onze vereniging.

Enthousiasme alom bij de Sportclinics
 
Sportclinics Albrandswaard is een initiatief van Stichting Welzijn Albrandswaard en worden door de buurtsportcoach, Frank Bouterse georganiseerd. Het doel is om zoveel mogelijk basisschoolkinderen uit de gemeente in contact te brengen met de sportverenigingen.
 
 
De jeugd kan via de sportclinics  kennis  maken met verschillende sporten. Ook TVP was één van de sportverenigingen waar de jeugd zich kon inschrijven voor een sportclinic.
Op TVP werden de tennisclinics 4 keer op woensdag en 2 keer op dinsdag georganiseerd.  Peter Schlee heeft samen met Mark Waltmans zo’n 20 kinderen kennis laten maken met de tennissport. De kinderen waren zeer enthousiast en wie weet hebben zij de smaak te pakken en zien we ze snel weer op de baan van TVP.

Hoe mooi lopen die mensen er bij!
Heb je gezien hoe mooi het logo is op de outfits van de commissieleden van de Technische Commissie en de Jeugdcommissie van TVP? En ben je jaloers geworden en wil je ook een tennisshirt met het TVP logo dan kan je het volgende doen: stuur een mailtje naar Ron Meijer met het verzoek om het logo en geef daarbij aan in welke format je het logo aangeleverd wilt krijgen. Vervolgens kan je het logo op het door jouw gewenste tennisshirt laten aanbrengen. Het mailadres van Ron is: meijer.rjm@gmail.com
 
Maar als je helemaal bezeten bent van tennis en je wilt dolgraag een gratis tennisshirt met TVP-logo, dan kan je je natuurlijk ook altijd bij de JC of de TC aanmelden, en aangeven dat je als vrijwilliger je diensten graag voor die commissie wilt inzetten. Slim toch?

TVP Mix 1 ongeslagen kampioen!
In ons voorjaarsteam was er dit jaar een kleine wijziging: Jan de Leeuw kon niet spelen, omdat hij de wereld aan het verkennen is. Maar gelukkig was Maurits weer terug uit New York om ons team te versterken en vooral aan te moedigen. Verder kent ons team nog vijf man: Ramón Heins, Oscar van Dijk, Eline den Ouden, Eline Pols en Sonja van Rennes. Naast deze toppers zijn ook nog Rodney van Nielen, Mark Waltmans en Elles van Rennes bij ons ingevallen en hebben mede ook voor de punten gezorgd.
 
De eerste speeldag waren we een beetje huiverig, aangezien we op onze minst favoriete ondergrond moesten tennissen: gravel. Achteraf bleek dit gevoel onterecht aangezien we met een 5-0 overwinning op Spijkenisse met de maximale winst naar huis gingen.
 
De tweede speeldag wonnen we ook met 5-0, dit keer van Van Vliet, waardoor we al snel ver bovenaan stonden. Vanaf toen werd de druk groot en werd het dan ook een stuk moeilijker tegen de Dalle. Maar ook daar haalden we de winst binnen: 3-2. Op de vierde speeldag speelden we tegen Vlaardingen en wonnen we met 4-1. Maar de week erna werd het spannender. We speelden tegen United Service. Het jaar ervoor kaapten zij het kampioenschap vlak voor onze neus weg door op de laatste competitiedag met 3-2 van ons te winnen (bij 2-3 winst voor ons waren wij kampioen geworden). Je begrijpt dat wij dit niet nog een keer wilden meemaken en gingen er dan ook vol gas tegenaan. Na de twee singels en de mix stonden we met 2-1 voor. Nu alleen de dubbels nog. Dit werd erg spannend omdat Eline Pols vanwege haar schouder helaas moest opgeven. Maar gelukkig wisten Ramón en Oscar de winst binnen te halen, waardoor we uiteindelijke met 3-2 wonnen. Op de zesde speeldag speelden we tegen de Kooistee. Hier werd hard gestreden en wisten we met 4-1 te winnen. Nu kon er bijna niks meer mis gaan; we hadden de meeste punten en hadden ook nog eens elke week gewonnen. Toch was ook de laatste dag nog erg spannend, aangezien onze tegenstanders ook nog kampioen konden worden. Daarvoor moesten ze met 5-0 van ons winnen. Dit lieten we uiteraard niet gebeuren en met een 4-1 winst op deze prachtige, laatste en vooral hete competitiedag werden we ongeslagen kampioen!
   
 
Sonja van Rennes (captain)

TVP op Facebook!
Beste leden,
 
Graag verzoeken wij al onze leden die over Facebook beschikken de Facebookpagina van T.V. Poortugaal te 'liken'.

Dit houdt in:
- Log in op Facebook en zoek naar Tennisvereniging Poortugaal
- Je komt dan op de Facebookpagina van TVP
- Klik hierna op 'Vind ik leuk'
 
 
                        
 
In het vervolg word je dan op de hoogte gehouden van wat er is gebeurd, gaande is of gaat gebeuren binnen (en buiten) onze vereniging.
 
Alvast bedankt!
 

Heren 2 te laag ingedeeld of gewoon pure klasse?
Voor de voorjaarscompetitie van 2019 werd Heren 2 ingedeeld in de 4e klasse (afdeling 10). Voorheen werkte het team haar partijen af in de 3e klasse. Over hoe het nu kon dat de KNLTB deze enorme fout was begaan, het sterrenteam in een te lage klasse in te delen, is het laatste woord nog niet gesproken. Een mogelijke oorzaak zou de gemiddelde rating van het team kunnen zijn, maar met toppers als Casper Scheurwater, Luuk Waltmans, Rick Verdoold, Ron Remmig en Martijn Hoogenboom denk je toch niet snel aan een te lage rating…
 
Indeling in de 4e klasse hield alleen wel in dat Heren 2 meteen door de dagbladen werd bestempeld als grote favoriet. Een predicaat dat je snel kunt krijgen maar nog altijd realiteit moest worden. Gelukkig kon Rick zijn vakanties buiten de speeldagen plannen en bleek de afwezigheid van Luuk, die de eerste drie weken wegens studie aangelegenheden niet aanwezig kon zijn, door inzet van Erik Gorter, geen probleem te zijn. In de koppies zat het goed. Hoewel in week drie wel bleek dat Luuk nog niet zo met de competitie bezig was. Zijn vriendin Lisselotte Straathof was bijvoorbeeld niet eens op de hoogte dat Luuk onderdeel uitmaakte van dit sterrenteam. Luuk waar ging dit fout?
De eerste vier wedstrijddagen ging het van een leien dakje. Er werd thuis met 5-0 van Rozenburg gewonnen, uit met 5-0 van Spijkenisse en in ronde drie bleek Stellendam te zwak en werd wederom met 5-0 gewonnen. In het spelersklassement ging Casper fier aan kop.
 
In ronde 4 stond BTV E’68 op het programma. Op een winderig park in Brielle moest het team aantreden tegen de directe concurrent. Een team dat qua speelsterkte niet veel voor Heren 2 onder deed. Door de monsterpot van Casper in de HE1, die op z’n Oost-Duits en met een tiebrake in de derde set de overwinning opeiste en een snelle overwinning van Luuk en Martijn, werd al snel de 2-0 voorsprong gepakt. Hierdoor kwam de focus op de HD1 te liggen. Als deze gewonnen zou worden kon Poortugaal zich al opmaken voor de platte kar.
 
Maar, in een weergaloze pot van Ron Remmig werd één van de beste singelaars van Brielle gevloerd. Ron, die eigenlijk als underdog (rating dubbel 7) aan de competitie begon, liet zien dat hij ondanks dat hij teamoudste is, maar uitgerust met een puike conditie en de juiste instelling, ‘gewoon’ zijn wedstrijden won. 3-0! De HD1 en HD2 werden hiermee meteen gedegradeerd tot recreatieve potjes en werd de dag afgesloten met een 4-1 overwinning voor TVP.
 
Bij de laatste drie wedstrijden stond nog één kraker op het programma en dat was de thuiswedstrijd tegen Rhoon. Het team van onder andere Edwin Meeusen en John Cremer had een iets moeizamere start van de competitie gehad en hoopte bij TVP de schade te beperken. Echter troffen zij hier de singelaars die een week eerder Brielle hadden gevloerd. Met respectievelijk drie en vier games tegen wonnen Casper en Ron hun enkels ogenschijnlijk eenvoudig. Alleen de HD1 van Casper en Rick ging verloren aan Edwin Meeusen en Mark van Driel. Wederom een overwinning met ruime cijfers: 4-1!
Ronde 6 was een vluggertje bij De Dalle. Omdat het team een man te kort kwam was in eerste instantie een invaller nodig. De scouts van TVP hadden Piet Waltmans getipt. Deze had enorme stappen gezet in de vrijdagavondcompetitie en was een week op tenniskamp geweest. Mogelijk zou dit zijn debuut in de zaterdag selectie worden. Door een tenniskramp of een te hoge dosis spanning kwam het er echter niet van. Gelukkig gingen de wedstrijden zo snel dat er uiteindelijk geen vervanging behoefde te worden ingevlogen.
 
De laatste speelronde kwam het Hellevoetse United Service naar Poortugaal. TVP had nog één overwinning nodig om het kampioenschap binnen te slepen. Om de focus van de tegenstander wat af te leiden had Agnieszka (de vriendin van Rick) een viertal overheerlijke Poolse cakes gebakken. Waarschijnlijk had Rick er ook iets te veel van op, want zijn eerste set (HD1) ging al snel verloren. Rick liet zich echter niet gek maken (het was zijn negende wedstrijd van de competitie maar wel zijn eerste enkelspel) en trok in de volgende twee sets, met fenomenale ‘inside-outs’ en ‘slice-dropshot-approaches’, de overwinning naar zich toe.
 
Uiteindelijk werd de strijd met 4-1 gewonnen. Ondergetekende, captain van het team, speelde deze laatste dag een single partij en ging helaas in een driesetter ten onder. ‘Choken’ noemen ze dat. Maar ach, in 13 wedstrijden slechts éénmaal verliezen is onnavolgbaar gebleken. Zo werd Martijn Hoogenboom aan het einde van deze competitie uitgeroepen tot MVP (most valuable player) en werd Heren 2 kampioen van de vierde klasse.
 
 
Martijn Hoogenboom (captain)

     

Oranje Team wederom kampioen!
Het is maandag 10 juni, 2de Pinksterdag 2019. Het Oranje Team, bestaande uit Kars Dalmaijer, Ravi Hekelaar, Julian Sliep en Marik van den Bosch, moet hun laatste toernooi van de voorjaarscompetitie in Rhoon spelen. De jongens hebben er zin in, en hopen dat ze voor de tweede keer op rij kampioen worden. De eerste wedstrijden zijn dubbels en worden met mooie scores gewonnen. Ook bij het enkel spel spelen de vier jongens erg sterk en worden alle wedstrijden gewonnen.
Nadat alle punten door wedstrijdleider worden berekend en hij vervolgens het eindresultaat bekend maakt, blijkt het Oranje Team wederom het hoogst aantal punten van de vier deelnemende teams te hebben gehaald. Vanuit de vele aanwezige kinderen komt een groot gejuich en heeft het Oranje Team wederom het voorjaarskampioenschap gewonnen. Springend en dansend zijn de vier jongens blij met hun behaalde resultaat.
 
De aanwezige ouders, grootouders en familieleden feliciteren de vier jongens met hun kampioenschap. Om dit te vieren krijgen de jongens een kampioensbeker en een heerlijke reep chocolade. Het is voor de tweede keer gelukt, het Oranje Team is kampioen!
 
 
 
 
Ton van den Bosch (vader van Marik)

Bardienstindeling 2019
Wat een gezelligheid voor en achter de bar
 
Een balletje slaan is natuurlijk heerlijk maar voor velen is het ook prettig na afloop iets in de kantine te kunnen drinken. Dan is het ook prettig als je met je bestelling kan worden geholpen door een medelid die op dat moment zijn bardienst draait. Daarom is het ook heel fijn als de bardiensten ook daadwerkelijk door de leden worden ingevuld. Prettig voor degenen die wat willen gebruiken, prettig voor de coördinator van de bardiensten en daarnaast is het vaak ook gezellig om de bardienst te draaien.
 
Alle bardiensten zijn altijd terug te vinden op de website van TVP Daarnaast krijgt een ieder in de week voorafgaand aan zijn of haar bardienst per email een herinnering om de dienst te draaien. Ben je verhinderd dan kunt je altijd de lijst raadplegen waarop een aantal enthousiastelingen staan vermeld, die de bardienst tegen betaling willen overnemen. Maar we vinden het uiteraard fijner als jij de bardienst zelf voor jouw rekening neemt.

