Gweld mewn porwr
logo
Croeso

Croeso i e-gylchlythyr gwefan Lleol.net.

Pwrpas y cylchlythyr hwn yw rhoi blas i chi o'r hyn sydd ar y wefan, bydded hynny'n wybodaeth am fusnesau, newyddion, digwyddiadau, bargeinion neu swyddi. Mae modd i chi chwilio yn lleol neu'n genedlaethol ym mhob adran bron ar y wefan, yn hawdd ac yn gyflym.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r cylchlythyr.
Siop Siarad
Dyma gipolwg ar erthyglau gwahanol gan unigolion, sefydliadau a busnesau ar hyd a lled Cymru.
 • - Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm
 • - BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i Pobol y Cwm
 • - Cyhoeddi'r rhai fydd yn camu nôl i'r Llys Tuduraidd
 • - S4C am ddarparu isdeitlau Saesneg ar Sgorio
 • - Dathlu diwrnod Shwmae Sumae
Gweld Pob Erthygl
CAA - Ochr
Hysbysebu Eich Erthygl
Hysbysfwrdd Swyddi
Dyma gipolwg ar hysbysebion swyddi gwag sydd gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd.
 • - Comisiynydd Cynnwys Adloniant
 • - Rheolwr Prosiect
 • - Uwch Swyddog Cyfathrebu
 • - Trefnydd Plaid Cymru ar gyfer Ardal Caerdydd
 • - Swyddog Ymgyrchoedd a Chyfathrebu – Jill Evans ASE (4 diwrnod yr wythnos)
 • - Prif Weithredwr
 • - Cymhorthydd Meithrin
 • - Cydlynydd Prosiect Datblygu Cynulleidfa
Gweld Pob Hysbyseb
Recriwtio ochr
Hysbysebu Eich Swydd
Y Digwyddiadur
Dyma rai o'r digwyddiadau sy'n cael eu trefnu ar hyd a lled Cymru dros y dyddiau a'r misoedd nesaf.
 • - Gwasanaeth Nadolig
 • - Gŵyl Ffotograffiaeth Lens 2014
 • - Darlith Flynyddol Edward Lhuyd ‘Newid hinsawdd sydyn: datgelu cyfrinachau’r gorffennol’
 • - Cwrs Cymorth Cyntaf Dwys
 • - Cwis y Diwc
 • - Arddangosfa Shani Rhys James MBE
Gweld Pob Digwyddiad
Gwefan Gomer
Hysbysebu Eich Digwyddiad
Llyfrau newydd
Dyma i chi rai o'r llyfrau newydd sydd ar werth ar hyn o bryd.
Cerddoriaeth newydd
Dyma i chi beth o'r gerddoriaeth ddiweddaraf sydd ar werth ar hyn o bryd.
BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i Pobol y Cwm
Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: "Rwy wrth fy modd ac yn ddiolchgar bod BAFTA Cymru wedi anrhydeddu llwyddiannau nodedig Pobol y Cwm wrth i'r gyfres gyrraedd ei phedwar deg.
Y Cyfeiriadur Busnes
Mae Cyfeiriadur Busnes y wefan yn cynnwys manylion dros 3,000 o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Medrwch chwilio'n lleol neu'n genedlaethol ar y wefan. Dyma gipolwg i chi.
 • - Castellmarch - Llofft yr yd
 • - Bwthyn yr Hafod
 • - Bythynnod Ffynnon Meredydd - Gwel - y- Llyn
 • - Angylion Amaeth
 • - Gwasanaethau Ariannol Elidir
 • - Blaencannog Newydd
 • - Marchnata AQUA Marketing Limited
Defnyddio'r Cyfeiriadur
Gwefan Gomer
Hysbysebu Eich Busnes
Bargeinion
O bryd i'w gilydd, rydym yn hysbysebu cynigion arbennig gan amrywiol fusnesau, sefydliadau, digwyddiadau ac atyniadau yng Nghymru. Dyma gipolwg i chi.
 • - 50% i ffwrdd bag siopa cotwm lliw naturiol
 • - 15% i ffwrdd o "Ffflic a Fflac - Pecyn 3"
 • - 2 liain llestri am bris 1
Gweld Pob Bargen
Prif Ochr
Hysbysebu Eich Bargen
Y Farchnad
Dyma gipolwg ar yr eitemau sydd ar werth, tai sydd ar werth neu ar osod ac ystafelloedd sydd ar gael i'w rhentu ar hyd a lled Cymru.
 • - Swyddfa i'w gosod ym Mhenygroes ger Caernarfon - Telerau rhesymol iawn
 • - Ty ar werth ym Mhontyclun 3 ystafell gwely
 • - Ystafell Ddwbwl ar gael yng Nghaerdydd
 • - Fflat gwyliau 2 ystafell wely, Pentre Doc y Gogledd, Llanelli
 • - Fflat un lofft ar Cathedral Road, Caerdydd, wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar - ar gael i'w rhentu
Gweld Pob Eitem
Teithiau Tango
Hysbysebu Eich Eitem
Cyfle hysbysebu effeithiol
Mae gwefan Lleol.net erbyn hyn yn un o wefannau Cymraeg mwyaf prysur ac adnabyddus Cymru. Mae hi'n denu dros 40,000 o ymwelwyr y mis a bellach mae ganddi dros 8,500 o aelodau.

Mae gwefan Lleol.net yn wefan hunanwasanaeth sy'n eich galluogi i hysbysebu eich Rhestriad Busnes, Hysbyseb Swydd, Digwyddiad, Eitem Ar Werth a Baner Hysbysebu Digidol yn hawdd ac yn gyflym ar unrhyw adeg.

Caiff eich cyfrif aelodaeth ei reoli'n gyfan gwbl gennych chi, sy'n golygu y medrwch reoli popeth yn hawdd ac yn gyflym.
facebook Facebook
facebook Trydar
facebook LinkedIn
facebook Google
Lleol.net, Elvris, Capel Dewi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8AD. E-bost: post@lleol.net Rhif Ffôn: 07595 370711
Caiff ein rhestr bostio e-byst ei llunio o ffynonellau amrywiol, ac mae'n bosib bydd eich cyfeiriad e-bost wedi cael ei ychwanegu at ein rhestr oherwydd ein bod yn meddwl efallai byddai gennych ddiddordeb mewn digwyddiad arbennig. Nid ydym wedi mynd ati'n fwriadol i anfon yr e-bost atoch fel sbam, ac os nad ydych yn dymuno derbyn e-gylchlythyrau yn y dyfodol, yna defnyddiwch y cyfleuster dad-danysgrifio ar waelod y dudalen, os gwelwch yn dda. Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra a achoswyd i chi.