Unsubscribe / Change Profile
Сподели:
 
Визията на ISWA за Земята е място, където няма отпадъци. Отпадъците трябва да се използват повторно и да се сведат до минимум, да се събират, рециклират и третират правилно. Остатъчните вещества да се изхвърлят по безопасен начин и да се осигури чиста и здравословна околна среда. Всеки трябва да има правото да се радва на чист въздух, вода, почва и т.н. За да можем да постигнем това, трябва да работим заедно.
 
Деветото издание на вече утвърденото събитие за Югоизточна Европа Save the Planet стартира  институционално партньорство с ISWA. За първи път организацията ще вземе участие в конференцията и изложението Save the Planet.
 
Интервю с г-н Атудорей,  член на Борда на ISWA и Председател на румънската асоциация за управление на отпадъците.

 
    
Уважаеми г-н Атудорей, моля, представете накратко ISWA, нейните основни цели и мисия.

ISWA е единствената световна асоциация, която насърчава устойчивото, всеобхватно и професионално управление на отпадъците. Мисията на ISWA е да подпомага и развива устойчивото и професионално управление на отпадъците по целия свят. ISWA е отворена за физически лица и организации от научната общност, държавни институции и компании от цял свят, чиято дейност е свързана с отпадъците или се интересуват от тяхното управление. Това е единственото световно сдружение, свързано с управление на отпадъци, което позволява работа в мрежа с професионалисти, фирми и представители на институциите.
В рамките организацията са създадени мрежи за регионално развитие. Моля, дайте ни повече информация за Мрежата за Югоизточна Европа, какви са нейните цели и как тя спомага за развитието на региона?

Мрежата за регионално развитие на Югоизточна Европа, Близкия изток и Средиземноморието към Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA Regional Development Network Southeast Europe, Middle East and Mediterranean - ISWA RDN SESEM) - има за цел да насърчи устойчивото управление на отпадъците чрез осъществяване на дейност и разработване на програми, които са съсредоточени върху специфичните нужди и предизвикателства на региона  Интервюто продължава тук     
     
 
Полезни линкове с актуални новини от сектора:
 
Лице за контакт: Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
 
 
‘Save the Planet’ 2018 продължава за втора поредна година институционалното си партньорство с Европейската биогаз асоциация - водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията.
**********************************************************
  Списанието GREEN INDUSTRY Magazine (ZÖLD IPAR Magazin или ZIP) е единствената техническа периодика в Унгария за управление на отпадъците, опазването на околната среда и използването на възобновяеми енергийни източници.
То е комуникационен канал между предприемачите, работещи в областта на зелената индустрия, производители и обслужващи дружества, държавната администрация и гражданите.
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".