De bardienstindeling van 2019 kun je hier vinden en de lijst met invalkrachten op deze plek.

TVP Foto's
Inmiddels staan er weer vele nieuwe foto's van allerlei activiteiten op de nieuwe website van TVP (en ook op Facebook)

Als u naar de site www.tvpoortugaal.nl gaat kunt u bovenaan deze pagina klikken op "Nieuwsbrief en Foto's" en vervolgens kunt u kiezen voor "Foto's".
U kunt ook HIER klikken om direct naar de foto pagina van TVP te gaan.
 
Omdat er zoveel foto's zijn gemaakt, treft u deze in diverse mappen aan.
 
Veel kijk plezier!!


Ramp op TVP ternauwernood voorkomen!
De lek geprikte dooier vloeide net, heerlijk traag, langs de korst van mijn gebakken toast toen de mobiel van mijn vrouw af ging. “Laat lekker gaan joh, we ontbijten nu, als het dringend is bellen ze vanzelf nog een keer en anders spreken ze maar in.” zei ik tegen haar, want mijn zondag ritueel is mij heilig. “Nee, ik pak hem even want het is ‘de tennis’.” Mijn vrouw heeft voor TVP namelijk een bijzondere ringtone ingesteld: de kreten van Martina Navratilova. In het begin moest ik hier nog erg aan wennen maar nu  hoor ik het al niet meer. “Met Mieke.” Spreekt mijn vrouw in haar mobiel. Ik kijk haar aan en zie haar opgeruimde gezicht heel even betrekken waardoor twee kleine kraaienpootjes zichtbaar worden. Even kijkt ze rond en dan begrijp ik het: er is paniek in de tent!
 
“Blijf rustig Chantal, blijf kalm en bij zinnen. Zorg dat alle kinderen meteen naar buiten gaan en verzamel ze op de afgesproken plaats. Tel de koppen en zorg dat je ze allemaal bij elkaar houdt. Laat alles vallen, behalve je telefoon natuurlijk. Ik regel het verder.” commandeert mijn vrouw door haar telefoon. Ikzelf ben ‘du moment’ dat mijn regelnicht haar commando’s blafte naar de ‘Red Button’ gelopen en laat mijn hand een kleine tien centimeter boven de knop zweven, klaar om toe te slaan. Op het moment dat ze mij zo ziet staan schudt ze fanatiek haar hoofd en roept tussen haar verhaal aan Chantal keihard “Neen, niet doen!” tegen mij. Dat laat ik mijn vrouw nooit twee keer zeggen, want ook daar heb ik mee geleerd. Ik trek mijn hand terug van de knop die bij alle bestuursleden van TVP thuis is geïnstalleerd. Met die knop activeer je als eerste een alarmlijn die loeihard door de huizen van de bestuursleden galmt en tegelijkertijd alle hulpdiensten die maar mogelijk zijn, alarmeert. Op het moment dat Mieke Chantal wegdrukt zegt ze tegen mij: “Niks aan de hand, dit los ik zelf wel op. Laat mijn collega-bestuursleden nog maar even slapen.”
“Jammer”, zeg ik, “Ik had eindelijk weleens op die knop willen rammen, hij zit hier toch niet voor niets.” “Alleen bij calamiteiten Piet.” antwoordt ze gedecideerd.” “Maar daar heb ik wel mijn eieren koud voor laten worden.” jammer ik nog een beetje na. Mieke luister al niet meer en heeft iemand anders aan de lijn.
 
