Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  10 januari 2023
Nieuwsbrief 2023-1

Explosief, sociaal en normaal
De huidige prijsstijgingen bevatten sociale explosieven, explosieven die de samenleving splijten. Dat is dramatische taal, maar kijk naar de prijsstijgingen van voedsel, energie en wonen. Dat is minder erg wanneer je rijk of rijker bent, maar behoorlijk benauwend, om niet te zeggen dat je er slechter van gaat slapen, wanneer je minder rijk bent.
Welke moedige energie kan dit veranderen? Directe acties zijn hard nodig om armoede te bestrijden. Ze werken als een soort eerste hulp bij sociale ongelukken, en het is net als bij een EHBO-inzet: om solidair te kunnen zijn met anderen, moet je ook jezelf, de mensen om je heen en in Nederland, niet door het ijs laten zakken.

Ga energiearmoede tegen
De Sociale Alliantie roept gemeenten op mensen niet in de kou te laten zitten

De Sociale Alliantie heeft een brief aan alle colleges van burgemeester en wethouders in Nederland gestuurd. In die brief doet de Sociale Alliantie een oproep om die mensen niet kopje onder te laten gaan, en formuleert vijf actiepunten.
 
 
Energietoeslagen verschillend geregeld
Raf Janssen legt het verhogen van de inkomensnorm in gemeentes voor de energietoeslagen van 345 gemeentes onder de loep.
 
 
Armoederamingen
Hub Crijns bespreekt ook op toegankelijk-analytische wijze actuele armoedecijfers en -ramingen.
 
 
De worsteling met het armoedevraagstuk
Wat staat ons dan te doen voor een betere toekomst? Raf Jansen worstelt met het armoedevraagstuk. Ooit was de armoedebeweging tegen minimabeleid en tegen voedselbanken. En nu? Een fundamentele zoektocht naar een betere toekomst voor mens en natuur, door het eigendomsbegrip ter discussie te stellen en de idee van 'commons' in de schijnwerpers te zetten.
 
 
Sociale zekerheid voorbij het drama van de armoedeval
Actueel bij al die mogelijke extra's is de armoedeval. Ellie Smolenaars schreef een 
stuk dat gaat over dit fenomeen dat, wanneer je iets meer inkomen hebt, je soms niet meer in aanmerking komt voor geld uit extra regelingen. Dat kan uiteindelijk alleen maar worden opgelost door invoering van een slim burgergeld of een burgerpolis.
 

Mensbeelden bij beleid
Het neoliberaal geld-mensbeeld sluipt overal binnen. Hub Crijns signaleert de noodzaak mensbeelden tegen het licht te houden en uit kritiek op het dominerend neo-liberale mensbeeld in de samenleving.
 
 
Vrijwilligerssteun helpt bij financiële problemen
Jansje van Middendorp deed promotie-onderzoek naar de effectiviteit van ondersteuning bij financiële problemen. Hub Crijns bespreekt haar dissertatie 'Als de financiën op orde zijn, heb je meer rust'.
 
 
Beter luisteren naar ervaringsdeskundigen
In deze nieuwsbrief ook weer ervaringsdeskundigen aan het woord die pleiten voor investeringen in goed werk en in opleidingen. Deel 2 van ervaringsverhalen, verteld tijdens een ontmoeting met minister Carola Schouten.
 

Soms vraag ik me wel af: zijn we te veel normaal gaan vinden? Voedselbanken zijn ingeburgerd geraakt, gemeenten huren mensen op straat in om regelingen aan de mens te brengen. Supersympathiek, maar laat het ook zien dat een simpel en respectvol sociaal minimum eigenlijk niet mogelijk is?
 
Het goede is dat deze nieuwsbrief dan even hard in je arm knijpt: word wakker, wat is er precies aan de hand, het is niet normaal om overgebleven eten te moeten krijgen, niet normaal om tig gegevens in te vullen om iets niet te betalen dat iedere andere inwoner wel bijdraagt voor je gemeente.
 
De Sociale Alliantie is een netwerk van organisaties voor sociale rechtvaardigheid en tegen armoede. Met hele grote organisaties en hele kleine organisaties; ieder kan kennis, actiebereidheid en ervaringsdeskundigheid delen, dat helpt, op korte en lange termijn.

Veel leesplezier! 
Ellie Smolenaars, eindredacteur nieuwsbrief

Sociale Alliantie op Twitter
Lees de stemmen ook op https://twitter.com/SocialeAllianti
Een greep uit de gedeelde tweets in december: