De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
De Dag van de Verpleging is altijd een moment om te kijken naar je vak. Verpleegkunde is een vak om trots op zijn. Tijdens de uitoefening van je vak, kan je het verschil maken. De verpleegkundige zorg heeft invloed op de effectiviteit en de persoonsgerichte zorg. Het heeft effect op belangrijke uitkomstmaten zoals zelfmanagement, therapietrouw, coping, de ligduur, voorkomen van bedcomplicaties, professionele nabijheid  enzovoorts. Kortom, het is betekenisvolle en belangrijke zorg die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg.
 
Het bestuur heeft grote waardering voor de verpleegkundigen die zich, naast hun drukke baan, als vrijwilliger  inzetten voor de vereniging. Ze zetten zich in voor Cordiaal zodat het een leerzaam en professioneel vakblad is voor de cardiovasculaire zorg. De congrescommissie draagt zorg voor een inspirerend programma met boeiende sprekers. Het organiseren van de  CNE scholingen door alle werkgroepen, draagt bij aan de diepgang op het vakgebied van de cardiovasculaire zorg. Daarnaast zetten werkgroepsleden hun expertise in bij onder andere de ontwikkeling van richtlijnen en voorlichtingsmateriaal voor patiënten en professionals.
 
Als verpleegkundige kun je bij de zorg aan de patiënt het verschil maken. Met ons allen kunnen we een verandering in ons mooie vak teweeg brengen.
 
"Each one of us can make a difference. Together we can make a change."
Barbara Mikulski
 
Een staande ovatie voor jullie als professionals in de cardiovasculaire zorg!
 
Het bestuur van de NVHVV,
Patricia Ninaber
Voorzitter NVHVV

CNE 18 september: Vaten onder druk
Schrijf je nu in voor de scholing op dinsdag 18 september a.s. over "Vaten onder druk"
 
De werkgroepen Acute Cardiale Zorg, Interventie Cardiologie en Vasculaire Zorg nodigen alle professionals van harte uit tot het bijwonen van de scholing “Vaten onder druk”. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk door de werkgroepen verzorgd. In de middag is er een parallel programma.
 
Er zijn verschillende momenten in het leven waarop vaten onder druk kunnen staan. Met mogelijke gevolgen. In de ochtend wordt ingegaan op de acute behandeling van deze onder druk staande vaten tijdens een CVA en hypertensieve crisis. Daarnaast komt de stollingscascade in de acute situatie aan de orde inclusief eventueel gebruikte antistolling/antidotum.
 
In de parallelsessies van het middagprogramma verzorgen de werkgroepen Interventie Cardiologie en Acute Cardiale Zorg een programma waarbij ingegaan wordt op de nieuwe technieken om de doorstroming van de bloedvaten te meten  en complicaties die rondom een percutane aortaklepvervanging kunnen voorkomen. Door de werkgroep Vasculaire Zorg wordt aandacht besteed aan een aantal vasculaire complicaties tijdens de zwangerschap en aan de impact van een beroerte op jonge leeftijd.
 
Klik hier voor de folder en het aanmeldformulier. We zien u graag op 18 september a.s.!
 

CNE 2 oktober: Hoe maak ik een wetenschappelijke poster?
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor deelname aan de bijscholingscursus CNE
georganiseerd door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek en de expertgroep Verpleegkundig Specialisten van de NVHVV op 2 oktober a.s.
 
Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van de CANMEDS rollen van de verpleegkundig specialist. Voor verpleegkundigen wordt het in toenemende mate belangrijk uitkomsten van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk te delen met (internationale) collega’s. Praktijkgericht onderzoek heeft als doel kennis te genereren voor het professionele handelen van verpleegkundigen en artsen. Het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een manier om evidence based handelen van verpleegkundig specialisten uit te breiden.
 
Voor veel congressen worden verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij projecten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek uitgenodigd om van hun onderzoek een abstract in te dienen en een posterpresentatie aan te leveren. Een posterpresentatie is een mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken. Het maken van zo’n wetenschappelijke poster is de eerste keer niet eenvoudig. Hoe doe je dat nu, wat is een goede opbouw. Hoe zorgt u ervoor dat uw poster opvalt en waar hoort welke tekst te staan. Kortom in deze cursus leert u aan welke eisen zo’n poster moet voldoen!
 
Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met eigen abstracts, wij vragen u daarom ook bij aanmelding een eigen abstract mee te sturen.

Rapport Verbetersignalement Pijn op de Borst
Het definitieve rapport Verbetersignalement Pijn op de Borst is gepubliceerd. De analyse en afspraken over verbeteracties voor het zorgtraject van patiënten met ‘pijn op de borst’ kwamen mede dankzij een bijdrage van de NVHVV aan het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland tot stand. Klik hier voor het definitieve rapport.

Rapport Wisselen van medicijnen
Het definitieve rapport Wisselen van medicijnen is gepubliceerd. Jaarlijks wisselt rond een miljoen patiënten in de apotheek één of meerdere keren van het medicijn dat hun voorschrijver op het recept zette naar een ander merk medicijn. Dit betreft mensen met allerlei aandoeningen: van mensen met één chronische ziekte tot mensen die tegelijkertijd meerdere aandoeningen hebben. Om deze reden besloten 14 patiëntenorganisaties tot een gezamenlijke aanpak. Zij onderzochten samen de impact van wisselen van medicatie zonder medische reden voor verschillende patiëntengroepen.
Klik hier voor het definitieve rapport.

17 mei 2018 - Wereld Hypertensie Dag
Elk jaar wordt op 17 mei de Wereld Hypertensie Dag gehouden. Dit is een initiatief van de World Hypertension League (WHL)  whleague.org de overkoepelende organisatie van 85 nationale hypertensieverenigingen. De dag wordt gehouden om wereldwijd de awareness van hypertensie, al jaren de belangrijkste doodsoorzaak, te vergroten. Jaarlijks wordt een specifiek thema gekozen, maar sinds 2013 is het thema ‘Know Your Numbers’ met als doel de awareness van hoge bloeddruk bij alle bevolkingen in de wereld te vergroten.
 
May Measurement Month
Om nog meer aandacht voor hypertensie te vragen wordt sinds 2017 de May Measurement Month - http://maymeasure.com - georganiseerd, geïnitieerd door de International Society of Hypertension (ISH) en ondersteund door de World Hypertension League. Doel is om wereldwijd massaal bloeddrukken te meten en zo te screenen op het voorkomen van hypertensie en daarmee beleidsmakers proberen te overtuigen van het belang van hypertensiescreening.
 
Video Bloeddruk, hypertensie en thuis meten
Anna, verpleegkundig specialist, vertelt in 7,5 minuten over de bloeddruk, wanneer deze te hoog is (hypertensie) en over thuis de bloeddruk meten. Een korte uitleg over waarom, waarmee, hoe, wanneer en wat de patiënt zelf kan doen bij hypertensie. Klik hier voor de video.
 
Informatie afkomstig van de website van de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV): www.hypertensie.nl.

Als naaste van iemand die ziek is, krijg je veel voor je kiezen, dat wordt wel eens vergeten. Daarom organiseren ook dit jaar zes samenwerkende patiëntenverenigingen vanuit het project Naasten in Beeld een bijeenkomst exclusief voor naasten. Alle partners, ouders, kinderen en broers/zussen van iemand met een hart- of vaatziekte zijn van harte welkom!
 
Op het programma staan inspirerende sprekers, ervaringsverhalen en boeiende workshops, en natuurlijk is er veel ruimte voor gezelligheid, humor en ontspanning met lotgenoten. ‘Je bent niet de enige, delen = helen.’ De toegang is gratis, incl. lunch.
 
Speciale gast is Martin van Rijn, voorzitter Reinier Haga Groep & Oud-Staatssecretaris van VWS:
“Je wilt er niet aan denken, maar vrijwel iedereen overkomt het op enig moment in zijn leven. Een dierbare wordt ziek. Ernstig ziek. Wat betekent dat voor je dagelijks leven. Praktisch, emotioneel? Het is belangrijk om na te denken hoe je elkaar dan kunt steunen.”, aldus Martin van Rijn.
 
Meer informatie en inschrijven op www.naasteninbeeld.nl/ontmoetingsdag

Werkbijeenkomst Big Data onderzoek
Preventie en vroege opsporing van hart- en vaatziekten
 
De Hartstichting, NWO, ZonMw, de Topsector LSH en het Netherlands eScience Center bundelen hun krachten en ontwikkelen samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma onder de paraplu van het Big Data onderzoeksplatform Commit2Data. Voor de voorbereiding van projectvoorstellen wordt begin juli 2018 een werkbijeenkomst georganiseerd.
 
Het programma wil onderzoekers uit de gezondheids- en levenswetenschappen, data science en de creatieve industrie samen laten werken aan onderzoek naar het eerder opsporen van hart- en vaatziekten. Burgers en patiënten spelen hierin een centrale rol. De bijdrage van gespecialiseerde hart- en vaatverpleegkundigen is belangrijk voor het fine tunen van het onderzoeksprogramma.
 
 
NIEUWSBRIEF
Mei 2018
In deze nieuwsbrief
 
 

CarVasZ 2018
Noteer de datum alvast in uw agenda!
 
Vrijdag 23 november 2018
 

Agenda 2018
Congressen en scholingen
 
31 mei *
Dres 2018, Mediscon
 
31 mei *
Kick-off Connect Hartfalen,
Regio Apeldoorn-Zutphen, NVVC
 
4 juni en meer data / locaties *
Het Hartfalen Spreekuur 2018,
Two Hands Event
 
6 + 7 juni *
Venticare Live, Venticare
 
7 juni *
De lijnen in het spoor, dr. J.A. Kragten, cardioloog
 
18 juni *
Kick-off Connect Atrium Fibrilleren,
Regio Groot Leiden, NVVC
 
20 juni en meer data *
Basisopleiding kwaliteitsmanagement, Ogive
 
27 augustus en meer data *
Gebaren in de gezondheidszorg, Petrabouterse.nl
 
18 september *
CNE Vasculaire Zorg / Interventie Cardiologie /Acute Cardiale Zorg,
"Vaten onder druk", NVHVV
 
25 september *
Minisymposium CCU VUmc - AMC
 
2 oktober *
CNE Wetenschappelijk Onderzoek / Verpleegkundig Specialisten,
"Hoe maak ik een wetenschappelijke poster?", NVHVV
 
2 oktober en meer data *
Advanced OCT, Abbott Vascular
 
11 oktober *
8e Jaarcongres ClaudicatioNet, Congress Company
 
23 november *
CarVasZ - NVHVV,
Congress Company
 
* voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd.
Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda: klik hier.
 
E-Learning
Te volgen via ExpertCollege:
VMS: Sepsis
Te volgen via www.gcpcentral.com:
- Online WMO/GCP (Good Clinical Practice)
Te volgen via Springer Media*:
- E-learning PCSK9-remmers bij cardiologische patiënten *
- E-learning PCSK9-remmers bij FH patiënten en statine-intolerantie
 

 
QuickScan studenten
Al langere tijd ontvangt NU'91,
vereniging voor belangen-behartiging van verpleeg-kundigen en verzorgenden,
signalen dat de stage-omstandigheden voor scholieren en studenten verpleegkunde suboptimaal zijn.
 
Om meer inzicht te krijgen in de omvang en ernst heeft NU'91 een QuickScan ontwikkeld in de vorm van een online vragenlijst die NU online staat en via onderstaande link te benaderen is.
 
NU'91 vraagt daarom aandacht voor deze vragenlijst en vooral het invullen daarvan. Ze willen een eerlijk en compleet beeld en zijn daarnaast ook op zoek naar positieve ervaringen en onderwerpen die kunnen worden verbeterd. Nadrukkelijk wordt gemeld dat het geen zwartboek is of poging om misstanden aan te kaarten. Daar is deze QuickScan niet voor bedoeld. Over de uitkomsten gaan ze met veldpartijen in gesprek. Hoor en wederhoor dus.
 
Klik hier voor de vragenlijst.
 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.