“Rinus, er is momenteel voor de kinderen een oranje-event maar we hebben een probleem in de kantine.” Omdat ze haar telefoon op de speaker heeft staan kan ik nu ook de andere kant horen: “Mieke, problemen zijn er niet, er zijn alleen maar oplossingen. Maar meid, vertel.” “Van Chantal heb ik begrepen dat de hele kantine blank staat.” “Meissie, in ’53 stond heel Zeeland blank en jij belt mij voor een paar druppels die je met een dweiltje kan weg halen? Zijn de kinderen veilig?” De schorre lach van Rinus schalt uit de speakers en even lijkt het dat hij niet meer bij komt. “Rinus, ben je daar nog?” vraagt mijn vrouw ongerust. “Ja Mieke ik ben er nog, gelukkig wel. Luister maak je geen zorgen, ik bel een van mijn maten en dan gaan we even kijken welke vinger we in de dijk zullen steken.” Gelijk giert de lach van Rinus weer door de telefoon en kijkt mijn vrouw mij verbijsterd aan. Ik haal mijn schouders op en hef mijn handen in een verdedigende houding op en tracht mijn lachen in te houden. Als hij is uitgeschaterd zegt Rinus: “Mieke, nogmaals geen zorgen, ik zie je over tien minuten bij de tennisbaan. Oh ja, vergeet je bandjes niet.” Voordat Mieke kan reageren horen we alleen nog maar het tuut, tuut, tuut van de in-gesprek-toon.
 
Door dit adequaat handelen van Maarten Mellaard en Rinus Keehnen, en uiteraard mijn dappere vrouw, kon de competitie van de jeugd voor die zondag gelukkig worden uitgespeeld.
 
Piet Waltmans

“TVP-speelster naar de OS in Tokyo!”
Thea van Eijbergen naar de Olympische Spelen in Tokyo? Ik kon mijn oren niet geloven maar dat ze op zo’n hoog niveau kon tennissen kwam zelfs in mijn fantasiewereld niet voor. Per slot van rekening had ik ooit een keer met Thea een mix gespeeld op een van de open toernooien van TVP en dat was voor geen van ons een succes te noemen. Maar ik had dit nieuwtje uit verschillende kanalen vernomen dus toog ik op een maandagavond naar TVP om Thea een keer te zien spelen en haar over haar ontwikkelspurt te bevragen.
 
P: “Hoi Thea, je bent alweer gestopt met de dames. Ik kwam juist even kijken.”
 
T: “Wat verschaft mij het genoegen dat jij mij wilt zien tennissen Piet? Anders ben je nooit zo geïnteresseerd.”
 
P: “Kom, kom Thea, als jij moet spelen kom ik heus wel eens kijken.”
 
T: “Ja, als ik met je vrouw dubbel, dan kom je nog wel eens langs.”
 
P: “Dat is niet waar. Ik heb je heus ook in een mix zien spelen.”
 
T: ”Dan had je waarschijnlijk dorst en kwam je een biertje halen.”
 
P: “Ok, Thea, ik geef toe dat ik niet een heel vaste supporter ben maar wellicht wil ik dat wel worden, je gaat per slot van rekening naar de Olympische Spelen.”
 
T: “Ja, dat wel. In Tokyo maar gewoon om te kijken. Dat was een van mijn dromen, een keer bij een Olympisch toernooi aanwezig te zijn. En volgend jaar zijn de Zomerspelen in Tokyo dus gaan we in 2020 daar heen.”
 
P: “Maak jij altijd van die verre reizen?”
 
T: “Nee, zeker niet. Vroeger ben ik wel diverse keren overzee geweest, Indonesië, Marokko maar tegenwoordig zoek ik mijn heil liever wat dichter bij huis. De Wadden vind ik heerlijk rustig, in Ouddorp kan je me neerzetten maar ook op de Veluwe. Nederland is zo mooi. En een groot voordeel is dat ik, als het moet, weer in mijn eigen bed kan slapen. En dat is ook wat waard.”
 
P: “Ja, jij hebt makkelijk praten. Eerst alle continenten bereizen en nu mooie praat over dat je echt niet zo ver van huis af hoeft. Maar in de zomer van 2020 gaat mevrouw toch weer even naar Japan. Zes weken zeker. Je kan wel zien dat je in het onderwijs werkt.”
 
T: “Ho, ho, ho, ik ga maar twee weken naar Japan dus dat valt wel mee.”
 
P: “Maar toch wel lekker veel vrije dagen.”
 
T: “Dat is zeker zo Piet. Maar jij begrijpt natuurlijk ook wel dat wij als docenten geen lichte taak hebben en het onderwijs heel veel van ons vraagt.”
 
P: “Waar geef jij trouwens les in Thea?”
 
