Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
september  2011/extra informatie
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
 
Toekomst cursus sensomotorische integratie:
 
Hoewel ik besloten heb mijn werkzaamheden met betrekking tot de cursus sensomotorische integratie geleidelijk af te bouwen, houdt dat niet in dat de cursus ophoudt te bestaan. De cursussen sensomotorische integratie voor paramedici zullen in het begin van 2012  zoals gewoonlijk in Groningen worden gegeven. Daarnaast zijn er onderhandelingen om ook de toekomst van de cursus verder veilig te stellen.
 
Hieronder een overzicht van de komende activiteiten  met betrekking tot de cursussen sensomotorische integratie.
  • De cursussen voor paramedici die in september 2011 en februari 2012 beginnen.
  • De studie/herhalingsdagen in januari en februari 2012.
  • De cursus sensomotorische integratie van februari tot april 2012 voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners met een HBO opleiding. Deze cursus is gericht op professionals die werkzaam zijn met volwassenen of kinderen met een verstandelijke handicap.

  
 
Cursussen sensomotorische integratie voor paramedici:
 
De data voor de cursussen sensomotorische integratie die in september 2011 beginnen. 

Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
  • 15, 16 september, 13, 14 oktober, 10, 11 november, 8, 9 december 2011, 12 , 13 januari 2012.  Op deze cursus zijn geen plaatsen meer beschikbaar.
  • 9 en 10 februari, 8, 9, 29, 30 maart,26,27 april, 31 mei en 1 juni.
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
  • 22, 23 september, 27, 28 oktober, 24, 25 november, 15, 16 december 2011, 19, 20 januari 2012. Op deze cursus zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.
  • 16, 17 februari, 15, 16 maart,12, 13 april, 10,11 mei, 7 en 8 juni 2012.
Er is accreditatie verleend voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en oefentherapeuten.  Voor logopedisten worden er alleen studiebeladingsuren toegekend. Zie voor verdere informatie cursussen

 
 
 
Studie/herhalingsdagen:
 
Het vestibulaire systeem en de 'lol' van het bewegen.   

Deze tweedaagse bijscholing wordt in Groningen gehouden.
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking , die eerder de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd:  
  • donderdag 26 en vrijdag  27 januari 2012. Op deze studiedagen  zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen, die eerder de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd: 
  • donderdag 2 en vrijdag  3 februari 2012. Op deze studiedagen  zijn nog plaatsen beschikbaar. 
  
Voor deze  studiedagen is accreditatie verleend voor ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. Zie voor verdere informatie Studiedagen 

 
 
Cursus Sensomotorische integratie voor 'anderen'.

Begin 2012 wordt er  een cursus sensomotorische integratie georganiseerd voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners met een HBO opleiding. Deze cursus is gericht op professionals die werkzaam zijn met volwassenen of kinderen met een verstandelijke handicap. Cursus voor anderen
  • 13, 14 februari, 19, 20 maart, 23 en 24 april 2012.
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen
 
 

Registratie Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs:

De organisatie Ergotherapiepraktijk "De Verandering" is in juli 2011 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).  Naast een kwaliteitskenmerk voor de cursussen en studiedagen sensomotorische integratie, heeft dat als voordeel dat de curssussen en studiedagen vrijgesteld zijn van BTW.  

 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
Els Rengenhart