Ako ne se chete, kliknete

 
Здравейте,
 
Надяваме се, че Ви намираме в добро настроение -  някои от Вас почиват и се наслаждават на прохладното лято, а други пък се занимават със своите бизнес дела. Бихме искали да привлечем вниманието Ви върху новата ни инициатива „Win-Win”.
 
Независимо дали сте малка или голяма фирма, със сигурност често си задавате въпросите как да повишите ефективността си и да станете по-конкурентоспособни. 
 
Аутсорсингът е един от подходящите инструменти за постигане на тези цели и го поставихме във фокуса на „Win-Win”. Той се доказа като печеливш избор за много компании и  се определя като дейност, която носи ползи и на двете страни – потребител и доставчик.
 

 
В този брой на нашия бюлетин Ви представяме двама от партньорите на събитието - Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП). Г-н Брашнаров и г-жа Бимбалова ще споделят своите гледни точки за съвременните тенденции в аутсорсинга в IT и печатната индустрия.
 
Приятно четене и ползотворна работа от целия екип на Виа Експо!
 
  
032/512 907, 088 67 929 43  international@viaexpo.com   www.viaexpo.com 
 


 
Георги Брашнаров, член на УС

Г-н Брашнаров, каква е ролята на аутсорсинга  в IT индустрията, която на фона на всеобщата стагнация се представя отлично в почти всички ключови аспекти?
БАСКОМ е Асоциацията на софтуерните компании в България, създадена през 2001 г. от 15 компании, наричани тогава „аутсорсинг" фирми, тъй като в този момент нивото и на специалистите ни, както и вътрешната организация на процесите беше в начален стадий на развитие.
 
13 години по-късно ние виждаме съвсем различна действителност, в която основният бизнес на софтуерните фирми в България е не извършване на ниско квалифицирана работа тип „кодиране", а участие във всички фази на съвременното производство на софтуер - анализ, дизайн, архитектура, имплементация, качествен контрол, поддръжка и развитие. Освен високото ниво на професионалните софтуерни инженери, фирмите също инвестираха и развиха модерни процесно-ориентирани системи на работа - от класическите CMMI до налагащите се в момента AGILE практики.

Този прогрес позволи да напуснем зоната на „аутсорсинга“ и да преминем към т.н. „партньорски" модел за всички сериозни играчи на пазара. Някои като SAP, Software AG, VMWare, CSC, Nemetschek, Johnson Controls, Axway и други придобиха местни компании и/или отвориха собствени R&D Labs, други работят през партньори. Последните тенденции показват и засилен интерес на българските софтуерни фирми към инвестиция в собствени иновативни продукти и услуги и излизане на световните пазари.

На този фон оценяваме високо първите години на развитието ни като софтуерни аутсорсинг фирми, но и не трябва да се забравя, че успехът идва и стои при тези, които продължават напред и надграждат върху опита от подобни проекти.  За да прочетете цялото интервю, моля кликнете тук.

 
 
   Ани Бимбалова, председател
 
 
Г-жо Бимбалова, какъв е приносът на БАСГП за подобряване на бизнес климата в печатната индустрия у нас?
Българската асоциация за съвременна графика и печат  е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи и свързани дейности.
 
Целта ни е да съдействаме за подобряването на конкурентоспособността и рентабилността на нашите членове, да създадем една среда за комуникация на високо професионално ниво и да осигурим лесен достъп до международни бизнес контакти и информация.
Чрез специализирани обучения подпомагаме повишаването на квалификацията на заетите в печатната индустрия.
 
Как определяте ползите от прилагането на аутсорсинга във вашия сектор?
Използването на този вид инструмент носи редица ползи – високо качество, разходно-ефективно използване на печатните комуникации, достъп до услуги и технологии на световно ниво, създаване на работни места, бизнес контакти и прилагане на чуждестранни практики.
 
Желателно е да се търсят и поемат за изпълнение интелигентни дългосрочни проекти, а не нещата да се свеждат до експлоатиране на свободна работна ръка. За да прочетете цялото интервю, моля кликнете тук.

Профил на Виа Експо
Намерете ни в социалните мрежи:

Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този e-mail е непоискано търговско съобщение. Ако съобщението ни Ви е обезпокоило, моля да ни извините. Нашата единствена цел е да бъдем полезни.