T: “Ik doceer de boekhoudvakken, opleiding administrateur op het MBO van het Albeda College. Daarnaast ben ik ook stagecoördinator van zo’n 120 leerlingen.”
 
P: “Dat zijn er nogal wat. Wat houdt jouw werk als stagecoördinator zoal in?”
 
T: “Ik begeleid de leerlingen naar een stageplaats, verzorg de contracten, onderhoud de diverse contacten met de bedrijven, de stage bezoekdocenten en uiteraard de leerlingen zelf. Dus ik heb een heerlijke baan met veel afwisseling. En ik vind het geweldig om te zien hoe leerlingen zich op een bepaald moment verder gaan ontwikkelen. En je ziet ze natuurlijk op hun stageplaatsen weer in een heel andere omgeving.”
 
P: “Dan is toetreding tot de jeugdcommissie van TVP appeltje-eitje. Jij kan zo goed met kinderen omgaan.”
 
T: “Het zijn kinderen van rond de 18 tot 24 jaar Piet en volgens mij zijn kinderen op de leeftijd van 17 jaar bij tennis al senior. Dus dat gaat hem niet worden. In ieder geval zeker niet op dit moment.”
 
P: “Laat me raden: te druk zeker.”
 
T: “Inderdaad Piet, Naast het werk, dat mij overigens vaak meer uren kost dan het aantal uren dat ik in dienst ben, heb ik nog genoeg te doen. Mijn moeder heeft meer aandacht en zorg nodig. Je hoort mij niet klagen maar het kost mij allemaal wel extra tijd. En incidenteel spring ik voor een dagactiviteit best in. Voor TVP of bijvoorbeeld De Buytenhof in Rhoon.”
 
P: “Nou gelukkig heb je nog wel wat tijd over voor ontspanning, tennissen. Hoelang tennis jij al?”
 
T: “Ik tennis nog niet zo lang als dat ik heb gevolleybald, dat heb ik 42 jaar volgehouden. En op een redelijk niveau mag ik wel zeggen.”
 
P: “Een hoger niveau da je nu tennist Thea?”
 
T: “Haal die grijns van je gezicht Piet. Ik tennis nu zo’n 17 jaar dus mag je ook niet teveel verwachten, toch?”
 
P: “Ok, eens. Wat vind jij wat beter zou kunnen met jouw tennis?”
 
T: “Ik heb door het volleybal wel balgevoel dus ik weet wat een bal kan doen en weet waar die heen gaat. En ik vind mijn service niet verkeerd. Wat beter kan is mijn positie in de baan. Ik ben erg geneigd te veel naar voren te gaan. Ook vanuit het volleybal, aanvallend spelen en naar het net. In het begin zat ik zelfs nog zo in de volleybal-modus dat ik met racket en al naar een bal dook. Dat heb ik dus wel heel snel afgeleerd. Maar bij tennis krijg ik de bal dan vaak op mijn schoenveter als ik niet goed sta. En zoals ik al zei, ik ben net begonnen dus er is nog hoop.”
 
P: “Jij speelt geen competitie?”
 
T: “Nee, zo’n hele zaterdag vind ik te lang. Vrijdagavondcompetitie vind ik wel leuk om zo nu en dan in te vallen en dat doe ik zo nu en dan. En op onze thuistoernooien speel ik regelmatig mee. Die vind ik altijd heel goed georganiseerd. Sowieso vind ik alle activiteiten bij TVP super geregeld. Altijd aankleding, hapjes, drankjes supergezellig. Ook met de toernooien. Er komen altijd weer mensen naar elkaar kijken, er is veel saamhorigheid en dat vind ik mooi.”
 
P: “Fijn om te horen Thea, en mocht je je ooit voor de Spelen kwalificeren dan zit ik vooraan.”
T: “Dan mag jij in mijn vip-box Piet.”

Chiara al veel vaker in het nieuws      
Al twee keer eerder heeft Chiara Mekers in de krant gestaan en nu dus ook in de Nieuwsbrief van TVP. In de Schakel stond ze met een mooie foto op Koningsdag achter een kraampje en ook bij de Dodenherdenking in Poortugaal stond zij met vriendinnen op de foto. En laat nu net fotografie een van haar grootste hobby’s zijn. De foto’s bij dit interview zijn overigens niet door Chiara met een zelfontspanner gemaakt maar haar tennisleraar Peter Schlee speelde even als fotograaf.
 
Chiara, hoe oud ben jij?
Op 29 september word ik 13 jaar.
 
Wat heb jij met fotografie?
Dat vind ik erg leuk om te doen. Toen ik 7 jaar was ben ik al begonnen met het maken van foto’s. Op school kregen we een opdracht voor het maken van foto’s en ik kreeg daar toen een hoog cijfer voor.
 
Dan ben je zeker ook erg creatief.
Ik vind het wel heel leuk om te tekenen, te schilderen, boetseren en dus ook fotograferen.
 
Op wat voor school zit je nu?
Ik zit op het Grafisch Lyceum, een heel creatieve school.
 
Weet je ook al wat je wilt worden dan?
Fotograaf! Dat lijkt mij heel mooi.
 
En wat fotografeer je allemaal?
Vooral de natuur. En dan vooral ook detailfoto’s zoals bijvoorbeeld boombladeren met sneeuw er op.
 
Heb je nog wel tijd voor tennis met al die hobby’s?
Ja hoor. Ik tennis nu 1 jaar bij TVP.
 
 
 
 
Ook al competitie?
Ja, wij spelen de Oranje-competitie en we zijn zelfs gedeeld eerste geworden.
 
Wat vind je zo leuk aan tennis?
Dat je met heel veel verschillende kinderen speelt en op verschillende niveaus. Dan moet je uitvogelen hoe je terug moet slaan en daar leer je veel van.
 
Zijn er nog meer sporten die jij beoefent?
Streetdance vind ik ook erg leuk.
 
Je hebt zeker niet zoveel tijd om ook nog tv te kijken met al die hobby’s?
Ja hoor, ik kijk eigenlijk best veel Netflix.
 
Mag dat dan van je ouders?
Ja, dat vinden ze niet erg.
 
Zijn je ouders streng?
Dat valt reuze mee. Van mijn vader mag ik alleen niet naar verlaten plekken, dat vindt hij niet goed. En mijn moeder is weer strenger op het snoepen.
 
Wat is jouw lievelingseten?
Pizza Margarita, spinazie met ei en aardappels en spareribs.
 
Wat zou je doen als je de baas van Nederland zou zijn?
Dan zou ik geld doneren aan arme mensen.
 
Chiara, bedankt voor jouw antwoorden. Oh ja, nog een laatste vraag. Wie zou je het liefst op de foto zetten?
Ariana Grande. Als ik over ga mag ik naar haar concert op 11 september, 18 dagen voor mijn verjaardag.
Dat gaat jou vast wel lukken Chiara, alvast veel plezier bij Ariana!

Bediening LED verlichting                 
Zoals jullie inmiddels wel weten, worden de banen van TVP inmiddels verlicht d.m.v. LED verlichting. LED-verlichting staat voor een hogere lichtopbrengst en is daarbij ook nog eens energie zuinig.
 
Hieronder treft een beschrijving over hoe u de nieuwe LED verlichting kunt bedienen: 
 • Naast het afhangbord hangt een tablet. Indien de tablet niet al aan staat, kunt u deze aanzetten d.m.v. de grote knop in het midden onderaan de tablet, het systeem start vervolgens op
 • Haal uw pas door de pas scanner
 • Nu komen onze 4  banen in beeld, selecteer de baan waar u op wilt gaan spelen
 • Vervolgens krijgt u 3 keuzes in beeld: 
  • Loop verlichting (deze optie NIET gebruiken a.u.b.)
  • Recreatie verlichting (alleen de verlichting van de gekozen baan gaat aan)
  • Wedstrijdverlichting (een combinatie van banen gaat aan, 1+2 of 3+4)
 • In beeld staat ook in het rood “Alle banen uit”. Dit graag uitvoeren indien u als laatste het park verlaat. De verlichting zal automatisch uitgaan om 23:15 uur.
Voor vragen of problemen bel Ton Vuik: 0610390811

 
Tennisvereniging Poortugaal, Landweg 1, 3171 AL Poortugaal, 010-501 6603   

Rabobank Rek.nr.: 32.95.19.034 t.n.v. Penningmeester T.V.P.
Giro Rek.nr.: 3739525 t.n.v. Penningmeester T.V.P.